Privatlivspolitik

Introduktion

Læger uden Grænser (herefter MSF Danmark) tager din personlige integritet alvorligt. Vi har truffet flere tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at håndtere dine personlige data i overensstemmelse med gældende love og regler.
 

Formålet med denne persondatapolitik er at beskrive disse foranstaltninger og give dig et overblik over, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, hvordan vi beskytter dem, hvordan du kan kontrollere dine egne oplysninger, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål om denne politik.


Den overordnede juridiske ramme for vores behandling af personoplysninger er forordning (EU) 2016/679 af Europa-Parlamentets og Rådets af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri flytning af sådanne data og ophævelse af direktiv 95/46 / EF (generelle databeskyttelsesforordning). Yderligere henvises til Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).


Vores mål er at sikre, at dit privatliv respekteres af os, og at dine personlige oplysninger behandles korrekt. Vi tager ansvar for, at vores behandling af dine personoplysninger kun sker til formålet og at de beskyttes mod uautoriseret adgang.

Denne persondatapolitik gælder for alle, hvis personlige oplysninger MSF Danmark indsamler og behandler, undtagen hvis du er ansat i MSF Danmark eller i nogle af Médecins Sans Frontières sektioner, branchekontorer eller feltmissioner, hvis du er frivillig (herunder praktikant) hos MSF Danmark, eller hvis du er en uafhængig konsulent hos MSF Danmark . De kategorier, der ikke er omfattet af denne politik, er i stedet omfattet af den Interne HR Persondatapolitik for MSF Danmark, og samtykke til behandling af personoplysninger opnås ved aftale.
 

Personlige data er alle oplysninger, som direkte eller indirekte sammen med andre data kan vedrøre en levende fysisk person. Det betyder, at mange typer data, for eksempel navn og kontaktdata, adresser, valg og adfærd er personlige data.
 

Når du donerer eller samler penge ind til MSF Danmark

Hvis du giver et bidrag eller bliver fast donor via en betalingsserviceaftale eller melder dig til at være indsamlingsleder eller indsamler til vores husstandsindsamling, registrerer vi dit navn og dine kontaktdata (adresse, telefonnummer, mobilnummer og e-mail-adresse). Vi kan også registrere cpr-nummer og bankkontonummer (hvis du ønsker at oprette en betalingsserviceaftale), og dit cpr-nummer, hvis du ønsker at få skattefradrag for din donation.
Vi kan også registrere transaktionshistorik, så som bidragstype, tidspunkt for bidrag, og hvilket beløb der doneres. I forbindelse med større donationer, virksomhedsdonationer, mærkedagsdonationer, legater og private fundraisingkampagner kan vi også registrere donors ønsker og interesser. I forbindelse med husstandsindsamlinger kan vi også registrere din fødselsdato for at sikre, at du er gammel nok til at være indsamler.
 

De personlige data, som vi indsamler, når du donerer til os eller samler penge ind til os, behandles til de formål, som er beskrevet nedenfor, og til andre formål, som kan specificeres, når data indsamles. Vi behandler dine personlige data bl.a. for at kunne:

Når du ansøger om et job

Hvis du ansøger om at blive expat eller søger en stilling hos MSF Danmark, som frivillig eller som ekstern konsulent, registrerer vi dit navn, dit cpr-nummer og dine kontaktdata (adresse, telefonnummer, mobilnummer og email-dresse), dit CV med oplysninger om dine uddannelser, din træning og din erhvervserfaring, din ansøgning, et fotografi af dig, dine eksamensbeviser og certifikater, resultater fra eventuelle vurderinger / tests eller opgaver, og oplysninger fra dine referencer.
 

De personoplysninger, som vi indsamler, når du ansøger om et job hos os, behandles til de formål, der beskrives nedenfor, og til andre formål, der kan specificeres, når de indsamles. Vi behandler dine personlige data for blandt andet at kunne

Når du besøger vores digitale kanaler

Hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores øvrige digitale kanaler (for eksempel vores apps eller vores sociale medieplatforme) kan vi indsamle data, der ikke har at gøre med din donation, din ansøgning eller din dialog med os.

