Læger uden Grænser (MSF) arbejder med coronavirus
© Joffrey Monnier
Læger uden Grænser arbejder med coronavirus over hele verden. Her er vores medarbejdere i Belgien klar til at hjælpe under første bølge i foråret 2020.

Coronavirus (COVID-19)

Hvad er coronavirus (COVID-19)? Hvordan behandles den, hvordan undgår du at blive smittet, hvad betyder den for vores nødhjælpsarbejde, og hvad gør Læger uden Grænser i kampen mod coronavirus? Det får du svar på her.

I begyndelsen af 2020 spredte den såkaldte coronavirus (COVID-19) sig hurtigt. Allerede i marts 2020 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den for en pandemi.

Siden er millioner over hele verden døde af virussen, der har lagt selv ressourcestærke landes sundhedssystemer ned og udstillet uligheden mellem rige og fattige landes adgang til medicin og vacciner.

Hvad gør Læger uden Grænser?

COVID-19 har naturligvis også ramt vores nødhjælpsarbejde.

Pandemien og de internationale restriktioner gjorde det blandt andet svært at få både medicin, udstyr og personale frem til de områder, hvor i forvejen hjalp.

Virussen lagde også ekstra pres på de klinikker, hospitaler og så videre, hvor vi arbejder.

Men vi fortsatte indsatsen i både de lande, vi normalt arbejder i, men også i lande som Italien og Spanien. Vi behandler patienter med COVID-19. Vi tester og screener og vaccinerer.

For at kunne hjælpe bedst muligt koordinerer vi med Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og med sundhedsministerierne om, hvordan vi kan hjælpe med at bekæmpe coronavirus.

Du kan læse mere detaljeret om vores indsats under pandemien længere ned på siden.

Hvad er coronavirus?

COVID-19 er den sygdom, man får, hvis man bliver smittet med den nye coronavirus SARS-CoV-2.

Sygdommen blev opdaget i 2019 i Kina og er i familie med andre coronavira. Coronavirus er en stor familie af vira, hvoraf de fleste er harmløse for mennesker. Fire typer er kendt for at for give forkølelse og to andre typer kan forårsage lungeinfektioner (SARS og MERS), som minder om COVID-19.

Ligesom alle vira er SARS-Cov-2 afhængig af celler fra levende væsner for at kunne formere sig. Denne virus ser ud til at angribe cellerne i lungerne og muligvis også andre celler i åndedrætssystemet. Celler inficeret af denne virus vil producere flere virus-partikler, som kan spredes til andre personer – for eksempel gennem hoste.

Hvad er symptomerne på COVID-19?

Ifølge WHO er de mest almindelige symptomer på COVID-19:

 • Feber
 • Tør hoste
 • Træthed

Derudover kan man få symptomer som:

 • Tab af smags- eller lugtesans
 • Blokeret næse
 • Ondt i halsen
 • Hovedpine
 • Muskel- eller ledsmerte
 • Kvalme eller opkast
 • Diarre
 • Kuldegysninger eller svimmelhed

Et alvorligt tilfælde af COVID-19 kan medføre symptomerne:

 • Vejrtrækningsbesvær
 • Manglende appetit
 • Forvirring
 • Smerter i brystkassen
 • Høj feber

Kilde: Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

Hvor farlig er COVID-19?

Vi bliver hele tiden klogere på coronavirus og sygdommen. Mange af dem, der smittes, bliver ikke syge. Det er endda sandsynligt, at nogle mennesker ikke bliver syge, selv om de bliver inficeret med coronavirus. Det ser ud til, at størstedelen af de smittede kun blive ramt af sygdommen i mild grad, mens coronavirus tilsyneladende er mere farlig for ældre mennesker eller mennesker, der lider af andre infektioner eller lidelser, som det ofte er tilfældet med smitsomme sygdomme.

Hvor smitsom er coronavirus?

Vores forståelse af coronavirus og sygdommen udvikler sig hele tiden. Virussen kan spredes gennem hoste fra mennesker, som er smittet. Der er en mulighed for, at coronavirus kan spredes af inficerede personer uden symptomer. Hvis det er tilfældet, vil der kun være tale om en lille del af infektionerne.

Det samme gælder for afføring fra smittede personer.

Hvordan minimerer du risikoen for at blive smittet med COVID-19?

Som det forholder sig med andre typer af coronavirus, ser det ud til, at dråbeinfektion er hovedårsagen til overførsel af smitte. Virussen får adgang gennem mund eller næse. Dette kan ske ved at indånde de inficerede dråber eller ved at røre ved en overflade med dråber og derefter røre ved næse eller mund.

Derfor er simple sikkerhedsforanstaltninger til at undgå smitsomme infektioner – såsom at vaske hænder og hoste og nyse i albuen – vigtige og effektive metoder til at forebygge.

Håndhygiejne er afgørende, så vask hænder ofte med vand og sæbe. Brug nok sæbe og sikre dig, at alle dele af begge hænder er rene. Brug mindst 20 sekunder på at vaske hænder. Hvis der ikke er synlig snavs på hænderne, er håndsprit også et godt alternativ.

Hvis du hoster eller nyser, skal du dække mund og næse med et lommetørklæde eller med indersiden af albuen.

Vaccine mod COVID-19

I december 2020 begyndte de første vaccinationskampagner mod COVID-19.

Hvis pandemien skal bekæmpes, skal en stor del af hele verdens befolkning vaccineres. Ellers vil folk fortsat dø, og flere mutationer vil opstå. Men desværre er det svært for nogle lande at få adgang til vaccinerne, da de rige lande hurtigt lagde beslag på de fleste af de producerede doser.

