Grækenland

Tusindvis af mennesker på flugt over Middelhavet sidder strandet i Grækenland. Vi yder læge- og psykologhjælp flere steder på de græske øer og på fastlandet.

Flere end 50,000 migranter og flygtninge fra lande som Syrien, Afghanistan og Irak, ankom til Grækenland i 2018. Vores hold har i måneder ellem januar og december udført flere end 26,500 konsultationer på tværs af landet, og de har vaccineret omkring 4,500 børn mod de mest almindelige børnesygdomme.

Siden den såkaldte EU-Tyrkiet aftale blev indgået i marts 2016, har migranter og flygtninge, der var på bevægede sig gennem Grækenland, været fanget på de græske øer, mens de har ventet på, at deres officielle bliver afgjort af myndighederne.

læger uden grænser i grækenland i 2018

  • 26,500 konsultationer
  • 320 torturofre behandlet
  • 7,440 mentale konsultationer
  • 4,480 vaccinationer givet

Derfor har de i lange perioder været tilbageholdt i utilstrækkelige detentionscentre, med ringe adgang til lægehjælp og med en frygt for, at blive sendt tilbage til Tyrkiet. En situation der forværrer deres fysiske og mentale problemer.

Vi fordømmer fortsat denne aftale og dens dramatiske påvirkning på mænd, kvinder og børn, der sidder fanget på øerne lige nu.

Siden 2016 har vi haft en klinik på Lesbos, hvor vi tilbyder lægehjælp, sex og sundhedsydelser, samt ydelser til patienter med mentale problemer.

Lejrliv

Sådan er livet i de græske flygtningelejre

Se filmen
Slider

I 2017 satte vi en yderligere lejr op udenfor Moria-lejren, der tilbyder de samme ydelser til børn under 16, gravide kvinder samt ofre for seksuel vold.

Områder, hvor Læger uden grænser har projekter og byer, hvor Læger uden Grænser arbejder.

Også på flere andre af de græske øer tilbyder vi disse ydelser. Mange af vores patienter på øerne er mindreårige, og mange af dem fortæller om, hvordan de umenneskelige levevilkår i for eksempel Moria-lejren, er hvad der forårsager deres modløshed, selvskadende adfærd og selvmordstanker.

Athen

Læger uden Grænser har to klinikker i hovedstaden Athen, der beskæftiger sig specifikt med migranter og flygtninges behov. På vores heldagsklinikker behandler vi for seksuelle og mentale sygdomme, samt kroniske lidelser.

På vores anden klinik tilbyder pleje til torturofre og andre der er blevet mishandlet. Klinikkens tværdisciplinære tilgang inkluderer lægehjælp, mental hjælp, fysioterapi og juridisk bistand.

Læger uden grænsers hold i grækenland

223 ansatte i 2018

1991 var året, hvor vi første gang arbejdede i Grækenland

Læs mere om vores arbejde

msf.org
Where we work

Se et samlet overblik over vores projekter verden over på msf.org