Marco Doneda/MSF

82 millioner mennesker er på flugt lige nu

1 procent af verdens på befolkning er lige nu på flugt, fordi deres hjem er raseret af krig, de er forfulgte, fordrevne eller fattige. Vi er til stede i krigszoner og flygtningelejre, der hvor mennesker har brug for vores hjælp. Her kan du se billeder fra vores indsats for mennesker på flugt

Over 1 procent af hele verdens befolkning er på flugt lige nu, ifølge FN. 82 millioner mennesker. Og det går ikke den rigtige vej. Antallet af mennesker, der er blevet fordrevet fra deres hjem af krig, fattigdom og forfølgelse, er faktisk fordoblet over de seneste 10 år.

Vi er til stede der, hvor mennesker er på flugt – og det har vi faktisk været næsten fra begyndelsen. Vi blev oprettet af 300 frivillige i 1971, der efter krigen og hungersnøden i Biafra så behovet for hurtigt at kunne få medicinsk nødhjælp frem og råbe op, når vi oplever uretfærdigheder. Allerede i 1975 hjalp vi for første gang under en flygtningekrise. Dengang var det cambodianere, der flygtede fra Pol Pots regime. Siden har vi hjulpet flygtninge i blandt andet Burundi, i det tidligere Jugoslavien, i Bangladesh, Irak, Afghanistan og i Syrien.

Her kan du se billeder fra og læse om vores indsats for at hjælpe mennesker på flugt.

Læger uden Grænser hjælper flygtninge i Syrien

Over halvdelen af verdens flygtninge er flygtninge i deres eget hjemland – de såkaldt internt fordrevne. Det ser vi især i Syrien, hvor næsten 7 millioner mennesker er flygtet fra deres hjem, men ikke er kommet ud af landet. Mange af dem er flygtet fra en hastigt fremadskridende frontlinje og er trængt op imod den lukkede grænse til Tyrkiet, hvorfra de ikke kan komme længere.

Vi har hjulpet i Syrien fra begyndelsen af den efterhånden mere end 10 år lange borgerkrig, der udsprang af det arabiske forår i 2011. Vi støtter hospitaler og klinikker med personale, udstyr, medicin og træning. På billedet er vi i gang med en konsultation i en af vores mobile klinikker, der kører rundt i det nordvestlige Syrien til de lejre, hvor fordrevne syrere bor.

Foto: Omar Haj Kadour/MSF

Læger uden Grænser hjælper i Yemen

Selvom der er krig, bliver der stadig født børn. Her er vores danske sygeplejerske Astrid Opstrup i Yemen for at hjælpe på vores fødeklinik i Al Qanawis. Borgerkrigen i Yemen har raset siden 2015 og har krævet hundredtusinder af ofre. Vi har hjulpet på hospitaler, sundhedscentre og klinikker i Yemen siden 2015 og er der stadig.

Foto: MSF/Karin Ekholm

Læger uden Grænser hjælper flygtninge i Etiopien

Her behandler vi en patient, der er flygtet fra Tigray i Etiopien. Selv før konflikten brød ud i Tigray, hjalp vi flygtninge i Etiopien, der i flere år husede over 700.000 mennesker på flugt fra blandt andet Sydsudan, Somalia, Eritrea og Sudan.

Flere end 1 million mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem, siden konflikten i Tigray begyndte. Der mangler både mad og vand, og vi har oplevet, at mange sundhedsfaciliteter bliver angrebet og berøvet. Situationen er i det hele taget kritisk. For nyligt blev tre af vores medarbejdere i området dræbt.

Foto: Thomas Dworzak

Læger uden Grænser hjælper i Sarajevo

Det er ikke nyt for os at hjælpe i et land i krig med sig selv. Vi gik ind i det tidligere Jugoslavien under borgerkrigen. På billedet behandler vi en såret patient i Sarajevo i 1994.

Foto: Eliane Silance

Læger uden Grænser hjælper i Mozambique

Forholdene i flygtningelejre er sjældent optimale. Derfor kan vores indsats være meget varieret, og mange steder er det ikke kun lægehjælp, vi får frem. Vi sørger også for blandt andet rent vand, toiletter og uddeling af tæpper. Her er en medarbejder i gang med at vedligeholde et vandrensningsanlæg i Pemba i Mozambique, hvor tusinder af mennesker på flugt fra volden i Cabo Delgado nu befinder sig.

Foto: MSF

Læger uden Grænser vaccinerer

Vi vaccinerer også mennesker, der er på flugt. Især sørger vi for, at børnene får deres stik. Her er vi på de græske øer, hvor vores læge vaccinerer børnene i flygtningelejrene mod lungebetændelse. Vi har også vaccineret børnene på Lesbos mod fåresyge, mæslinger og røde hunde. Derudover har vi blandt andet lavet vaccinationskampagner i Cox’s Bazar i Bangladesh, i Syrien, Den Centralafrikanske Republik, Sudan og Nigeria.