Vi arbejder med at vaccinere folk flere steder i verden.

Vores indsats mod COVID-19

Vi er i kontakt med nationale myndigheder i de fleste lande, hvor vi er til stede. Alt afhængigt af behovene og mulighederne hjælper vi med vurdering af situationen, katastrofeplanlægning, formidle sundheds-information, igangsætte monitorering og – hvor det er muligt – testning, isolation og behandling med videre.

Som medicinsk organisation har vi årtiers praktisk erfaring med håndtering af epidemiudbrud af smitsomme sygdomme som ebola, kolera, mæslinger, pest og tuberkulose. En viden og erfaring, som også kan bruges i bekæmpelsen af coronavirus.

Herunder kan du se, hvor og hvordan vi bekæmper COVID-19.

 • Italien har vi samarbejdet med myndighederne om at lette presset på det italienske sundhedsvæsen. Vores personale har arbejdet på tre hospitaler i Lombardiet, som er den region i Italien, hvor udbruddet var værst. Desuden har vi været til stede i Rom og i regionen Marche i det centrale Italien. Vi har hjulpet en række plejehjem i flere byer med at forebygge, at smitten spreder sig blandt de sårbare beboere. Vores hold i Italien består af specialister inden for smitsomme sygdomme, anæstesi og logistik, som har erfaring med at håndtere epidemier gennem deres internationale arbejde i Læger uden Grænser.

  Vi har sendt læger, sygeplejersker og hygiejneeksperter, der har betydelig erfaring med at håndtere epidemier, til fængsler i Lombardiet, Piedmont og Ligurien. Her hjælper de med at begrænse smitten for at beskytte både indsatte, politi og fængselsbetjente.

  Vi hjælper også i asylcentre og uformelle lejre i Rom og Palermo, så beboerne får adgang til lægehjælp. For at opspore muligt smittede bemander vi en telefonhjælpelinje, hvor man kan ringe med helbredsspørgsmål.
 • Vi har hjulpet sundhedsmyndighederne i Frankrig med at begrænse smitten blandt udsatte grupper som hjemløse og uledsagede mindreårige, der lever på gaden. Medarbejdere fra Læger uden Grænser har arbejdet på nogle af de herberger, hvor hjemløse bliver henvist til fra gaden. Vi har været med til at drive mobile konsultationer og screeninger, så sårbare mennesker kunne få behandling og hjælp i forhold til isolation.

  Sygeplejersker fra Læger uden Grænser har drevet en telefonlinje, hvor lederne af herbergerne kunne få rådgivning og kunne oplyse de mobile klinikker om de mest bekymrende tilfælde. Vi har været til stede med almene konsultationer ved maduddelinger, og vi har ydet lægehjælp i et center for smittede migranter og hjemløse mennesker syd for Paris.

  Vi har hjulpet plejehjem omkring Paris med at forebygge smittespredning.

  Ved Reims Hospital opstillede vi telte, hvor antallet af sengepladser kunne øges. Vi har hjulpet Henri-Mondor hospitalet i Créteil med at øge kapaciteten for patienter med coronavirus, der kunne udskrives fra intensivafdelingen, men som stadig har behov for lægehjælp i ugerne efter. Vi hjælper hospitalet med teknisk støtte og bidrager med fem sygeplejersker, to læger og fem assisterende sygeplejersker.
 • Belgien har vi hjulpet flere hospitaler, så de kunne håndtere flere smittetilfælde.
  Vores medarbejdere støttede flere plejehjem i bl.a. Bruxelles, Flandern og Vallonien ved at yde psykologisk støtte til personalet og ved at hjælpe med isolation af smittetilfælde og med medicinsk og klinisk behandling af beboerne.

  Vi har hjulpet sårbare grupper, bl.a. hjemløse og migranter, der lever på gaden, bl.a. ved at drive en lægefaglig enhed, hvor både bekræftede og muligt smittede mennesker kan bo under ordentlige forhold, mens de er i isolation.

  Flere sundhedscentre i Marseilles fik hjælp til at screene, rådgive og teste beboerne i nogle af byens fattige kvarterer.
 • Spanien hjalp vi sundhedsmyndighederne med at øge hospitalernes kapacitet, bl.a. ved at oprette midlertidige hospitaler for milde og moderate tilfælde, så personalet på de regulære hospitaler kunne fokusere på de kritiske tilfælde.

  Vi rådgav om strategi i forhold til begrænsning af smitte ud fra vores erfaring med med at håndtere epidemier, bl.a. til plejehjem i området omkring Madrid.

  Vi har hjulpet på omkring 100 plejehjem i Madrid og Catalonien, hvor vi har undervist personalet i smittebegrænsning, hjulpet med disinfektion og med implementering af beredskabstiltag, så beboere med symptomer kan isoleres fra resten af beboerne. Vi har også hjulpet med smertelindring til de beboere, der ikke overlever sygdommen.
 • I Geneve i Schweiz har vi hjulpet omkring 1.300 sårbare familier med at få adgang til ordentlige sanitære forhold. Vi har samarbejdet med universitetshospitalet i Geneve om vidensdeling om håndtering af smittetilfælde og ledelse af lægefagligt personale. Vi har hjulpet med smittebegrænsende tiltag i Lausanne og har støttet håndteringen af afdøde.
 • Grækenland er vi i kontakt med sundhedsmyndighederne for at koordinere indsatser, bl.a. oplysning og behandling af flygtninge og lokale beboere, der måtte blive smittet med coronavirus. På Lesbos har vi forberedt en beredskabsplan for det tilfælde, at coronavirus (COVID-19) spreder sig til flygtningelejren. På Samos hjælper vi med isolation af milde tilfælde, og et beredskabshold hjælper med screening af patienter, før de kommer ind på sundhedscentrene og ind i lejrene.

