Seksuel vold

Seksuel vold ødelægger livet for millioner af kvinder, børn og mænd verden over. Vores læger, jordemødre og psykologer hjælper hvert år tusindvis af ofre for seksuel vold og voldtægt. Vi behandler de fysiske skader, forebygger seksuelt overførte sygdomme og hjælper voldsofre med angst, depression og andre psykiske problemer.

Hvad er seksuel vold?

Millioner af mennesker bliver udsat for seksuel vold. Det sker overalt, i alle samfund, men seksuel vold bruges især målrettet i krige og konflikter.

Seksuel vold dækker over mange forskellige typer af overgreb mod kvinder, børn og mænd. Det kan være alt fra voldtægt til lemlæstelse af kønsorganer.

Overgreb og vold mod kvinder er særligt udbredt. 1 ud af 3 kvinder på verdensplan bliver udsat for fysisk eller seksuel vold i løbet af deres liv.

Voldtægt og seksuelle overgreb bliver ofte anvendt som våben i krig og konflikt som blandt andet en belønning til soldater.

Voldtægt og andre former for seksuelle overgreb bliver også brugt som tortur eller som en strategi til at sprede hiv/aids i et lokalsamfund – og så bruges seksuel vold også som en strategi til at nedbryde familie- og samfundsstrukturer i en befolkning.

Seksuel vold kan forårsage en lang række fysiske og psykologiske skader hos voldsofrene.

Vores sygeplejerske Merete fortæller om sit arbejde med ofre for seksuel vold.

Medicinske konsekvenser

De fysiske skader efter seksuel vold kan for eksempel være stiksår, brud på knogler, varige skader på underlivet eller fertilitetsproblemer.

Mennesker, som bliver udsat for seksuelle overgreb, har også større risiko for at få en seksuelt overført infektion som for eksempel hiv.

Skader i underlivet eller endetarmen under en voldtægt gør, at virus har gode betingelser for at få adgang til kroppen.

Voldtægter ender tit i uønskede graviditeter. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er kvinder, der er blevet udsat for seksuel vold, dobbelt så tilbøjelige til at få en abort.

Usikre aborter er et stort problem i udviklingslande.

Nogle kvinder, der udsættes for voldtægt eller seksuel vold, kan også få fistula – det er en lidelse, hvor der opstår et hul mellem skeden og blæren eller skeden og endetarmen.

Fistula-patienter kan ikke holde på urin eller afføring. Fistula medfører betændelse i huden og opløsning af hud og væv i endetarm og skede. I ekstreme tilfælde kan urinrøret, blæren og skedevæggen blive helt ødelagt.

Psykologiske konsekvenser

Ofre for seksuel vold kan få psykiske problemer.

Det er almindeligt, at voldsofre føler sig skyldige og tror, at overgrebet kunne have været undgået. Ofre for seksuelle overgreb kan også få svært ved at binde sig til andre i fremtiden, da de har oplevet et tab af kontrol og tillid.

Ofre for seksuel vold kan blive ramt af depression, posttraumatisk stress eller angst.

I nogle kulturer bliver seksuelle voldsofre afvist af partnere og familiemedlemmer, og nogle samfund ydmyger voldtægtsofre.

Flere steder i verden risikerer voldsofre at blive stigmatiseret i lokalsamfundet, hvilket kan forværre deres psykiske helbred.

Hvordan hjælper Læger uden Grænser ofre for seksuel vold?

Alle Læger uden Grænsers projekter er rustet til at hjælpe voldtægtsofre og andre ofre for seksuel vold. Det er nødvendigt, da seksuel vold foregår overalt i verden.

I nogle områder – for eksempel Papua Ny Guinea, Colombia, Kenya og DR Congo – har vi projekter, der specifikt tager sig af patienter udsat for vold, herunder seksuel vold og voldtægt.

I disse lande forsøger vi at nedkæmpe seksuelt overførte sygdomme (for eksempel hiv og gonorré), ligesom vi vaccinerer mod hepatitis og stivkrampe, tilbyder graviditetstests og fortrydelsespiller, tager os af uønskede graviditeter og behandler seksuelle voldsofre for deres fysiske skader.

Vores medicinske personale opfordrer ofrene til at søge behandling inden for tre dage efter et seksuelt overgreb. Så kan vi bedre forhindre seksuelt overførte sygdomme i at udvikle sig, forebygge graviditet og behandle de fysiske skader.

Ofre for voldtægt får medicinsk behandling for at forsøge at forhindre infektioner som hiv. Jo tidligere man får medicinen, jo mere effektiv er den – men hvis der går mere end tre dage, virker medicinen ikke på voldtægtsofre.

Foruden hiv-forebyggende behandling, behandler vi ofre for seksuel vold med antibiotika for at forhindre seksuelt overførte infektionssygdomme som syfilis og gonorré.

Nogle gange tilbyder vi fortrydelsespiller for at forhindre en uønsket graviditet hos et voldtægtsoffer.

Ofre for grove voldtægter kan blive ramt af fistula – et hul mellem skeden og blæren eller skeden og endetarmen. I en række lande tilbyder vi disse voldsofre behandling i form af en operation for fistula. En operation kan ofte afhjælpe problemet helt.

Psykologisk hjælp

Læger uden Grænser tilbyder psykisk hjælp til voldtægtsofre og ofre for seksuel vold.

Vi yder i første omgang krisehjælp for at hjælpe patienterne med at bearbejde deres chok. Vi følger op med psykologisk behandling for at forhindre, at seksuelle voldsofre udvikler posttraumatisk stress.

Seksuel vold kræver opmærksomhed

Læger uden Grænser arbejder hårdt for at skabe mere opmærksomhed på de medicinske konsekvenser af seksuel vold.

På grund af frygt for stigmatisering, eller hvis en person er blevet voldtaget af et familiemedlem, vælger ofre for seksuelle overgreb ofte ikke at stå frem.

Vi arbejder for eksempel i lande som Honduras for at øge opmærksomheden på, hvor vigtigt det er, at voldsofrene søger medicinsk hjælp med det samme.

I nogle områder – som for eksempel i dele af Kenya, hvor der mangler adgang til medicinsk hjælp – har vi oprettet ambulancetjenester for at transportere ofre for seksuel vold til klinikken, hvor de kan få hurtig behandling.

Vi har i mange år arbejdet med seksuel vold i DR Congo, hvor en væbnet konflikt har sendt landets sundhedssystem i knæ. I DR Congo ser vi ofte, at voldtægter bliver brugt som et våben i krig af forskellige væbnede grupper.