Fejlernæring og underernæring

Underernæring er en livstruende tilstand, som skyldes for lidt eller for dårlig mad. Hvert år dør millioner af børn af sygdommen. Læger uden Grænser behandler hver dag hundredvis af underernærede børn.

Hvad er underernæring?

Underernæring er en tilstand, der opstår, når et menneske får for få næringsstoffer som kalorier, proteiner, vitaminer og mineraler.

Man kan godt være underernæret, selv om man tilsyneladende får nok at spise, hvis det, man spiser, ikke indeholder den næring, de vitaminer og de mineraler, man har brug for.

Hvis et barn bliver underernæret, kan konsekvenserne være kroniske skader på de indre organer, for eksempel hjernens udvikling, og barnet har langt større risiko for at blive ramt af sygdom og død, fordi dets immunforsvar er nedsat.

Samtidig er underernæring årsag til en lang række sygdomme, fordi immunforsvaret bliver svækket, når man ikke får den næring, man har brug for.

Underernærede børn rammes ofte mere alvorligt af sygdomme som tuberkulose, malaria og lungebetændelse. Sygdomme, som kan slå dem ihjel. Mange underernærede får diarré, hvorved de optager næringsstoffer endnu dårligere, og deres underernæringstilstand forværres yderligere.

Underernæring kan – udover at være en livsfarlig lidelse – også være en trussel for børns udvikling og vækst. Især børn under fem år har brug for nok kalorier, næringsstoffer, vitaminer og mineraler for at kunne vokse normalt.

Børn, der er underernærede, hæmmes i optimal udvikling, og det truer med at give dem alvorlig fysiske og mentale handicap.

Hvor udbredt er underernæring?

  • Hvert minut dør otte børn, fordi de får for lidt næring. 20 % af alle dødsfald hos børn under 5 år skyldes direkte underernæring.
  • Ifølge FN led ca. 149 millioner børn af underernæring i 2021. Akut underernæring fandtes hos 45 millioner børn under 5 år, hvoraf 13,6 millioner var svært underernærede, og vi vurderer, at kun 3 procent af verdens svært underernærede børn får den behandling, de har brug for.
  • Akut underernæring øger risiko for død op til 12 gange.
  • Derudover lider ca. 32 millioner af børn af moderat underernæring. De er i fare for at blive svært underernærede eller dø af mulige følgesygdomme.
  • Fejlernæring og underernæring påvirker alle aldersgrupper, men rammer især børn og mennesker i krige og konflikter eller efter naturkatastrofer som oversvømmelser, tørke og jordskælv.
  • Omkring 45 procent af alle dødsfald blandt børn har underernæring som en underliggende årsag ifølge WHO.

Symptomer på underernæring

Der findes forskellige former for underernæring med forskellige symptomer. Akut underernæring er den mest livstruende form og opstår ofte i forbindelse med akut sygdom, epidemier, hungersnød, krig og katastrofer.

Kronisk underernæring er, når kroppen igennem længere tid ikke har fået nok mad, vitaminer eller mineraler, og den fysiske udvikling er gået mere eller mindre i stå, så man ikke vokser, som man burde.

Sidst, men ikke mindst, kan man lide af vitamin- og mineralmangel, selvom man får nok mad, og det kan komme til udtryk på forskellige måder. Man kan for eksempel blive blind, hvis man ikke får nok A-vitamin.

De synlige tegn på underernæring kan variere meget: Nogle børn får et karakteristisk gammelmands-udseende med løs hud og tydeligt fremstående knogler. Her er fedtlaget i huden og musklerne reduceret.

Andre børn får væskeophobning, så huden, som er stærkt udtørret, sprænges under presset, og der dannes karakteristiske sår, som har vanskeligt ved at hele.

Ved alle slags underernæring er kroppens immunforsvar alvorligt svækket, og det betyder, at børnene bliver syge og kan dø af infektioner og diarré. Men tilstanden kan også i sig selv være dødelig.

Fejlernæring og underernæring rammer små børn hårdest af flere grunde: Børn vokser hurtigt og har derfor relativt mere brug for næring end en voksen, og børn er mere udsatte for smitte og sygdomme, da deres immunforsvar endnu ikke er fuldt udviklet.

Svært underernærede børn kan være så afkræftede, at vi er nødt til behandle dem intensivt med beriget mælkepulver – f.eks. gennem en sonde i næsen.

Hjælp Læger uden Grænser med at redde liv

Med din støtte giver du os mulighed for at sende læger og sygeplejersker til katastrofer og kriser verden over.