  I Athen har vi ydet psykologstøtte til sundhedspersonale og til smittede patienter og deres familier. Vi har også givet handsker, masker og håndsprit til sårbare grupper: hjemløse, flygtninge, ældre, ofre for vold, arresterede og mennesker med mentale helbredsproblemer. Det samme har vi givet til beredskabets enhed for lufttransport.
 • Danmark arbejder de fleste af vores medarbejdere i forvejen i sundhedssystemet, og de er derfor allerede involveret i den danske indsats mod coronavirus.
 • Vi underviste vores patienter og personale i Ukraine i at forebygge spredningen af coronavirus. Vi oprettede telefonlinjer, hvor patienter kunne få psykologisk støtte.

  I Donetsk drev vi i samarbejde med sundhedsministeriet to mobile enheder, der bl.a. screenede patienter og behandlede patienter med milde symptomer i deres egne hjem, så sundhedssystemet ikke blev overvældet.

  I regionerne Donetsk og Zhytomyr hjælper vi bl.a. ved at drive to mobile enheder, der kan behandle patienter med milde symptomer i deres hjem. Vi har doneret iltapparater, teknisk støtte og undervisning til hospitalet Krasnohorivka, så man kunne oprette en isolationsafdeling.

  Vi yder psykologhjælp til sundhedspersonale, patienter og pårørende gennem en telefonhjælpelinje.
 • Vi hjælper myndighederne i Portugal ved at besøge plejehjem og ved at undervise personale og implementere smittebegrænsende tiltag.
 • Tyskland hjalp vi myndighederne i delstaten Sachsen-Anhalt med at håndtere coronavirus på asylcenter i byen Halberstadt. Flere hundrede migranter var i karantæne i centeret. Vi underviste i bl.a. forebyggelse og inddæmning af smitte og vi ydede psykologisk støtte i centeret.

  Forskellige steder i Tyskland rådgav vi desuden organisationer, frivilliggrupper og statslige institutioner, der hjælper hjemløse, migranter og andre sårbare grupper, i at begrænse og inddæmme smitte, så de kunne fortsætte deres arbejde. Bl.a. hjalp vi et netværk af frivillige organisationer, der uddeler mad til hjemløse i Berlin.
 • Vi hjalp i England på Londons COVID-19-center i samarbejde med Londons universitetshospital.
 • I Rusland har vi delt hygiejneudstyr ud til patienter med multiresistent tuberkulose, der er i behandling i regionen Arkangelsk. I Moskva og Sankt Petersborg hjælper vi i samarbejder med to andre NGO’er sårbare mennesker, bl.a. ved at uddele mundbind, handsker og håndsprit.
 • I samarbejde med beskæftigelses- og socialministeriet i Tjekkiet hjælper vi på plejehjem. Personalet skal ikke have en medicinsk uddannelse, men de er en del af coronavirus-responsen. Derfor har vi indsat to mobile hold, der bl.a. underviser i forebyggelse og begrænsning af smitte på plejehjemmene.

 • Syrien underviser vi sundhedspersonalet og yder teknisk støtte til identifikation af smittede, opsætning af isolationsområder, brug af beskyttelsesudstyr og håndtering af smittetilfælde i de sundhedsfaciliteter, vi allerede støtter, i Azaz og Idlib. Vi fortsætter vores regulære arbejde med mobile klinikker i flygtningelejrene, men har tilpasset os omstændighederne, så der kan holdes afstand og patienter kan tilses, før de kommer ind på klinikkerne.

  I det nordøstlige Syrien er vi en del af de lokale sundhedsmyndigheders humanitære COVID-19-taskforce. Vi samarbejder med Kurdiske Røde Halvmåne om at behandle patienter, der er eller kan være smittet med COVID-19 på det eneste COVID-19-hospital i Washokani i udkanten af Hassakeh.

  I Raqqa har vi fokus på at beskytte sundhedspersonalet ved bl.a. at forbedre de smitteforebyggende tiltag på sundhedsfaciliteterne i byen.

  I lejren Al Hol følger vi nært de 1.900 mennesker, der særligt sårbare, og som derfor kan udvikle alvorlige symptomer, hvis de bliver smittet med COVID-19. De har bl.a. diabetes, astma eller hjerteproblemer.

  Vi behandler patienter på Idlib National Hospital, og vi uddeler hygiejneudstyr i de lejre, hvor vi i forvejen hjælper.
 • Vi har indrettet vores aktiviteter i Jordan, så vi kan fortsætte vores arbejde under pandemien og samtidig kan hjælpe de jordanske myndigheder med at håndtere udbruddet. Bl.a. har vi oprettet et behandlingscenter i flygtningelejren Zaatari, og vi har åbnet en COVID-19-afdleing på vores hospital i Amman.
 • COVID-19 har ramt Irak hårdt. Siden begyndelsen af pandemien har Baghdad stået for en tredjedel af landets bekræftede smittetilfælde. Vi hjælper hospitalet Al-Kindy i Baghdad, hvor mange kritiske COVID-19-patienter bliver indlagt. Vores medarbejdere behandler patienter og underviser bl.a. personalet i at bruge respiratorer.

  Vi har behandlet patienter i Mosul, hvor vi omlagde et af vores hospitaler til at tage imod COVID-19-patienter.

