Grækenland

Tusindvis af mennesker på flugt over Middelhavet sidder strandet i Grækenland. Vi yder læge- og psykologhjælp flere steder på de græske øer og på fastlandet.

Flere end 50,000 migranter og flygtninge fra lande som Syrien, Afghanistan og Irak, ankom til Grækenland i 2018. Vores hold har i 2019 udført flere end 46,600 konsultationer på tværs af landet, og de har vaccineret omkring 11,600 børn mod de mest almindelige børnesygdomme.

Siden den såkaldte EU-Tyrkiet aftale blev indgået i marts 2016, har migranter og flygtninge, der bevæger sig gennem Grækenland, været fanget på de græske øer, mens de har ventet på, at deres sag bliver afgjort af myndighederne.

læger uden grænser i grækenland i 2019

 • 46.600 ambulante konsultationer
 • 390 torturofre behandlet
 • 7.470 individuelle mentale konsultationer
 • 780 behandlinger for seksuel vold
 • 11.600 vaccinationer givet

Derfor har de i lange perioder været tilbageholdt i utilstrækkelige detentionscentre, med ringe adgang til lægehjælp og med en frygt for, at blive sendt tilbage til Tyrkiet. En situation der forværrer deres fysiske og mentale problemer.

Vi fordømmer fortsat denne aftale og dens dramatiske påvirkning på mænd, kvinder og børn, der sidder fanget på øerne lige nu.

Siden 2016 har vi haft en klinik på Lesbos ved flygtningelejren Moria, hvor vi tilbyder lægehjælp, behandling til ofre for seksuelle overgreb samt hjælp til patienter med mentale problemer.

Slide 1
Lejrliv

Sådan er livet i de græske flygtningelejre

Se filmen
Områder, hvor Læger uden grænser har projekter og byer, hvor Læger uden Grænser arbejder.

Vi hjælper også på flere andre af de græske øer. Mange af vores patienter på øerne er mindreårige, og mange af dem fortæller om, hvordan de umenneskelige levevilkår i for eksempel Moria-lejren er grunden til selvskadende adfærd og selvmordstanker.

Vi har også to klinikker i hovedstaden Athen, hvor vi blandt andet behandler seksuelle og mentale sygdomme, ofre for tortur og mishandling. Vi tilbyder også psykologhjælp, fysioterapi og juridisk bistand.

Læger uden grænser i grækenland

 • I 2019 var vi 237 ansatte i Grækenland.
 • Vi hjælper på Lesbos, Samos, Chios og i Athen.
 • På Lesbos driver vi bl.a. en klinik, der yder læge- og psykologhjælp og hjælp til gravide. Vi behandler ofre for tortur og seksuel vold såvel som mennesker med alvorlige mentale helbredsproblemer.
 • På Samos har yder vi også læge- og psykologhjælp, og vi har installeret toiletter og et rent drikkevandssystem.
 • På Chios kan man få læge- og psykologhjælp af os.
 • Vores to klinikker i Athen yder udover generel læge- og psykologhjælp også behandling for kroniske sygdomme og hjælp fra socialrådgivere og jurister såvel som behandling af ofre for tortur.
 • Vi arbejdede første gang i Grækenland i 1991.