Peter Bräunig

LAD DIN ARV BLIVE TIL LÆGEHJÆLP

Gratis advokathjælp

Du kan få gratis advokathjælp til at oprette dit testamente.

Fritaget for boafgifter

Læger uden Grænser er fritaget for at betale boafgifter til staten

Tryghed om din arv

Med et testamente skal der ikke være tvivl om dine ønsker for, hvad penge og arv skal bruges til


Mange vælger at testamentere en del af deres arv til vores arbejde – og dermed er de med til at sikre fremtidens lægehjælp for nogle af verdens mest udsatte børn og voksne. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du kan gøre en forskel i verden med din arv.

Gratis advokathjælp til oprettelse af testamente

Hvis du har besluttet dig for at inkludere Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand og rådgivning til at udfærdige dit testamente hos Moltke-Leth Advokater i København, der på denne måde støtter Læger uden Grænser. Moltke-Leth Advokater har stor erfaring inden for arveret.

Kontakt advokat Vibeke Samuelsen, Moltke-Leth Advokater, på telefon 33 11 65 11 eller via e-mail til
vs@moltke-leth.dk og henvis til aftalen med Læger uden Grænser.

Der må påregnes en behandlingstid på op til en måned. Alle oplysninger behandles fortroligt, og advokaten har tavshedspligt.
Du er også velkommen til at kontakte Læger uden Grænser for yderligere information på tlf. 39 77 56 00.

Læger uden Grænser gør det bare godt, hver gang. Jeg har efterhånden opbygget nogle midler, og det føles bare rigtigt, at de midler skal gå til noget godt

Birgitte Possing, forsker og forfatter

Undgå afgifter med et testamente til velgørenhed

Læger uden Grænser er fritaget for at betale bo- og tillægsboafgift til staten. Det betyder, at vi som udgangspunkt vil modtage det fulde beløb, som du har tiltænkt os.

Hvis du opretter testamente og lader os betale afgifterne for de øvrige arvinger, kan du faktisk testamentere til velgørenhed, uden at arven til dine slægtninge bliver mindre. I nogle tilfælde kan dine slægtninge med denne løsning få mere udbetalt, når du testamenterer en del af din arv til os.

Læs om ”30 %-løsningen” og reglerne for arveafgifter ved at klikke her.

guide: sådan opretter du et testamente til velgørenhed

Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til Læger uden Grænser, skal du oprette et testamente.

Vi ved, at det kan være en stor beslutning med mange vigtige overvejelser at skrive et testamente. Derfor har vi her samlet en lille guide til, hvordan du kan komme bedst muligt i gang.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 39 77 56 00 eller på arv@msf.dk

I princippet kan du selv skrive dit testamente, men Læger uden Grænser tilråder, at man henvender sig til en advokat. Det giver den største sikkerhed for, at testamentet bliver udformet korrekt. Husk, at du kan få gratis advokathjælp, hvis du vælger at betænke Læger uden Grænser – se mere nederst i afsnittet.

Vi anbefaler, at du får testamentet underskrevet foran notaren, da notaren bevarer en kopi af testamentet. Dermed er du sikret, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at der ikke er tvivl om testamentets gyldighed.

Her er en liste over de vigtigste overvejelser, du bør gøre dig forud for mødet med en advokat – og om de oplysninger, du med fordel kan medbringe til mødet:

  • Først og fremmest skal du beslutte dig for, hvem du gerne vil betænke i dit testamente. Samtidig kan du overveje, om der både skal være arvinger og legatarer i dit testamente. Legatarer har ingen indflydelse på selve bobehandlingen – det har arvinger derimod.
  • Medbring navne, fødselsdato og/eller adresse på alle dem, som du ønsker at betænke. Det gælder både livsarvinger, slægtninge, venner mv. Hvis du ønsker at betænke organisationer, så hav deres navne og evt. CVR-nummer klar. Læger uden Grænsers CVR-nummer er 17010077.
  • Har du før oprettet testamente f.eks. med en afdød ægtefælle? Medbring eller fremsend en kopi af dette. Var det et gensidigt testamente, og hvornår blev det oprettet? Kan længstlevende frit ændre testamentet?
  • Hvis du har børn eller ægtefælle, som er gået bort, så skal datoen herfor noteres. Her er det også relevant, om du sidder i uskiftet bo.
  • Tænk på dit indbo. Har det nogen værdi eller måske affektionsværdi?
  • Ønsker du at lave et særskilt testamente, der bestemmer fordelingen af dit indbo (også kaldet indbotestamente)?
  • Har du særlige ønsker omkring vedligeholdelse af gravsted?
  • Hvad skal der ske med evt. husdyr?
  • Har du ønsker til, hvem der skal stå for bobehandlingen?

