Medicinsk nødhjælp

Medicinsk nødhjælp

Læger uden Grænser yder hvert år medicinsk nødhjælp til millioner af mennesker verden over for en lang række forskellige sygdomme og lidelser – mange sygdomme og problemstillinger vi ikke har i Danmark.

Hjælp til sikre fødsler

Hver dag føder tusindvis af kvinder i lavindkomstlande uden hjælp fra en jordemoder eller fødselslæge. Usikre fødsler øger risikoen for, at både mor og barn dør, og i mange lande er børne- og mødredødeligheden meget høj. Læger uden Grænser yder fødselshjælp til kvinder før, under og efter fødslen og sørger hvert år for, at over…
© Matthias Steinbach
Læs mere

Adgang til medicin

Læs mere

Børnesoldater

Læs mere

Coronavirus (COVID-19)

Diarré er et symptom på en infektion, der skyldes forskellige mikroorganismer. Læs mere

Diarré

Ebola udbrud Kailahun Sierra Leone Læs mere

Ebola

Epidemier kan stoppes med vaccinationer mod de mest smitsomme sygdomme. Læs mere

Epidemier

Læger uden Grænser rykker ud, når hungersnød forårsager akut underernæring hos børn og voksne. Læs mere

Fejlernæring og underernæring

Læs mere

Hepatitis (leverbetændelse)

Hiv er en virusinfektion, der nedbryder immunsystemet, så man på sigt udvikler aids, der er en dødelig tilstand. Læs mere

Hiv og aids

Læs mere

Hjælp til sikre fødsler

Læs mere

Kolera

Læs mere

Malaria

Mæslinger er en yderst smitsom virussygdom, som er særlig farlig for børn. Læs mere

Mæslinger

Læs mere

Meningitis

Krig og katastrofer efterlader ofte alvorlige psykiske ar på de civile. I over 20 år har vi ydet psykologisk nødhjælp og behandlet patienter med posttraumatisk stress, angst og psykiske traumer verden over. Læs mere

Psykisk hjælp

web-sexual violence.jpg Læs mere

Seksuel vold

Læs mere

Slangebid

Tuberkulose er den mest dødbringende infektionssygdom i verden – den har overhalet hiv/aids. Hvert 18. sekund dør et menneske af sygdommen. Læs mere

Tuberkulose