Typer af underernæring

Når det drejer sig om verdens millioner af akut underernærede børn, så inddeles de i to grupper: De svært akut underernærede og de moderat akut underernærede.

Svær akut underernæring er den alvorligste af de to typer, fordi den udgør en akut livstruende risiko for barnet.

Moderat akut underernæring udgør ikke en umiddelbar fare for, at barnet dør af underernæring.

Men moderat underernæring øger risikoen for at dø af simple sygdomme som diarré og lungebetændelse og hæmmer barnets fysiske og mentale udvikling, hvilket kan have livslange konsekvenser.

Hvis moderat underernæring ikke behandles, kan barnet udvikle svær underernæring, hvilket i sig selv kan være livstruende.

HVORFOR ER UNDERERNÆRING OG SULT IKKE DET SAMME?

  • Et menneske sulter, når det får for få kalorier og dermed for lidt næring.
  • Underernæring dækker over en tilstand, hvor man ikke får den rette sammensætning af næringsstoffer, vitaminer og mineraler i en tilstrækkelig god kvalitet.
  • Det betyder, at man godt kan være underernæret, uden at man nødvendigvis sulter – hvis man får nok kalorier, men fra mad, der ikke indeholder de nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler.

Hvordan måler man underernæring?

Underernæring konstateres på baggrund af en række kliniske definitioner, blandt andet hvor højt et barn er i forhold til dets vægt.

En hurtig måde at undersøge, om børn under fem år er underernærede, er at måle omkredsen af deres overarm. Den ændrer sig nemlig ikke særlig meget, fra børn er et år, til de bliver fem.

Læger uden Grænser bruger et specialdesignet armbånd for hurtigt at kunne måle armens omkreds hos børn og få dem i behandling for underernæring, hvis de har behov for det.

Armbåndet er opdelt i zoner, så en omkreds under 11,5 cm er rød zone, gul zone er imellem 11,5 og 12.5 cm, og grøn zone er over 12.5 cm.

En omkreds under 11,5 cm er tegn på svær akut underernæring, mens en omkreds imellem 11,5 – 12,5 cm er tegn på moderat underernæring. En lille omkreds kan direkte relateres til risiko for død.

Viser armbåndet, at barnet er i farezonen, bliver børnene målt og vejet for at vurdere graden af underernæring.

Det er et armbånd som dette, vi bruger til at afgøre, om et barn mellem nul og fem år er underernæret. Det gør vi ved at måle overarmens omkreds. Rød betyder, at barnet er svært underernæret. Orange indikerer moderat underernæring.

Behandling af underernæring

Behandlingen afhænger af, hvilken type underernæring man lider af. Vi behandler underernærede mennesker både ambulant og under indlæggelse.

Læger uden Grænser behandler svært underernærede børn med såkaldt spiseklar terapeutisk mad.

Det er en specialudviklet jordnøddepasta, der indeholder lige præcis den mængde vitaminer, mineraler, mælkeproteiner og andre næringsstoffer, som særligt små børn har brug for.

Alt afhængig af, hvor underernæret barnet er, tager behandlingen i gennemsnit seks uger.

Resultaterne af den rigtige behandling er forbløffende gode. Efter en måned vil de fleste børn have genvundet op mod 80 procent af normalvægten.

Op til 95 procent af de svært undernærede børn, som bliver behandlet, overlever. Desværre har kun få procent af alle verdens svært underernærede børn adgang til denne terapeutiske behandling.

Der findes også millioner af børn i verden, som lider af moderat underernæring. Selvom deres tilstand ikke er lige så synlig, så er konsekvenserne omfattende.

Børnene er i højere grad i risiko for ikke at udvikle sig, som de skal, og at blive syge og i sidste ende dø. Disse børn har også brug for behandling.

Derfor har Læger uden Grænser sammen med Institut for Human Ernæring ved Københavns Universitet og andre førende eksperter inden for børneernæring arbejdet sammen om et forskningsprojekt for at udvikle et effektivt og billigere produkt, der kan hjælpe børn, som lider af moderat underernæring. Projektet hedder Treatfood.

I 2021 fik over 80.000 børn intensiv behandling for underernæring af Læger uden Grænser, og over 200.000 underernærede børn fik behandling i vores klinikker.

Hjælp Læger uden Grænser med at redde liv

Med din støtte giver du os mulighed for at sende læger og sygeplejersker til katastrofer og kriser verden over.