Foto: Sophia Apostolia

Læger uden Grænser hjælper rohingyaer i Bangladesh

Hundredtusinder af rohingyaer har i årevis levet i Cox’s Bazar, verdens største flygtningelejr, i Bangladesh, siden de blev tvunget ud af Myanmar. Rohingyaerne er blevet forfulgt og undertrykt i Myanmar i årtier, men i 2017 indledte politiet, lokale militser og militæret en såkaldt rydningsaktion. Her blev over 700.000 rohingyaer – med vold – drevet på flugt over grænsen til Bangladesh.

Drengen på billedet er rohingya og ankom til vores klinik i Kutupalong i Cox’s Bazar i 2017 efter de voldelige forfølgelser i Myanmar. Vi ved ikke præcist, hvad der er sket med ham, men vi modtog mange rohingyaer i de dage med sår og skader, der åbenlyst stammede fra voldelige overfald.

Vi yder selvfølgelig lægehjælp til flygtninge. Blandt andet har vi en fødselsklinik og et projekt til behandling af hepatitis C. Men vi hjælper også mennesker med deres traumer og psykiske problemer. Mellem 2017 og 2019 havde vi 27.700 individuelle psykologsamtaler med traumatiserede og psykisk sårbare mennesker i Cox’s Bazar.

Foto: Antonio Faccilongo

Læger uden Grænser hjælper rohingyaer i Bangladesh

Vi har været til stede i lejrene for flygtende rohingyaer i Bangladesh i mange år og har løbende kritiseret forholdene. I dag er lejren Cox’s Bazar overbefolket, der mangler rent vand, og der sker mudderskred hvert år. Billedet her er fra en af lejrene for rohingyaer i Bangladesh, men er fra 1978. Forholdene har aldrig været gode.

Foto: MSF

Læger uden Grænser hjælper flygtninge på Lesbos og Samos

Dårlige forhold for mennesker på flugt er desværre mere reglen end undtagelsen. Vi har været til stede med læge- og psykologhjælp i lejrene på de græske øer siden 2015 og har set, hvad de stærkt kritisable forhold har gjort ved alt, alt for mange mennesker. For få toiletter, for lidt rent vand, for tynde telte, for lidt sikkerhed og for meget uvished har nedslidt i forvejen traumatiserede mennesker fysisk og psykisk.

På billedet taler vores psykolog Lena og vores afghanske tolk Bashir med børn, der er ankommet som flygtninge til Lesbos.

Foto: Georgios Makkas/Panos Pictures

Læger uden Grænser hjælper bådflygtninge

Mennesker på flugt er nogle af de mest sårbare. De har forladt deres hjem, de er ofte traumatiserede, og de er afhængige af andres barmhjertighed og hjælp. Derfor har hjælpen til flygtninge været en stor del af vores arbejde i næsten alle årene.

Her tilser en af vores læger i 1978 et barn af de såkaldte bådflygtninge fra Cambodia, Laos og Vietnam. Det var blandt andet mennesker på flugt fra regimer som Pol Pots, der stod stærkt i slutningen af Vietnamkrigen, da USA trak sig ud af området.

Foto: MSF

Læger uden Grænser hjælper flygtninge i Tanzania

En mor holder om sit lille barn på vores klinik i flygtningelejren Nduta i Tanzania, hvor tusinder af mennesker på flugt fra Burundi og Congo forsøger at klare sig. Vi laver både almindelige lægekonsultationer og fødselshjælp. Vi driver også en børneafdeling, der kan tage sig af underernærede børn, vi har en skadestue, og vi kan udføre basal kirurgi på stedet. På billedet er regnsæsonen ved at gå i gang, og det betyder, at vi kan se frem til flere og flere malariatilfælde.

Krig, forfølgelse, fattigdom, tørke og håbløshed driver stadig flere mennesker på flugt fra det sted, hvor de er født. Vi har hjulpet dem mere eller mindre konstant, siden vi blev oprettet – og det bliver vi ved med, så længe der er mennesker, der har brug for den hjælp.

Foto: Louise Annaud/MSF

Syrien: Næsten 80 børn døde i Al-Hol sidste år

Kamma ved Europas grænse: ”Moren ligner nærmest ét stort blåt mærke”

Europas glemte flygtninge: ”Det gør mig så vred, at mennesker bliver behandlet sådan”

Sæbebobler og krigskirurger i Ukraine: “Det her er ikke ligesom i Syrien”

Børn på flugt reddet op af vandet

Tine på Lesbos: Det er svært at hjælpe børnene, når de lever bag pigtråd

82 mio. mennesker er på flugt: Derfor hjælper vi langs flygtningeruterne

Libyen: Tusinder bliver tilbageholdt og udsat for vold

Fanget i Libyen: Mor gav nyfødt fast føde for at undgå, at babyen sultede

Her er, hvad vi har set i EU’s umenneskelige flygtningelejre: ”Det, jeg oplevede, var gruopvækkende”

Rasmus i verdens største flygtningelejr: “Hvis du kan se det på folk, er det tit for sent”

Flygtning i Libyen: ”Hvem tvinger et andet menneske til at leve sådan her?”

Jordemoder i Nigeria fortæller: Læger uden Grænser reddede min bror – nu redder jeg andre

På flugt gennem Italiens snedækkede bjerge: ”Du er i livsfare, hvis dine fødder bliver våde”

Samos: ”Det her er ikke et sted for børn – det er ikke et sted for nogen”