  I flygtningelejren Laylan har vi opsat isolations- og behandlingsfaciliteter. Vi har også uddelt genanvendelige mundbind til beboerne.

  I Erbil og Dohuk hjælper vi sundhedsmyndighederne med teknisk og logistisk støtte og ved at undervise deres personale i forebyggelse og inddæmning af smitte.
 • Vi har i Yemen sørget for at kunne fortsætte vores regulære projekter på tværs af landet, samtidig med at vi forbereder hospitalerne i områderne på at kunne modtage patienter med coronavirus.

  I Aden har vi doneret beskyttelsesudstyr til 22 May Hospital, hvor vi også underviser sundhedspersonalet i smitteforebyggende tiltag og i at håndtere mulige smittetilfælde.

  I Khamer behandler vi patienter med luftvejsinfektioner og mulige smittede.

  I Lahj og Abyan underviser vi bl.a. sundhedspersonale i at håndtere mulige smittetilfælde, diagnosticering og intensiv pleje.

  På Abs Hospital og Al-Ghomouri Hospital i området Hajja screener og henviser vi patienter, der måske er smittet.
 • De fleste af vores regulære projekter fortsætter i Libanon, men bliver naturligvis tilpasset situationen, så vores smittebegrænsende tiltag bliver styrket og vores kapacitet bliver øget.

  På Elias Hraoi Governmental Hospital, hvor vi driver en børneafdeling, hjælper vi hospitalets personale ved at screene, teste og behandle børn for coronavirus. Vi behandler mulige smittetilfælde blandt de indlagte og på den intensive børneafdeling. Vi har oprettet et modtageområde for muligt smittede, hvor hospitalets personale kan screene dem før indlæggelse.

  Vi har hjulpet flere hospitaler i Hermel, Tripoli og Saida med logistisk støtte, medicinsk udstyr og undervisning af personalet.

  Vi har sendt et lægefagligt hold til FN’s træningscenter i Siblin, der skal fungere som isolationsenhed. Holdet underviste personalet i smittebegrænsning og sikkerhed. Vi hjælper fremadrettet med at drive isolationsafdelingen og har medarbejdere på vagt døgnet rundt for at kunne overvåge patienternes tilstand og kunne sikre, at kritiske tilfælde bliver sendt til et hospital, der kan tage imod dem.

  Vores medarbejdere har kontakt til både lokalsamfund og flygtningegrupper for at oplyse dem om coronavirus og for at kunne uddele sæbe og vandbeholdere, så de får mulighed for at vaske deres hænder i det nødvendige omfang.

  I en forstad nord for Beirut har vi oprettet en telefonrådgivning, hvor migrantarbejdere under lockdown kan få lægefaglig rådgivning og hjælp, især kvindelige migranter, der udfører husligt arbejde.

  Vi har desuden drevet en oplysningskampagne i Akkar og over Tripoli til det sydlige Beirut og til Bekaa. Vi samarbejder med lokale ledere og organisationer om at oplyse befolkningen om, hvordan de beskytter sig selv, især i overbefolkede flygtningelejre og uformelle teltlejre.

  I kvarterene Ras Al Nabaa og Basta i Beirut har vi drevet vi en hurtig respons-enhed, der kunne hjælpe sårbare og udsatte mennesker, primært flygtninge og migrantarbejdere.
 • Vi hjælper sundhedsministeriet i Libyen i deres testfaciliteter i Tripoli, og vi underviser sundhedspersonale. Desuden hjælper vi med forebyggende tiltag i forvaringscentre for flygtninge og migranter i Tripoli, Zliten og Zintan.
 • Vi hjælper sundhedsministeriets medarbejdere på European Hospital i Palæstina. Bl.a. har vi doneret iltapparater, og vi underviser i at give ilt og intensiv lægehjælp. Vi hjælper også på Indonesian Hospital og på nogle sundhedscentre i det nordlige Gaza med smitteforebyggende tiltag. Det samme laver på Al-Awda hospitalet, hvor vi i forvejen arbejdede.

  På Vestbredden hjælper vi sårbare mennesker med psykologstøtte gennem en telefonhjælpelinje. I Hebron har vores folk oprettet en hotline, hvor bl.a. patienter, deres pårørende og sundhedspersonale kan få støtte. De uddeler også hygiejneudstyr og oplyser om sundhedsfremmende tiltag. I Hebron hjælper vi desuden sundhedssystemet med teknisk rådgivning og undervisning i bl.a. beskyttelsesudstyr, affaldshåndtering, rengøring og iltterapi på hospitalerne Dure, Alia og Al Muhtaseb.