Læger uden Grænsers website msf.dk benytter cookies.

Første gang, du besøger msf.dk., får du besked om, at vi bruger cookies. Du samtykker ved at klikke ’ok’.

På enkelte af vores hjemmesider kan du linke til/benytte like-knappen til Facebook, Twitter og LinkedIn. Du skal være opmærksom på, at hvis du gør det, modtager Facebook, Twitter og LinkedIn tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger. Når du benytter disse tjenester/sider, er du omfattet af deres cookie-regler.

Når du er en del af vores pool af expats

Hvis du accepterer vores tilbud om at blive en del af vores pool af expats, gemmer vi de data, vi har indsamlet om dig i rekrutteringsprocessen. Ud over de data, vi indsamlede i rekrutteringsprocessen, kan vi også indsamle data om dine missioner i felten, din karriereudvikling (ansættelser, uddannelse og andre erfaringer), information om din nærmeste pårørende  og kontaktoplysninger i nødsituationer.

De personoplysninger, vi indsamler, når du er en del af vores pool af expats, behandles til nedenstående formål og til andre formål, som kan angives, når de indsamles. Vi behandler dine personlige data for blandt andet at kunne

Når du er medlem af MSF Danmark Associationen

Hvis du er eller har været udsendt som expat eller du arbejder eller har arbejdet som ansat eller frivillig på MSF Danmarks kontor, kan du blive medlem i MSF Danmark Associationen. Vi kan så registrere dit navn og dine kontaktdata (adresse, telefonnummer, mobilnummer og emailadresse), dit CV med oplysninger om dine uddannelser, din kvalifikationer og din erhvervserfaring samt et foto af dig.

De personlige data, vi indsamler, når du ansøger om medlemskab og bliver medlem af MSF Danmark Associationen, behandles til nedenstående formål og til andre formål, som kan specificeres ved indsamlingen. Vi behandler dine personlige data for blandt andet at kunne

Når du har et andet forhold til MSF Danmark

Hvis du hverken er bidragyder til MSF Danmark, søger en stilling hos MSF Danmark eller besøger vores digitale kanaler, kan vi stadig indsamle personlige data om dig. For eksempel når du besøger MSF Danmarks kontor, når du har en forretningsrelation til MSF Danmark, hvis du er journalist, politiker eller anden person med interesse for MSF og vores medicinske, humanitære emner og projekter, eller hvis du deltager i vores eksterne arrangementer så som konferencer, seminarer, træning og informations- og diskussionsaftener.

Vi behandler dine personlige data for blandt andet at kunne

Behandlingen af personoplysninger, som MSF Danmark registrerer, er baseret på forskellige retlige grundlag afhængig af de forskellige formål. Det betyder, at selv om MSF Danmark ikke længere har et retligt grundlag for at sende direkte marketing til dig, kan vi stadig have et lovligt grundlag for at behandle dine personlige data til andre formål, for eksempel i bogføringsøjemed. Nedenfor finder du eksempler på, hvordan vi behandler dine personlige data på forskellige retlige grundlag til forskellige formål. Vi opbevarer ikke dine personlige data længere, end der er brug for til formålet.

Retligt grundlag

Opfyldelse af aftale anvendes som retligt grundlag, når der eksistererer en aftale mellem dig og MSF Danmark. Et eksempel på en sådan aftale er, når du donerer til Læger uden Grænser Danmark eller foretager et køb i vores webshop.

Lovmæssig forpligtelse anvendes som retligt grundlag, når det er et lovkrav for MSF Danmark at behandle dine personlige data. Et eksempel herpå er bogføring af dit bidrag. I henhold til bogføringslovgivningen skal vi gemme bogføring i 5 år + det løbende år.

Legitim interesse er et retligt grundlag baseret på en vurdering af balancen mellem MSF Danmarks berettigede interesse i behandlingen af dine personlige data og din interesse i beskyttelse af dine personlige data. De formål, hvor MSF Danmark bruger legitim interesse som retligt grundlag, er inkluderet i denne politik under overskrifterne “Hvordan bruger vi personoplysninger”.