Hvis du vælger at betænke os i dit testamente, kan du få gratis bistand og rådgivning til oprettelse af testamente fra en advokat med speciale i arveret.

Kontakt advokat Vibeke Samuelsen på telefon 33 11 65 11 eller via e-mail til vs@moltke-leth.dk og henvis til aftalen med Læger uden Grænser.

”Læger uden Grænsers arbejde er enestående”

Der er faldet en sten fra Birgitte Possings hjerte. Hun har nemlig efter grundige overvejelser besluttet sig for, hvad der skal ske med hendes formue, når hun en dag ikke er her mere. Arven skal gå til Læger uden Grænser.

”Man kan se, hvad pengene går til. Man kan se, hvordan Læger uden Grænser hjælper mennesker, der har brug for det. Børn, syge og svage mennesker, der ikke får anden hjælp.”
Birgitte Possing
Læs Birgitte Possings historie her

”Læger uden Grænsers arbejde er enestående”

For Birgitte Possing er en sten faldet fra hendes hjerte. Hun har ingen børn selv og har bestemt, at Læger uden Grænser skal arve hendes formue, når hun en dag ikke er her mere. Det skal vi fordi, det arbejde vi udfører, er i tråd med, hvordan Birgitte har levet sit liv.

”Læger uden Grænser gør et enestående arbejde kloden rundt. Ingen politik, ingen ideologi. Ren humanisme. Læger uden Grænser hjælper der, hvor der er brug for det, og det kan jeg rigtig godt lide. Ligesom den måde de bruger pengene på. Hvis man får midler nok til et projekt, så stopper man med at modtage penge til det. Man tænker sig om, og prioriteter sine midler ordentligt.”

Noget helt særligt

Selvom der er mange organisationer, der gør et rigtig godt stykke arbejde, så ligger Læger uden Grænser Birgittes hjerte nærmest. ”Man kan se hvad pengene går til. Man kan se, hvordan Læger uden Grænser hjælper mennesker, der har brug for det. Børn, syge og svage mennesker, der ikke får anden hjælp.”

Udover det humanistiske aspekt, er princippet om, at langt størstedelen af pengene i Læger uden Grænser, skal gå til medicinsk nødhjælp, et princip Birgitte kan stå inde for. ”Det kan jeg rigtig godt lide. Pengene går direkte til det, jeg gerne vil have det går til. Ren nødhjælp. Det princip hylder jeg.”

Et princip, som Birgitte selv har haft fokus på i sin lange karriere. Hun har været direktør på Danmarks Humanistiske Forskningscenter, forskningschef på Nationalmuseet, er selv forsker og siddet i et hav af bestyrelser. Et flot karriere, der gør det muligt for hende at gøre en stor forskel for patienter over hele kloden.

Verden er mit barn

Birgitte har længe tænkt over, hvad der skal ske med hendes formue, når hun ikke er mere. ”Igennem en årrække har jeg tænkt, at Læger uden Grænser gør det godt. Jordskælv eller hvad det nu kan være, Læger uden Grænser gør det bare godt, hver gang. Jeg har efterhånden opbygget nogle midler, og det føles bare rigtigt at de midler skal gå til noget godt.”

Efter 67 år på jorden har Birgitte set verden i fremgang, og hun har set den i modgang. Lige nu er hun bekymret for den stigende ulighed, og hvad der sker med vores demokrati. Selv har hun arbejdet for, at formidle sin forskning i antropologi og sociologi, og kæmpet for ideen om, at alle mennesker er noget værd.

”Jeg har bidraget med viden og oplysning, det har jeg gjort gennem mit arbejde. Den grundhumanistiske tankegang om at det enkelte menneske er meget værd – uanset om det er sort, brunt, hvidt, ungt, gammelt eller en nyfødt baby – alle er lige meget værd. Det skal vi passe på og værne om. Ved at vokse op i den her del af verden, så har man en forpligtelse til at yde sit ypperste. Det har jeg gjort i min forskning, og det gør Læger uden Grænser også. Det skal de blive ved med, også når jeg er taget herfra.”

Spørgsmål og svar om arv og testamente til velgørenhed

Her kan du læse svar på nogle af de hyppige spørgsmål, vi får om arv og testamente.

Kan jeg ændre mit testamente?

Dit testamente kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, medmindre der er indført en bestemmelse om uigenkaldelighed. Opretter du testamente i fællesskab med din ægtefælle/partner, bør det fremgå af testamentet, om længstlevende senere skal have mulighed for at ændre testamentet.

Skal man være meget velhavende for at lave et testamente?

