Diarré

Diarré er et symptom på en infektion, der skyldes forskellige mikroorganismer.

Diarré er ikke i sig selv en sygdom, men skyldes en række forskellige mikroorganismer, blandt andet virus, bakterier ogparasitter. Smitte overføres oftest gennem indtagelse af forurenededrikke- og fødevarer.

Den farligste form for diarré forårsages af kolerabakterien.

Symptomer på diarré

Symptomerne afhænger af, hvilken diarrésygdomder er tale om. Opkast og hyppig vandig afføring er normalt,og ved smitte med særlige bakterier (shigella og campylobacter) kan der være blod i afføringen.

Børn dehydreres hurtigt som følge af diarré og opkastninger, og barnet bliver irritabelt. Andre symptomer er indsunkne øjne, hurtig og lav puls, mundtørhed og nedsat urinproduktion.

Diarré kan være dødelig på grund at det store tab af væske (dehydrering). Men det er ikke blot væsketabet, som er farligt, men også tabet af livsnødvendige salte.

Er dehydreringen fremskreden, bliver situationen hurtigt livstruende, da alle indre organer påvirkes af væske- og saltmanglen, og det kan medføre fejlfunktioner og organstop.

Den smittede vil gå i chok og overgå til en dyb bevidstløshedstilstand (koma). Kort efter holder hjertet op med at slå, og døden indtræffer. Dødsfald på grund af dehydrering forekommer, når 10-15 procent af den totale kropsvægt er gået tabt.

Sygdommens udbredelse

Diarré er ofte en af de hyppigste dødsårsager i forbindelse med krise- og katastrofesituationer, hvor mange mennesker stuves sammen i for eksempel flygtningelejre med dårlige hygiejne-, vand- og sanitetsforhold.

Men selv under normale omstændigheder er diarré årsag til flere end to millioner dødsfald hvert år – heraf langt størstedelen blandt børn.

Behandling

Der findes vacciner mod tyfus og kolera, men de er ikke særlig effektive. Derudover findes der en vaccine mod rotavirus, som er den hyppigste årsag til svær diarré blandt børnog skyld i omkring500.000 dødsfald om året. Desværre er det de færreste udviklingslande, der har råd til vaccinen.

Den eneste måde, man kan stoppe spredningen på, er at standse smitten.

Ved mange samtidige diarrétilfældeer det vigtigt at være godt forberedt. Blandt andet skal logistikken omkring rehydrerings-behandlinger være godt gennemarbejdet på baggrund af erfaringer fra tidligere indsatser.

Læger uden Grænser har gennemført sådanne projekter gennem mange år overalt i verden.

Det gør Læger uden Grænser

Læger uden Grænser har specialuddannede medarbejdere, der er klar til at blive udsendt.Vi har udviklet et “kolera-kit”, der indeholder alt det nødvendige udstyr og forsyninger, så behandling og isolering af smittede kan begynde øjeblikkeligt. Kolera-kits kan på forhånd distribueres til truede områder.

I samarbejde med lokale sundhedsmyndigheder oprettes der behandlingscentre, hvor alvorligt syge kan behandles med intravenøs rehydrering og antibiotika. De stationære centre støttes af faciliteter i felten, hvor det er muligt at give smittede ORS-behandling (oral rehydration solution) til de mildere tilfælde.

Læger uden Grænser gør også en stor indsats for at træne og uddanne lokalt sundhedspersonale, så de kan identificere smittede og bringe dem ind til behandling så hurtigt som muligt.

Sidst, men ikke mindst, kan Læger uden Grænser etablere sikre og rene vand- og sanitetsforhold for at mindske smittefaren. Vi informerer om og uddanner desuden udsatte befolkningsgrupper i god hygiejne og forebyggelse af diarré.