Samtykke er et retligt grundlag, der kræver bevis for dit udtrykkelige og registrerede samtykke. Når vi beder om dit samtykke, er vi meget specifikke med hensyn til, hvad du giver samtykke til. Hvis vi får dit samtykke, behandler vi dine personlige oplysninger, indtil vi ikke længere har brug for dem, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Et eksempel på, at MSF Danmark bruger samtykke som et retligt grundlag, er ved indgivelse af jobansøgninger via vores web-sites. Når du ansøger om et job eller en frivillig opgave, skal du markere en boks “Jeg samtykker” ved siden af, hvor du udfylder dine ansøgningsdata, hvis du giver samtykke. Andre eksempler er indsamling af cookies på vores hjemmeside, og hvis vi skal indsamle følsomme personoplysninger om dig. Hvis det ikke er angivet i et afkrydsningsfelt, kan samtykke gives skriftligt eller mundtligt (registreret) som en del af en aftale med Læger uden Grænser Danmark.

Dine personlige data gemmes, så længe det er nødvendigt for de formål, de blev indsamlet til. Som nævnt ovenfor betragter vi dig som en aktiv donor, indtil 48 måneder er gået siden din sidste donation til MSF Danmark. Data om dig som ansøger til et job eller en frivillig opgave bliver normalt gemt i op til 24 måneder. Når dine personlige data ikke længere er nødvendige for formålet, bliver de blokeret for behandling til dette formål i vores systemer.Af hensyn til god registerpraksis renser vi systemerne systematisk for gamle data. Donorregistret opdateres automatisk en gang om året med oplysninger fra offentlige registre, blandt andet cpr-registret.

Læger uden Grænser Danmark deler ikke dine personlige data med andre til ekstern behandling. I tilfælde af at vi bruger tredjepartsløsninger (serviceudbydere, underleverandører og samarbejdspartnere) for at forbedre vores service til dig eller håndtere administrationen af vores systemer, er alle behandlinger reguleret i databehandleraftaler for at sikre, at dine personlige data håndteres på en sikker måde og ikke deles med andre. Når tredjepartskontrakter ophører, sørger vi for, at dine personlige data er slettet fra tredjeparts systemer.

MSF Danmark er en del af MSF International, og MSF Danmark deler personlige oplysninger om medlemmer, medarbejdere og tjenesteudbydere med andre sektioner og afdelinger inden for MSF. Denne deling er nødvendig for at kunne handle hurtigt og effektivt og med de rette kompetencer i humanitære nødsituationer. Deling af personoplysninger inden for Læger uden Grænser er reguleret i en aftale mellem alle sektioner.

Læger uden Grænser Danmark har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at sikre personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang til persondata, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles. For at sikre, at personoplysninger behandles på en sikker og fortrolig måde, anvender MSF Denmark netværk, som er sikret med firewalls og adgangskoder. For at sikre de personlige data, som du deler over internettet, kan vi i nogle tilfælde anvende krypteringsteknikker, når vi gemmer disse data på vores servere. MSF Danmarks ansatte, frivillige og leverandører er forpligtet til at følge MSF Danmarks regler for it-sikkerhed, nærværende politik og andre interne regler og bestemmelser, der regulerer behandlingen af personoplysninger i MSF Danmark.

MSF Danmark placerer fra tid til anden en jobannonce eller en opfordring til at donere til Læger uden Grænser på andre kanaler end vores egne. Vi har ikke gennemgået disse kanaler eller websites, der har links til vores hjemmeside. Dette betyder, at denne privatlivspolitik ikke finder anvendelse på sådanne andre kanaler. Hvis du følger et link til eller fra et eksternt websted, opfordrer vi dig til at undersøge principperne for behandling af personoplysninger og informationssikkerhed på dette websted eller denne kanal.