 • I Lashkar Gah i Afghanistan yder vi teknisk støtte til COVID-19-centeret på hospitalet Malika Suraya.
 • Hong Kong fortsætter vores arbejde med at hjælpe og informere de mest udsatte grupper om, hvordan de begrænser smittefaren. Vi hjælper den samme gruppe med at håndtere den frygt og stress, de føler i situationen.
 • Pakistan driver vi en isolationsafdeling i Timurgara, og vi screener patienter for coronavirus. Vores ambulance henter patienter, der er testet positive for coronavirus, i Lower Dir-distriktet og bringer dem til vores isolationsafdeling.
 • Bangladesh fortsætter vi vores regulære indsats i flygtningelejren for rohingyaer, samtidig med at vi behandler patienter med coronavirus og overvåger patienter, der formodes at være smittede, på isolationsafdelinger i Cox’s Bazar. Desuden har vi oprettet et særligt venteområde for patienter, der har symptomer på COVID-19, og en afdeling og et isolationsområde på det hospital, hvor vi arbejder.
 • Cambodja hjælper vores medarbejdere med at udarbejde nationale forholdsregler for smittebegrænsning og behandling af patienter med coronavirus.
 • Filippinerne er vores regulære arbejde sat på pause, mens behovet for en indsats i forhold til coronavirus bedømmes. I Manila støtter vi sundhedsfremmende aktiviteter. I Marawi driver vi en mobil sundhedsoplysningskampagne, der skal nå ud til sårbare grupper.
 • Papua Ny Guinea har vi indledt undervisning i smittebegrænsning, screening og vurdering af patientens tilstand i flere af landets provinser.
 • Vi har indledt sundhedsoplysning om coronavirus i Indonesien, og vi underviser i smittebegrænsning og brug af beskyttelsesudstyr. Vi underviser i smittebegrænsning på de lokale sundhedscentre i Labuan og Carita.
 • Malaysia er vi klar til at hjælpe sundhedsministeriet og lokale myndigheder med smittesporing tests. Vi oplyser om coronavirus på forskellige sprog i Penang, bl.a. på rohingya-sproget og på burmesisk.
 • Vi samarbejder med sundhedsministeriet i Kirgisistan i forhold til værnemidler og hygiejne.
 • Usbekistan oplyser vi tuberkulosepatienter om coronavirus, da netop disse mennesker er nogle af de mest udsatte for udbruddet.
 • Vi har omlagt en sportshal til et behandlingscenter i Patna i Indien. Vi opskalerer vores undervisning, screeninger, tests og henvisninger for sårbare grupper i Mumbai, som er et af de steder i Indien, hvor smitten spreder sig hurtigt. I Kashmir yder vores medarbejdere psykologhjælp over telefonen, mens klinikkerne er lukkede. Vi deler mad ud til hjemløse og misbrugere i Manipur, hvor vi holder vores HIV- og tuberkuloseklinikker åbne.

 • Brasiliens største by, São Paulo, hvor størstedelen af landets smittetilfælde er registreret, har vi siden begyndelsen af april screenet hjemløse, migranter, flygtninge, misbrugere og ældre mennesker for coronavirus. Alvorlige tilfælde er blevet henvist til hospitaler i området. I samarbejde med lokale myndigheder og organisationer, der i forvejen arbejder med hjemløse, underviser vi også i, hvordan man opretholder en god nok hygiejne. Vi besøger også herberger, suppekøkkener og maduddelinger rettet mod hjemløse. Derudover underviser vi sundhedspersonale i brug af værnemidler. Vi hjælper også hjemløse mennesker i Rio.

  I Boa Vista har vi siden 2018 arbejdet med sårbare grupper, især migranter og asylansøgere fra Venezuela. Den indsats fokuserer nu på coronavirus, men fortsætter med også at tilbyde almene konsultationer. Vi besøger uformelle overnatningssteder, hvor titusinder af mennesker bor alt for tæt og uden adgang til rent vand, toiletter eller elektricitet. Derfor forsøger vi at skaffe dem rent vand, og vi uddeler hygiejnepakker, som kan indeholde sæbe eller desinfektionsmiddel. Vi underviser desuden sundhedspersonalet på det statslige felthospital i Boa Vista, der skal håndtere patienter med coronavirus, i smittebegrænsende tiltag.

  Vi behandler både moderat syge og intensiv patienter på det offentlige hospital 28 de Agosto i Manaus. Her driver vi også et isolationscenter for venezuelanske migranter, der måske er smittet med coronavirus.
 • El Salvador har vi i samarbejde med sundhedsministeriet øget vores ambulancekørsel og behandlingskapacitet for at kunne håndtere de patienter, der ikke er smittet, og på den måde aflaste sundhedssystemet.
 • Vi har øget vores lægehjælp i asylcenteret i Matamoros i Mexico, så beboerne både får hjælp til fysiske og psykiske helbredsproblemer og sundhedsoplysning. Sådan hjælper vi også flere andre steder i landet. Derudover behandler vi patienter på et hospital i Ciudad de Mexico og på et center i Tijuana.
 • Vores projekter i Venezuela får hjælp med medicinsk udstyr og rekruttering af personale til håndtering af udbruddet. Projekterne ligger i Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Sucre og i hovedstadsregionen. I Caracas har vi omlagt Pérez de León II Hospital til at kunne håndtere og behandle smittede patienter.
 • Vi har omlagt vores skadestue i Port-au-Prince på Haiti, så vi kan isolere og henvise mulige smittetilfælde. I det sydlige Haiti hjælper vi to offentlige sundhedsklinikker med at screene, isolere og henvise patienter samt med at undervise personalet. I Artibonite og Port-au-Prince oplyser vi desuden om sundhedsfremme og om smittebegrænsning.
 • Læger uden Grænser i USA har undersøgt mulighederne for at hjælpe sårbare grupper, bl.a. hjemløse mennesker, i New York og har efterfølgende doneret håndvaskestationer til bl.a. suppekøkkener og skæve boliger i byen. Vi hjælper desuden myndighederne i New York ved at udvikle et webinar om smittebegrænsning.

  Vi har derudover hjulpet andre NGOer, der arbejder med hjemløse og migranter i USA, med at bygge håndvaskestationer og har bidraget med oplysningsmateriale om smitteforebyggelse.

  På Manhattan har vi oprettet et midlertidigt område, hvor mennesker, der ikke ellers har mulighed for det, kan få et gratis bad, rene sokker og undertøj.

