© Foto: Læger uden Grænser

Arveafgift

Undgå arveafgift med et testamente til velgørende organisationer

Her kan du blive klogere på reglerne for arveafgifter, hvis du overvejer at donere en del af din arv til Læger uden Grænser

Hvad skal mine nærmeste betale i arveafgifter? Og hvad betyder det for mine arvinger, hvis jeg donerer en del af min arv til Læger uden Grænser? Her på siden har vi samlet nogle informationer om reglerne for arveafgifter, og hvad du med fordel kan være opmærksom på, når du overvejer at skrive et testamente. I nogle tilfælde kan du faktisk testamentere til Læger uden Grænser og samtidig fritage dine arvinger for boafgifter.

Dine nærmeste, undtaget ægtefælle, skal betale afgifter af deres arv. Læger uden Grænser er som velgørende organisation fritaget for at betale bo- og tillægsboafgift til staten. Det betyder, at vi som udgangspunkt vil modtage det fulde beløb, som du har tiltænkt os.

Her kan du se, hvem der skal betale afgifter og hvor meget:

Hvem skal betale afgifter?

Ægtefælle og velgørende organisationer: Ingen afgift = 0 %

Livsarvinger (herunder børn, børnebørn, oldebørn osv.) samt forældre: Boafgift = 15 %

Alle andre arvinger: Tillægsboafgift = Yderligere 25 %

Du kan donere en del af din arv til velgørende organisationer – og samtidig fritage dine slægtninge for afgifter

Det er en rigtig god idé, når du skal skrive et testamente, at få et overblik over, hvilke typer af arvinger du har. Du skal blandt andet være opmærksom på, at hvis du har en ægtefælle og/eller livsarvinger (børn, børnebørn og oldebørn osv.), er de berettigede til at modtage en samlet arv på 25 % (såkaldt tvangsarv).

I det tilfælde har du altså råderet over 75 % af din formue. Har du ikke ægtefælle eller livsarvinger, har du råderet over hele din formue. Du kan derfor helt selv bestemme, hvordan din arv skal fordeles. Læger uden Grænser kan modtage et legat, en procentdel af arven eller være universalarving.

Hvis du ikke har tvangsarvinger, kan du også vælge at lade Læger uden Grænser betale afgifterne for dem, du vælger at betænke. Det vil sige, at deres bo- og tillægsboafgift i stedet bliver trukket i Læger uden Grænsers arv. Det kan betyde, at dine arvinger kommer til at arve mere (se eksempel på den såkaldte ”30 %-løsning” herunder).

EKSEMPEL PÅ BRUG AF “30 %-LØSNINGEN”

Lad os sige, at du har en formue, når du går bort, på 1.000.000 kr. Du indsætter din søster som universalarving til hele din formue. Af dette beløb skal din søster betale boafgift på 15 % (efter bundfradraget er trukket fra) samt tillægsboafgift på 25 % af det resterende beløb.

Din formue: 1.000.000 kr.

Afgifter: 326.309 kr.

Arv til din søster: 673.691 kr

Hvis du gør brug af ”30 %-løsningen” og indsætter Læger uden Grænser til at arve 30 % af din formue og betale afgifterne:

Din formue: 1.000.000 kr.

Afgifter (som Læger uden Grænser betaler): 217.559 kr.

Arv til Læger uden Grænser: 82.441 kr.

Arv til din søster: 700.000 kr.

En af vores vigtigste indsatser er at sørge for sikre fødsler. I 2012 åbnede vi et fødselshospital i Khost-provinsen i Afghanistan. I 2021 havde hospitalet omkring dobbelt så mange fødsler om måneden som på Hvidovre Hospital, der er Danmarks største fødested. Foto: Oriane Zerah

Hvad er boafgift?

Alle arvinger – undtaget ægtefælle – skal betale boafgift af arven. Afdødes børn og forældre skal betale 15 % i boafgift. Alle andre skal betale tillægsboafgift – i alt 36,25 %. Humanitære organisationer som Læger uden Grænser er fritaget for at betale afgifter.

Hvad er tillægsboafgift?

Tillægsboafgiften er på 25 %. Den beregnes efter fradrag af afgiften på 15 %, og den højeste afgift er derfor ikke 40 %, men 36,25 %. Denne skæve brøk fremkommer som 15 % plus 25 % af de resterende 85 %. Hvis boet dog er mindre end bundfradraget for boafgift (321.700 kr. i 2023), skal der kun betales tillægsboafgift på 25 %

Nogle gange er vi nødt til at bruge alternative transportmidler til at få hjælpen frem. Her er det mæslingevacciner, der bliver leveret på motorcykel under en epidemi i DR Congo i 2020. Foto: Læger uden Grænser/Caroline Thirion

Opsamling:

Som opsamling har vi her samlet nogle af de vigtigste ting omkring boafgifter, som er vigtige at have for øje, når du skal skrive et testamente:

  • Har du ægtefælle og/eller livsarvinger? Husk, at de er berettigede til en såkaldt tvangsarv på 25 %
  • Har du ikke ægtefælle eller livsarvinger, har du råderet over hele din formue.
  • Læger uden Grænser er som velgørende organisation fritaget for at betale boafgifter til staten
  • Ægtefælle og velgørende organisationer betaler ikke afgifter. Livsarvinger og forældre betaler 15 %. Alle øvrige arvinger betaler yderligere 25 % i såkaldt tillægsboafgift
  • Hvis du ikke har ægtefælle eller livsarvinger, kan du overveje at benytte dig af ”30 %-løsningen”, hvor du donerer 30 % af din arv til Læger uden Grænser mod, at vi betaler afgifterne for de øvrige arvinger. I nogle tilfælde kan det betyde, at dine arvinger kommer til at arve mere

Gratis advokathjælp:

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl omkring reglerne for arveafgifter, er du velkommen til at kontakte advokat Vibeke Samuelsen fra Moltke-Leth Advokater på telefon 33 11 65 11 eller via e-mail til vs@moltke-leth.dk

Her kan du få gratis advokathjælp til rådgivning og oprettelse af testamente, hvis du ønsker at betænke Læger uden Grænser i dit testamente.

Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan donere en del af din arv til Læger uden Grænser? Så bestil vores gratis informationsfolder om arv og testamente ved at udfylde nedenstående.

Vi holder løbende informationsmøder omkring arv og testamente, hvor du kan høre et oplæg fra en af vores udsendte og fra advokat Vibeke Samuelsen om reglerne for arv og testamente. Du kan finde vores næste informationsmøde ved at klikke på knappen herunder