Når du er en aktiv donor hos MSF Danmark, kan vi kontakte dig regelmæssigt for at give information om MSF Danmark og markedsføre vores kampagner. Kontakten kan ske via brev, email, sms- eller mms-beskeder, telefon, vores sociale medieplatforme eller andre kanaler. Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet via en af disse kanaler, eller hvis du vil afvise al direkte markedsføring fra MSF Danmark, bedes du kontakte os via email privacy@msf.dk , og vi vil blokere dine personlige data fra at blive brugt til direkte markedsføring. Hvis du alligevel modtager direkte markedsføring fra MSF Danmark, kan det skyldes, at vi ikke har været i stand til at blokere dine personlige data fra de lister, vi køber hos eksterne partnere et par gange om året. Hvis dette skulle ske, bedes du straks kontakte os, så vi kan træffe foranstaltninger for fremtiden.

Du har ret til at vide, hvad vi gør med dine personlige data, hvorfor de behandles, hvor længe vi behandler dem, hvem der har adgang til dine personlige data, og hvilke konsekvenser behandlingen har. Nedenfor finder du dine rettigheder. Du finder kontaktoplysningerne i slutningen af dette dokument.

Du kan uden beregning anmode om en kopi af de personoplysninger, der behandles. I anmodningen skal du tydeligt angive, hvilke oplysninger du ønsker, for at MSF Danmark skal kunne opfylde din anmodning på tilstrækkelig vis. Vi besvarer din anmodning uden unødig forsinkelse og altid inden for en måned. Hvis der er en grund til, at vi ikke kan opfylde din anmodning, vil vi begrunde dette i et brev til dig. Udskriften af de personoplysninger, der behandles, sendes via post til den adresse, du har registreret hos de danske myndigheder.

MSF Danmark har ansvaret for, at de personlige data, vi behandler, er korrekte, men du er som donor eller med en anden relation til os meget velkommen til at kontakte os for at få dine personlige data udfyldt med relevante og korrekte oplysninger, som mangler. Hvis du finder ukorrekte personoplysninger om dig, har du ret til at få dette rettet. Når dataene afhjælpes, informerer vi dem, med hvem vi måske har delt data, om at afhjælpningen har fundet sted, bortset fra de tilfælde, hvor det viser sig at være umuligt eller indebære en alt for krævende indsats. På din anmodning vil vi informere dig om, med hvem rettelsen er blevet delt.

Du har ret til uden unødig forsinkelse at få følgende data slettet, hvis nogle af eller alle nedenstående forudsætninger er gældende:

Du har ret til at klage over behandling af dine data, som MSF Danmark udfører med henvisning til legitim interesse som retligt grundlag. I så fald skal du angive, hvilken behandling du protesterer imod. Hvis MSF Danmark mener, at databehandling stadig skal udføres, skal vi godtgøre, at vores interesser er stærkere end dine interesser for at beskytte din personlige data. Hvis personoplysninger behandles til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Du har ret at kræve en midlertidig begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Begrænsningen gælder for følgende situationer:

Du har ret til at modtage de personlige oplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan blive brugt af en anden organisation. Dette gælder, hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine personlige data, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan indgå en aftale med dig. Dette gælder ikke for den behandling, vi udfører på grundlag af en legitim interesse eller baseret på en juridisk forpligtelse.

Hvis du mener, at dine personoplysninger har været udsat for et brud på persondatasikkerheden, skal du straks rapportere det til os. Du kan også underrette Datatilsynet.

MSF Danmark forbeholder sig ret til at revidere denne databeskyttelsespolitik, når det er nødvendigt. Hvis vi ændrer teksten, offentliggør vi dette på vores hjemmeside. Hvis vi ændrer politikken på en måde, der afviger væsentligt fra, hvad vi oplyste, da dine personoplysninger blev indsamlet, vil vi informere dig om ændringerne og om nødvendigt bede dig om samtykke til at behandle dine personlige data.

Kontaktoplysninger til MSF Danmark

MSF Danmark
Strandlodsvej 44, 2.
2300 København S
Danmark
CVR 17010077

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af persondata eller ønsker at modtage en kopi af de personlige data, som vi behandler om dig, kan du kontakte os på nedenstående:

Brev:

Læger uden Grænser
Strandlodsvej 44, 2.
DK-2300 København S
Att.: Privacy

E-mail:

Send en email til adressen: privacy@msf.dk

Telefon:

+45 39775600 (bed om at tale med den ansvarlige for persondata)