Psykisk hjælp

Krig og katastrofer efterlader ofte alvorlige psykiske ar på de civile. I over 20 år har vi ydet psykologisk nødhjælp og behandlet patienter med posttraumatisk stress, angst og psykiske traumer verden over.

Læger uden Grænser bliver ofte forbundet med medicinsk nødhjælp og behandling af fysiske skader og sygdomme. Vi lægger forbindinger på krigsofre, giver væske til kolera-patienter og foretager akutte kejsersnit.

Men mange mennesker i krige, konflikter og katastrofer har også brug for psykologisk nødhjælp og efterfølgende psykisk hjælp efter en traumatisk oplevelse.

Vi giver børnene en fremtid.
Vores psykolog Mozhdeh har behandlet tidligere børnesoldater i Sydsudan.

De psykologiske og følelsesmæssige ar efter for eksempel en krig kan være enorme, og tusindvis af mennesker har brug for psykisk hjælp og nødhjælp.

Derfor er psykisk støtte og behandling også en del af vores indsats i felten. Psykisk hjælp har formelt været en del af vores nødhjælpsarbejde siden 1998.

Vores kvalificerede læger, psykologer og rådgivere giver vigtig behandling og støtte til patienter, der eksempelvis lider af posttraumatisk stress (PTSD), depression eller alvorlig angst.

PTSD, angst og depression

Der kan være mange årsager til, at mennesker har behov for psykologisk hjælp – især i krigs- og konfliktramte områder.

Tabet af et barn under et jordskælv, udsættelse for seksuel vold eller flugten fra krig sætter sine spor og kan give traumer, der kræver psykisk førstehjælp.

Mennesker, der har gennemlevet en krise, kan blive lammet af angst, depression eller posttraumatisk stress på et tidspunkt, hvor de skal tage sig af sig selv og deres familier.

Gennem psykisk nødhjælp forsøger vi at reducere vores patienters symptomer og forbedre deres evne til at kunne fungere i hverdagen.

Psykisk støtte er også vigtig for patienter, der modtager medicinsk behandling for sygdomme som f.eks. hiv eller tuberkulose, eller som har været offer for seksuel vold.

Stort behov for psykisk hjælp

Læger uden Grænser giver psykosocial støtte til traumatiserede mennesker for at undgå, at de får langsigtede psykologiske problemer.

Den psykologiske behandling hjælper patienterne til at håndtere deres traumer.

Vi træner lokale medarbejdere, så de kan hjælpe patienter med psykiske problemer med at sætte ord på deres oplevelser og bearbejde de vanskelige følelser, så de langsomt får det bedre.

Læger uden Grænsers psykologer og psykiatere superviserer arbejdet.

Vi tilbyder psykisk hjælp i form af både individuelle konsultationer og gruppeterapi. Derudover giver vi psykiatrisk behandling til de mennesker, som har brug for det.

Behovet for psykisk hjælp og psykologisk behandling af krigstraumer er stort.

Vi bliver derfor ved med at udvide vores psykologiske nødhjælpsarbejde verden over for at kunne hjælpe de patienter, som har behov for støtte og behandling.

Hvert år gennemfører vi titusindvis af psykologiske konsultationer – både individuelle og i grupper.

Men det er ikke ligetil at give psykologisk behandling i krige og konflikter – især hvis volden og traumerne fortsætter.

Og det kan nogle gange være svært at garantere et længere behandlingsforløb i uroplagede og farlige områder.