  I Florida driver vi i samarbejde med lokale myndigheder og organisationer bl.a. mobile ”virtuelle” klinikker for de tusinder af migrantarbejdere, der har meget begrænset adgang til lægehjælp, men som stadig arbejder under pandemien. Her kan de blive testet for coronavirus og komme til læge både i forhold til coronavirus, men også for andre helbredsproblemer.

  Vi støtter også sundhedsfaciliteter, der hjælper Navajo-befolkningen i det sydvestlige USA. Bl.a. har vi sendt to læger, tre sygeplejersker og jordemødre, to logistikere, en sundhedsformidler og en ekspert indenfor vand og sanitet til området.
 • Vi hjælper personalet på nogle af Argentinas plejehjem. I provinsen Córdoba yder vi teknisk støtte til beredskabet for blandt andet plejehjem, og vi deltager i undervisning af personalet. I Buenos Aires hjælper vi myndighederne med at håndtere coronavirus i byens udsatte kvarterer, hvor smitten spreder sig hurtigt.
 • Vi hjælper sundhedsmyndighederne med deres indsats i La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Buenaventura og Tumaco i Colombia. Vi hjælper til med arbejdet med patienter med åndedrætsproblemer på Tibú hospital. I Buenaventura har vi udvidet vores telefonhjælpelinje, så vi kan hjælpe med at identificere tidlige symptomer på smitte og give psykologstøtte til patienter med coronavirus. I Tumaco giver vi både læge- og psykologhjælp på byens to offentlige hospitaler. Vi giver teknisk rådgivning til hospitalerne i Arauca, hvor vi også yder psykologstøtte til sundhedspersonalet.
 • Vi støtter sundhedspersonale og organisationer i Puerto Rico, der hjælper sårbare grupper, såsom hjemløse, misbrugere, ældre og lokalsamfund, der for nyligt har været udsat for jordskælv. Vi uddeler bl.a. værnemidler og hygiejneprodukter, og vi underviser bl.a. kritiske medarbejdere og patienter i at forebygge og kontrollere smittespredning.
 • Vi behandler patienter i Tegucigalpa i Honduras for at undgå, at byens hospitaler bliver overvældede.

 • Sydafrika har vi omlagt de fire projekter, vi allerede drev i landet, så personalet også kan håndtere COVID-19-udbruddet. Vores medarbejdere hjælper med at undersøge smittekæder og med at få oplysningsmateriale sendt ud.
  De patienter, vi i forvejen behandlede for hiv/aids og tuberkulose, får leveret deres medicin, så de ikke skal dukke op på vores sundhedfaciliteter.
  I Johannesburg har et hold af medarbejdere udført helbredskonsultationer på tre herberger, så beboerne kunne blive undersøgt for coronavirus.
  I Eshowe og Rustenburg har vi opstillet telte udenfor de sundhedsfaciliteterne, vi støtter, hvor medarbejdere kan udføre indledende undersøgelser på patienterne, før de kommer indenfor og potentielt kan smitte både andre patienter og personale.

  I Khayelitsha har vi i samarbejde med sundhedsministeriet åbnet et felthospital, der bl.a. har 60 iltapparater. Området er et af de hårdest ramte distrikter i Sydafrika og kæmper i forvejen med et stort antal smittede med hiv og tuberkulose.
 • Vi hjælper patienter på Fada Sundhedscenter i Burkina Faso, hvor vi også hjælper til med vand og sanitet og med indretning af flow af patienter gennem centeret, så det minimerer risikoen for smittespredning.

  I samarbejde med sundhedsmyndighederne behandler vi patienter i Bobo-Dioulasso – hvor det andetstørste udbrud i landet er centreret. Da der ikke er særlig stor kapacitet på intensivafdelingerne, har vi sendt et apparat afsted, der kan producere medicinsk ilt til dusinvis af patienter på samme tid. Vi hjælper desuden andre sundhedsfaciliteter med bl.a. værnemidler og forebyggende tiltag.

  Vi har desuden tilpasset vores undersøgelser og vores smittebegrænsende tiltag på vores projekter i Djibo, Kaya og Barsalogho.

  Vi har desuden oprettet et COVID-19-hospital i hovedstaden Ouagadougou. Her hjælper vi også i tre kvarterer med bl.a. undervisning af personale i forebyggelse af smitte, oprettelse af isolationsafdelinger og af et system til håndtering af indledende behandlinger.
 • Cameroun hjælper vi de regionale hospitaler i Bamenda, Yaounde og Buea med at håndtere smittede patienter. Vi har styrket de smittebegrænsende tiltag på de sundhedscentre, vi støtter i Bamenda, Kumba, Muyuka, Mamfe, and Widikum. Vi støtter Tiko District Hospital med logistik og undervisning. Vi har oprettet områder ved hospitalernes indgange, hvor patienter kan screenes, før de kommer ind på hospitalerne. Vi har hjulpet med at oprette isolations- og behandlingsafdelinger for mulige såvel som bekræftede smittetilfælde, og vi har undervist det medicinske og ikke-medicinsk personale, der skal drive afdelingerne.

  Telefonoperatører er blevet undervist i at genkende mulige smittetilfælde og i at kontakte myndighederne. Ambulanceførere og reddere har modtaget særlig træning og udstyr, og visse ambulancer er blevet udvalgt til kun at køre med patienter, der måske er smittet med coronavirus.

  I det nordlige Cameroun har vi tilpasset patientflow og smittebegrænsende tiltag på hospitalerne i Maroua og Mora.
 • Mali hjælper vi med at drive en coronavirus-afdeling på det hospital i Bamako, hvor vi normalt arbejder. Vi bidrager med læger, sygeplejersker, hygiejnepersonale og teknisk og logistisk støtte.