Nej, uanset din formue kan det være en rigtig god idé at oprette et testamente. Ændrede familieforhold som sammenbragte børn eller et nyt ægteskab kan betyde, at man har behov for at sikre sine nærmeste i et testamente. Ved at oprette testamente gør du også mange ting lettere for dine pårørende. Med testamentet skal de således ikke være i tvivl om, hvad der er dine ønsker for, hvad penge og arv skal bruges til. Hvis du vælger at inkludere Læger uden Grænser i dit testamente, vil du, uanset arvens størrelse, være med til at redde liv.

Hvad kan jeg bestemme over i mit testamente, og hvor meget af ens arv kan doneres til velgørende formål?

Er du gift eller har børn, er der i arveloven bestemmelser for, hvad familien skal arve. Ægtefælle og børn/børnebørn skal ifølge arveloven pr. 1. januar 2008 som minimum arve en fjerdedel af det, du efterlader dig. I dit testamente kan du frit råde over den resterende formue – det vil sige 3/4 – og for eksempel betænke en ven, et bonusbarn, en fjernere slægtning eller en humanitær organisation. Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn osv.), kan du frit råde over hele din formue og vælge, hvem der skal arve efter dig, såfremt du opretter et testamente. Uden testamente er det arveloven, der bestemmer, hvordan hele arven skal fordeles.

I nogle tilfælde kan dine slægtninge endda få mere udbetalt, når du testamenterer en del af din arv til os.

Læs mere her

Koster det noget at oprette et testamente?

Hvis du vælger at betænke os i dit testamente, kan du få gratis bistand og rådgivning til oprettelse af testamente fra en advokat med speciale i arveret. Kontakt advokat Vibeke Samuelsen på telefon 33 11 65 11 eller via e-mail til vs@moltke-leth.dk og henvis til aftale med Læger uden Grænser.

Hvis du får underskrevet dit testamente hos en notar, medfølger der en retsafgift på 300 kroner. Herudover kan der være enkelte administrative udgifter forbundet med oprettelse af testamente.

Hvad er de formelle krav til et testamente, og hvad er de lovmæssige implikationer for at donere en arv til velgørende organisationer?

Et testamente skal være skriftligt og underskrevet foran en notar eller to vidner, der ikke er betænkt i testamentet. Vi anbefaler, at du får testamentet underskrevet foran notaren, da notaren bevarer en kopi af testamentet. Dermed er du sikret, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at der ikke er tvivl om testamentets gyldighed.

I princippet kan du selv skrive dit testamente, men Læger uden Grænser tilråder, at man henvender sig til en advokat. Det giver den største sikkerhed for, at testamentet bliver udformet korrekt.

Hvis du vælger at betænke Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand og rådgivning til oprettelse af testamente ved at kontakte advokat Vibeke Samuelsen fra Moltke-Leth Advokater på telefon 33 11 65 11 eller via e-mail til vs@moltke-leth.dk og henvis til aftale med Læger uden Grænser.

Skal der betales afgifter af arven?

Læger uden Grænser er som humanitær organisation fritaget for boafgift, og arven går derfor ubeskåret til vores arbejde for mennesker i nød. Familie og andre personer – undtaget ægtefælle – skal betale afgift til staten, når arven er over en vis størrelse.

Hvis du opretter testamente og lader os betale afgifterne for de øvrige arvinger, kan du faktisk testamentere til velgørenhed, uden at arven til dine slægtninge bliver mindre. I nogle tilfælde kan dine slægtninge endda få mere udbetalt, når du testamenterer en del af din arv til os.

Læs mere her

Hvad sker der med indbo og værdigenstande?

Hvis du har valgt at testamentere indbo, ejendom, værdipapirer eller lignende til Læger uden Grænser, får vi værdierne omsat til penge, så arven hurtigst muligt kan komme til gavn ude i verden.

Hvordan bliver pengene brugt?

Når du betænker Læger uden Grænser i dit testamente, er du med til at understøtte vores medicinske nødhjælpsarbejde i hele verden. Læger uden Grænser yder lægehjælp til mennesker, der er truet af katastrofer, konflikter og epidemier, eller som ikke har adgang til et sundhedsvæsen.

Vores læger, sygeplejersker og jordemødre hjælper hvert år millioner af mennesker over hele verden. Vi hjælper, hvor behovet er størst, uanset hvem vores patienter er, og hvor de kommer fra.

Pengene går blandt andet til medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer og i flygtningelejre, bekæmpelse af epidemier og livstruende sygdomme, behandling af stærkt underernærede børn og fødselshjælp under komplicerede fødsler.

Skal Læger uden Grænser underrettes om mit testamente?

Vi modtager gerne besked, hvis Læger uden Grænser er betænkt i dit testamente, men det er op til dig. Testamenter og arvesager behandles fortroligt.

Hvis du har flere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 39 77 56 00 eller ved at skrive en e-mail til arv@msf.dk.