Flygtninge og internt fordrevne

Millioner af børn og voksne lever som flygtninge på grund af krig og konflikter. Læger uden Grænser hjælper flygtninge og internt fordrevne i flygtningelejre verden over. Vi giver lægehjælp, vaccinerer børn mod smitsomme sygdomme og sørger for adgang til rent drikkevand.

Flere end 70 millioner mennesker er på flugt fra konflikter og forfølgelse – det er det største antal siden Anden Verdenskrig.

På grund af deres etnicitet, religion eller nationalitet er disse menneskers hjem ikke længere sikre, og de kan ikke få beskyttelse fra deres regeringer.

Når flygtninge søger beskyttelse i andre lande, har det mange sundhedsmæssige konsekvenser for dem.

fakta om flygtninge

  • Hvad er en flygtning? En flygtning er en person, som er flygtet fra sit hjemland, og som ikke kan vende tilbage på grund af en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på baggrund af etnicitet, religion, nationalitet eller tilhørsforhold til en særlig befolkningsgruppe.
  • Hvad er internt fordrevne? Internt fordrevne er flygtet fra deres hjem, men har ikke forladt deres hjemland. De er flygtninge i deres eget land. Men fordi de ikke er flygtet ud af landet, defineres de ikke som flygtninge.

Læger uden Grænser arbejder verden rundt for at give flygtninge og internt fordrevne den hjælp, de har brug for – fra livreddende lægehjælp til psykologisk pleje.

Vi bygger også hospitaler i flygtningelejre, giver kirurgisk og medicinsk hjælp til fødende kvinder, vaccinerer flygtningebørn for at forebygge epidemier og sørger for rent drikkevand.

Flygtningelejren Jamtoli i Bangladesh. Her bor tusindvis af rohingyaer, som er på flugt fra Myanmar. Læger uden Grænser (MSF) hjælper i lejren.
Jamtoli-flygtningelejren i Bangladesh. Her lever tusindvis af rohingyaer, som er flygtet fra Myanmar. Læger uden Grænser er massivt til stede i flygtningelejrene i Bangladesh med medicinsk og psykologisk behandling til de mange mennesker på flugt.

Hvad siger international lov om flygtninge?

Flygtninge er beskyttet under international lov.

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har ansvaret for at sikre, at flygtninge har ret til at søge om asyl, modtage hjælp (f.eks. mad, husly og lægebehandling), få beskyttelse mod vold og til at skabe en varig løsning på deres situation.

Ud over at give lægehjælp og sørge for gode sundheds- og hygiejneforhold til flygtninge mener vi, at det er lige så vigtigt at gøre opmærksom på de humanitære konsekvenser, det har, når der bliver indgået aftaler, som har til formål at skræmme flygtninge væk og fratage dem retten til at søge om beskyttelse.

Hvor mange flygtninge er der i verden?

  • Flere end 70 millioner mennesker er på flugt
  • Flere end 25 millioner mennesker er flygtninge – over halvdelen er under 18 år
  • Over 41 millioner mennesker er på flugt internt i deres eget land
  • Hvert eneste minut tvinges 25 mennesker på flugt

Hvad er internt fordrevne?

Et internt fordrevet menneske er en person, der er på flugt i sit eget land.

Selvom internt fordrevne ofte flygter af de samme årsager som flygtninge (væbnede konflikter, brud på menneskerettigheder eller naturkatastrofer), er de teknisk set ikke flygtninge.

Internt fordrevne har nemlig ikke krydset en landegrænse, og de hører derfor under beskyttelsen af deres egen regering – også selvom deres egen regering ofte er grunden til, at de har taget flugten fra deres hjem.

I dag lever flere end 41 millioner mennesker som flygtninge i deres eget land. Omkring tre fjerdedele af alle internt fordrevne er kvinder og børn.

Selvom international lov skal beskytte de civile i en konflikt, er kvinder og børn ofte bevidst et mål som led i en krigsstrategi.

Og selvom der i visse tilfælde findes kirurgisk hjælp og sundhedspleje til disse ofre, kan langt størstedelen ikke modtage den hjælp, de har behov for.

De bor i områder, hvor sundhedssystemet er brudt sammen, og hvor det er for farligt for uafhængige nødhjælpsorganisationer at arbejde.

Syrien er et eksempel på et land, hvor mange mennesker er blevet internt fordrevet. Borgerkrigen har tvunget dem på flugt, frontlinjen har skubbet dem foran sig, indtil over en million mennesker sad fast ved den lukkede grænse mellem Syrien og Tyrkiet.

Læger uden Grænser (MSF) hjælper flygtninge og internt fordrevne flere steder i verden, bl.a. i lejre i Grækenland, Syrien og Tanzania.

Flygtningekrisen i Europa

Flygtningekrisen i Europa begyndte for alvor i 2015. Flere end en million mennesker flygtede i løbet af året til Europa via havet. Flere end 3.700 døde i forsøget på at nå i sikkerhed.

De fleste flygtninge ankom til Grækenland via Tyrkiet og mange fortsatte videre op gennem landene på Balkan. Andre forsøgte at flygte over Middelhavet fra Libyen i Nordafrika til Italien.

Siden lukkede flere lande på den såkaldte Balkan-rute deres grænser for flygtninge. Og i marts 2016 indgik EU og Tyrkiet en aftale, hvis formål var at stoppe flygtninge i at nå de græske øer fra Tyrkiet.

Lige siden flygtningekrisens start har vores medicinske personale i Grækenland været vidne til en endeløs strøm af elendighed og desperation fra de tusindvis af mænd, kvinder og børn, som er strandet på de græske øer.

Det kan du blandt andet læse om her:

Det er disse sårbare mennesker, der betaler prisen for EU/Tyrkiet-aftalen.

Hvordan hjælper vi flygtningene i Europa?

Mange flygtninge er dybt traumatiserede, når de ankommer til Europa. Nogle er flygtet fra krig og forfølgelse, mens andre er stærkt påvirkede af deres farefulde flugt mod Europa.

Flygtningenes psykiske helbred bliver forværret, når de for eksempel sidder strandet i kummerlige flygtningelejre i længere tid uden at vide, hvad der kommer til at ske med dem eller deres familie.

Vi yder læge- og psykologhjælp til mange af de flygtninge, som sidder fast i Grækenland og har brug for hjælp.

På vores klinikker behandler vi for eksempel børn for lungebetændelse, tilser gravide kvinder og behandler ofre for seksuel vold.

Vi forsøger at være der, hvor der er mest brug for vores medicinske nødhjælp.

Hvordan hjælper vi syriske flygtninge?

Krigen i Syrien har skabt en humanitær katastrofe og en af de største flygtningestrømme i nyere tid.

Flere end 11 millioner mennesker er blevet drevet på flugt i løbet af den lange borgerkrig.

Over fem millioner er syriske flygtninge – og langt de fleste bor i Syriens nabolande. Tyrkiet er nu det land i verden, hvor der bor fleste flygtninge.

Men syriske familier på flugt har ikke kun søgt tilflugt uden for landets grænser. Godt seks millioner mennesker lever som internt fordrevne i Syrien.

Vi driver flere hospitaler og klinikker i Syrien og støtter klinikker og felthospitaler med medicin og udstyr. I nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkiet og Irak hjælper vi også syriske flygtninge – ligesom vi behandler syriske flygtninge i Europa.

Krigen i Syrien

Syrien

Syrien har udviklet sig til en humanitær katastrofe. Se hvordan Læger uden Grænser redder liv i det krigshærgede land.