  På to andre hospitaler i Bamako hjælper vi med smittebegrænsende tiltag og med undervisning af personalet.

  Vi hjælper desuden sundhedsministeriet med at spore smitte og med at oprette håndvaskestationer.
 • Elfenbenskysten behandler vi smittede patienter i Abidjan og Grand Bassam, og vi har oprettet et behandlingscenter i Bouake og i Vitib, hvor vi også yder psykosocial støtte i området. I Abidjan har vi desuden uddelt en million stofmasker til sårbare mennesker, bl.a. til mennesker med nyresvigt, diabetes og for højt blodtryk. Vores hold sørger også for, at der er igangsat tiltag i sundhedssystemet, der kan begrænse og inddæmme smittespredningen.

  Vi besøger 24 lokaliteter med mobile klinikker med lægefagligt personale, der bl.a. skal undersøger patienter og uddeler masker.
 • Sydsudan samarbejder vi med sundhedsministeriet om, hvordan smittetilfælde skal screenes og behandles. I hovedstaden Juba opretter vi håndvaskestationer i områder med mange mennesker, bl.a. omkring hospitaler og sundhedscentre og på byens største markedsplads.
 • Senegal hjælper vi sundhedsmyndighederne med at behandle patienter på Hopital Dalal Jamm i det nordlige Dakar, hvor vi også underviser og hjælper med indsatser i forhold til vand og sanitet.
 • I DR Congo underviser vi både vores egne medarbejdere og sundhedsministeriets personale i at håndtere COVID-19, og vi forbereder beredskabsplaner for hospitalerne.

  På Masisi General Reference Hospital har vi oprettet en isolationsafdeling. På St. Joseph Hospital i Kinshasa underviser vi personalet i at identificere coronavirus og i at begrænse smittespredningen. I Kinshasa hjælper vores mobile enheder 50 sundhedsfaciliteter med bl.a. udstyr som masker, undervisning og styrkelse af hygiejnen.
 • Libyen underviser vi læger og sygeplejersker på hospitaler i Tripoli i håndtering af smitte.
 • Tanzania er vi nogle af de eneste, der giver lægehjælp i Nduta flygtningelejren, der huser 73.000 mennesker på flugt fra Burundi. Vi fortsætter vores arbejde, mens vi forbereder os på at skulle tage imod patienter, der er smittet med coronavirus. Vi bygger screenings- og isolationsområder i forbindelse med hver af vores fire klinikker i Nduta samt et isolationscenter på vores hospital, hvor muligt smittede vil blive sendt hen.
 • Vi hjælper myndighederne i Zimbabwe med at screene og teste borgere, der er på vej tilbage ind i landet. Vi hjælper med behandling af smittede i isolation i Harare, hvor vi også hjælper med vand og sanitet i lokalsamfundene. Vi har undervist sundhedspersonale i blandt andet behandling af smittede, smittebegrænsende tiltag, vand og sanitet, kontaktsporing såvel som sikker transport af patienter med coronavirus.
 • Vi har indført tiltag, der begrænser og inddæmmer smittespredningen på de sundhedsfaciliteter, hvor vi i forvejen arbejder i Mozambique. Vi samarbejder med de lokale sundhedsmyndigheder om logistik og teknisk støtte til to hospitaler i Maputo. Vi har desuden doneret fire telte til Maputo Central Hospital.
 • Eswatini hjælper vi sundhedsministeriet med smittebegrænsning og screening af patienter på sundhedsfaciliteter.
 • Kenya er vi en del af den nationale taskforce for coronavirus. Vores medarbejdere har hjulpet flere sundhedsfaciliteter i Nairobi, Kiambu, Dadaab og Mombasa med at oprette isolationsområder og indføre øgede tiltag for smittebegrænsning, screening og øget sundhedsoplysning

  Et hold på syv af vores medarbejdere hjælper på Kibera South Health Centre, der ligger i Nairobis største slumområde. Medarbejderne hjælper bl.a. med smittebegrænsende tiltag, screening og henvisning af patienter.
  I Mathare, et andet slumområde, tilbyder vores klinik psykologhjælp til ofre for seksuel vold over telefonen, så de stadig kan få hjælp under pandemien.

  Patienter med ikke-smitsomme sygdomme har fået udleveret medicin til tre måneder i Embu, så de ikke skal dukke op så tit. Her hjælper vi desuden det lokale hospital med screening af patienter, og vi har hjulpet 11 sundhedsfaciliteter med at styrke deres smittebegrænsende tiltag.

  I området Homa Bay har vi udleveret tre måneders hiv/aids-medicin til patienterne, så de ikke behøver komme ind på hospitalet så tit. Vi har også hjulpet sundhedsministeriet med at oprette faciliteter for bekræftede smittetilfælde i Malela.

  I Dagahaley, som er Kenyas største flygtningelejr, har vi oprettet en isolationsafdeling for smittede patienter. Vi har også oprettet isolationsværelser på Mrima sundhedscenter i Mombasa, så kvinder, der er smittet, kan føde sikkert.

  Vores ambulancer i Mathare har hentet en del patienter, der har vist sig at være smittet med COVID-19, selvom de ikke indledningsvist havde symptomer. Derfor har vi taget ekstra forholdsregler og behandler fremadrettet alle patienter, der bliver hentet af vores ambulancer eller selv kommer ind på skadestuen som om, de kan være smittet.
 • Vi er en del af det nationale beredskab i Sierra Leone, og vi hjælper sundhedsministeriet med at spore smittespredning, med sundhedsoplysning og med smittebegrænsende tiltag.

