iAko M. Randrianarivelo/Mira Pho

Praktiske oplysninger

Ansættelsesforhold

Som udsendt er du på kontrakt når du er i felten. Længden af kontrakten afhænger af, hvor lang tid du er i felten. De fleste udsendelser varer 6-12 måneder. Læger uden Grænser betaler månedsløn til dækning af faste udgifter derhjemme.

Lønnen er fastsat i overensstemmelse med MSF’s internationale lønskala og afhænger af feltposition og forudgående erfaring fra en lignende stilling og/eller en anden NGO.

P.t. varierer lønnen mellem 17.871 kr. (løntrin 1, anciennitet 1) og 35.794 kr. (løntrin 7, anciennitet 3).

Derudover får man 15 procent i pension om måneden.

Vi dækker desuden udgifter til transport, kost, logi og ’lommepenge’ under udsendelse.

Alle udsendte er omfattet af en forsikring, som dækker udgifter til lægehjælp, ulykker, fly, bagage, erhvervs- og personligt ansvar samt hjemsendelse.

Arbejdstid i felten

Arbejdstiden kan variere afhængigt af projektet og forholdene i landet. En arbejdsuge er normalt fem til seks arbejdsdage, men kan i ekstreme situationer omfatte alle syv dage i op til 14 timer i døgnet.

Fleksibilitet og evnen til at tilpasse sig under omskiftelige forhold er derfor væsentlige forudsætninger for en vellykket udsendelse.

Ferie

Normalt har man en uges ferie for hver tredje måned, man er udsendt.

Sikkerhed

Sikkerhed er en af de vigtigste forudsætninger for at udføre nødhjælpsarbejde. Derfor er sikkerheden for vores medarbejdere og for projektets fremtid altid i højsædet.
 
Læger uden Grænser har mange års erfaring i at forebygge og håndtere risikofyldte situationer. Vi har løbende opdatering af sikkerhedsregler og evakueringsplaner.

Gennem mange år har vi fået erfaring med lokale og nationale myndigheder, som kan støtte og hjælpe i krisesituationer. Som udsendt må du dog være indstillet på, at udsendelse kan være forbundet med risiko.

Faq

Kan jeg anmode om udsendelse til et bestemt land?

Det er normalt ikke muligt at efterkomme specifikke ønsker. Læger uden Grænser  opfordrer alle til at være fleksible og hjælpe der, hvor behovet er størst. Ved alle udsendelser tages der hensyn til særlige kvalifikationer og/eller begrænsninger. I sidste ende er det altid op til dig, om du vil sendes ud. Vi forbeholder os dog ret til at spørge og diskutere årsager til et eventuelt afslag på en udsendelse.

Hvad hvis jeg kommer til skade eller bliver syg?

Bliver du syg eller kommer til skade under udsendelse, er du omfattet af en forsikring, som dækker lægehjælp og om nødvendigt hjemsendelse. Som udsendt skal du dog være klar over de risici og farer, som kan være forbundet med at arbejde i felten.

Kan min familie tage med?

På grund af livsbetingelserne i projekterne (for eksempel sikkerhed, arbejdstid, logi) er det normalt ikke muligt for udsendte at have deres partner og/eller børn med. Det gør sig især gældende for førstegangsudsendte. Beslutninger om ledsagende familie vil dog altid bero på en individuel vurdering.

Kan man udsendes som par?

Det er ikke muligt at blive udsendt som par første gang, da det ikke er sandsynligt, at der vil være to stillinger på samme tid i samme projekt/land, som samtidigt kan besættes af førstegangsudsendte.

Hvilke muligheder har jeg, når jeg kommer hjem?

Vi opfordrer udsendte til forsat at arbejde for organisationen efter deres første udsendelse. Vi tilbyder tidligere udsendte kurser, som kan åbne muligheder for udsendelse til for eksempel koordinerende stillinger.

Hvor kan jeg tage et tropemedicinsk kursus?

Læs mere om tropemedicinsk kursus

Kan jeg blive udsendt som studerende eller i praktik?

Nej, vi sender kun personer ud, der har en færdig uddannelse og minimum to års praktisk erfaring inden for deres fagområde.
Læs mere om krav og kvalifikationer

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål om udsendelse, er du velkommen til at kontakte vores HR-afdeling på telefon 39 77 56 00.

informationsmøder

Du kan høre mere om livet som udsendt med Læger uden Grænser på et af vores informationsmøder.