Krav til at blive udsendt for Læger uden Grænser
MAX CABELLO ORCASITAS

Kan jeg blive udsendt

For at blive udsendt skal du leve op til en række krav, der sikrer, at du er klar til at løse de opgaver, der venter dig i felten.

Anerkendelse af Læger uden Grænsers mål og værdier

Det er vigtigt, at du kender til og kan tilslutte dig Læger uden Grænsers værdigrundlag, og at du er indstillet på at repræsentere vores værdier ude i verden.

Erhvervserfaring

For at blive udsendt kræves normalt minimum to til fire års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Vurderingen af om du er egnet eller ej, afhænger også af dine øvrige kvalifikationer. Derfor er du velkommen til at kontakte os, selvom du ikke helt opfylder kravet om erhvervserfaring.

Anden relevant erfaring

Vi arbejder hovedsageligt i udviklingslande. Det er derfor en fordel at have enten arbejdet eller rejst i Afrika, Asien, Central- og Sydamerika eller andre afsides beliggende områder som eksempelvis Grønland og det nordlige Canada.

Sprog

Du skal kunne tale engelsk. Fransk eller arabisk er en klar fordel og for nogle profiler er fransk et rekrutteringskrav. Hvis du overvejer at lære et nyt sprog, er fransk mest anvendeligt. Kontakt os gerne for at høre mere.

Straffeattest og børneattest

Der indhentes straffeattest og børneattest på alle, der har gennemgået vores optagelsesprocedure og er blevet accepteret til udsendelse.

Etiske regler

Læger uden Grænser forventer, at vores udsendte behandler alle med respekt og værdihed. Vi forventer, at alle, der er udsendte for Læger uden Grænser, overholder vores etiske regelsæt. Læs mere her. 

At stå til rådighed

Mange af vores projekter er i ustabile områder. Derfor kan det tage lang tid at blive udsendt. For de fleste profiler er det et krav for at blive udsendt første gang, at du er villig til at rejse i en periode på 6-12 måneder.

Vi forventer dog, at du samlet arbejder mindst 12 måneder for Læger uden Grænser, og at du er indstillet på at arbejde i usikre områder. Vi ser gerne, at man arbejder længere og bliver udsendt flere gange.

Nogen speciallæger og specialsygeplejersker er ikke underlagt ovenstående tidskrav. Se nærmere under din profil omkring udsendelseslængde og tidskrav.

At leve og arbejde i hold

Som udsendt bor man tæt, arbejder meget og har meget lidt privatliv. Derfor er fleksibilitet, tolerance, ansvar og åbenhed vigtigt.
 

Forståelse for andre kulturer

Du skal ikke kun være fleksibel, ansvarsfuld og tolerant i forhold til dit hold, men også i forhold til dine lokale kolleger, samarbejdspartnere og de mennesker, du er ude for at hjælpe. Det er nødvendigt at være interesseret i at sætte sig ind i andre kulturer og den måde, andre mennesker tænker og handler på.

Stress

Mange af vores projekter er i eller tæt ved konfliktramte områder, hvor arbejdsbetingelserne er hårde. Som udsendt vil du blive konfronteret med nød, sygdom og lidelse, hvilket kan være grænseoverskridende.
 
Selv i stabile områder kan lange arbejdsdage og mangel på privatliv være en stor udfordring. Det er derfor afgørende, at du er bevidst om egne grænser og reaktioner på stress allerede inden, du rejser ud. Som udsendt bliver du undervist i at håndtere stress hos både dig selv og dine kollegaer.

informationsmøder

Du kan høre mere om livet som udsendt med Læger uden Grænser på et af vores informationsmøder.