  I Freetown opretter vi et COVID-19 behandlingscenter og en af vores epidemiologer hjælper med at spore smittekæder, med undervisning og med rådgivning om dataindsamling.

  Vores projekter i Kenema, Gorama Mende og Wandor donerer regelmæssigt udstyr til forebyggelse og inddæmning af smitte til de statslige sundhedsfaciliteter i området, der i forvejen er ramt af lassafeber. I Kenema har vi omlagt isolationsenhed for lassafeber til et 25-sengs behandlingscenter for COVID-19.
 • Nigeria hjælper vi sundhedsministeriet og det nationale center for sygdomskontrol med at oprette isolationsafdelinger, med oplysning om sundhedsfremme, med at oprette håndvaske i lokalsamfund og flygtningelejre og med at oprette et testcenter for coronavirus.

  F.eks. hjælper vi i Sokoto med at undervise sundhedsministeret i smittebegrænsning og med at oprette en 20-sengs isolations- og behandlingsafdeling. I Ebonyi hjælper vi sundhedsmyndighederne med at oprette områdets første testcenter.
 • Liberia hjælper vi det statslige center for coronavirus med bl.a. at forbedre behandlingen, og vi oplyser om coronavirus og om smittebegrænsning i lokalsamfundene.
 • Guinea fortsætter vores indsats mod mæslinger, fejlernæring, malaria og hiv, samtidig med at vi hjælper lokalsamfund og sundhedsfaciliteter med at beskytte dem selv mod coronavirus. Vi behandler patienter på Nongo Epidemic Treatment Center i Conakry, der oprindeligt var en del af vores indsats mod ebola. Vi desinficerer indlagte patienters boliger, yder psykosocial støtte og har på Hopital Préfectoral de Kouroussa oprettet en isolationsafdeling.
 • I samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO og sundhedsmyndighederne i Sudan har vi undervist nøglepersoner blandt det medicinske personale på 90 offentlige og private hospitaler i at hjælpe deres medarbejdere med at øge kapaciteten og styrke de smittebegrænsende tiltag på hospitalerne.

  Vi driver desuden en mobil COVID-19-enhed, der støtter andre sundhedsfaciliteter.
 • Niger har vi tilpasset vores arbejdsgang i forhold til indledende undersøgelser og smittebegrænsende tiltag i Magaria, hvor vi driver et børnehospital med 450 sengepladser. Vi har oprettet et 50-sengs behandlingscenter tæt på Amirou Boubacar Diallo National Hospital. Vi støtter beredskabets telefontjeneste døgnet rundt såvel som beredskabshold i fem af byens kvarterer for at styrke sundhedsministeriets kapacitet. Vi har desuden oprettet isolationsområder, yder teknisk støtte, hjælp til vurdering af sager på telefontjenesten, henvisning af alvorlige tilfælde, og vi yder psykologhjælp.
 • Vi har bl.a. oprettet håndvaskestationer i Malawi. Vi hjælper Nsanje distriktshospital med at beskytte deres personale og de mest sårbare patienter fra coronavirus-smitten. Vi har bl.a. hjulpet dem med at omlægge deres venteværelser og konsultationsområder, og vi doneret stofmasker til personale, patienter og besøgende.

  Vi har også sørget for, at vores hiv-patienter i Nsanje og Chiradzulu får medicin til længere tid ad gangen, så de ikke risikerer at blive smittet, fordi de skal dukke op på sundhedscenteret for tit.
 • Sundhedssystemet i Somalia og Somaliland, der i forvejen var skrøbeligt, er overbebyrdet på grund af coronavirus. Derfor hjælper vi sundhedsmyndighederne med bl.a. at oprette et COVID-19-center, undervise skadestuepersonale og ambulanceførere, oplysning og og implementering af smittebegrænsende tiltag.

Støt vores globale respons på COVID-19

Hjælp os med at behandle patienter og bekæmpe udbruddet af coronavirus

Medicinsk nødhjælp

Diarré er et symptom på en infektion, der skyldes forskellige mikroorganismer.

Diarré

Læs mere

Børnesoldater

Læs mere

Slangebid

Læs mere
web-sexual violence.jpg

Seksuel vold

Læs mere
Krig og katastrofer efterlader ofte alvorlige psykiske ar på de civile. I over 20 år har vi ydet psykologisk nødhjælp og behandlet patienter med posttraumatisk stress, angst og psykiske traumer verden over.

Psykisk hjælp

Læs mere

Hjælp til sikre fødsler

Læs mere
Epidemier kan stoppes med vaccinationer mod de mest smitsomme sygdomme.

Epidemier

Læs mere

Adgang til medicin

Læs mere
Mæslinger er en yderst smitsom virussygdom, som er særlig farlig for børn.

Mæslinger

Læs mere
Læger uden Grænser rykker ud, når hungersnød forårsager akut underernæring hos børn og voksne.

Fejlernæring og underernæring

Læs mere
Hiv er en virusinfektion, der nedbryder immunsystemet, så man på sigt udvikler aids, der er en dødelig tilstand.

Hiv og aids

Læs mere
Tuberkulose er den mest dødbringende infektionssygdom i verden – den har overhalet hiv/aids. Hvert 18. sekund dør et menneske af sygdommen.

Tuberkulose

Læs mere

Hepatitis (leverbetændelse)

Læs mere

Kolera

Læs mere

Meningitis

Læs mere

Malaria

Læs mere