Joffrey Monnier

Her bekæmper vi coronavirus

Læger uden Grænser igangsætter løbende indsatser i kampen mod coronavirus (COVID-19) verden over.

Vi er i kontakt med nationale myndigheder i de fleste lande, hvor vi er til stede. Alt afhængigt af behovene og mulighederne hjælper vi med vurdering af situationen, katastrofeplanlægning, formidle sundheds-information, igangsætte monitorering og – hvor det er muligt – testning, isolation og behandling med videre.

Som medicinsk organisation har vi årtiers praktisk erfaring med håndtering af epidemiudbrud af smitsomme sygdomme som ebola, kolera, mæslinger, pest, tuberkulose med videre. En viden og erfaring, som også kan bruges i bekæmpelsen af coronavirus (COVID-19).

Herunder kan du se, hvor vi lige nu er aktivt med i kampen mod COVID-19.

Listen opdateres løbende.

Europa

 • I Italien samarbejder vi med myndighederne om at lette presset på det italienske sundhedsvæsen. 30 medarbejdere fra Læger uden Grænser arbejder netop nu i Italien. Vores personale arbejder på tre hospitaler i Lombardiet, som er den region i Italien, hvor udbruddet er værst. Vi er desuden til stede i Rom og i regionen Marche i det centrale Italien. Vi hjælper en række plejehjem i flere byer med at forebygge, at smitten spreder sig blandt de sårbare beboere. Vores hold i Italien består af specialister inden for smitsomme sygdomme, anæstesi og logistik, som har erfaring med at håndtere epidemier gennem deres internationale arbejde i Læger uden Grænser.
 • Vores hjælp i Frankrig udvides løbende. Vi hjælper sundhedsmyndighederne med at begrænse smitten blandt udsatte grupper som hjemløse og uledsagede mindreårige, der lever på gaden. Medarbejdere fra Læger uden Grænser arbejder på nogle af de herberger, hvor hjemløse lige for tiden bliver henvist til fra gaden. Vi er med til at drive mobile konsultationer og screeninger, så sårbare mennesker kan få behandling og hjælp i forhold til isolation. Sygeplejersker fra Læger uden Grænser driver en telefonlinje, hvor lederne af herbergerne kan få rådgivning og kan oplyse de mobile klinikker om de mest bekymrende tilfælde. Vi er til stede med almene konsultationer ved maduddelinger. Vi yder lægehjælp i et center for smittede migranter og hjemløse mennesker syd for Paris.Vi hjælper plejehjem omkring Paris med at forebygge smittespredning.Vi har opstillet telte ved Reims Hospital, så antallet af sengepladser øges. Vi har hjulpet Henri-Mondor hospitalet i Créteil med at øge kapaciteten for patienter med coronavirus, der kan udskrives fra intensivafdelingen, men som stadig har behov for lægehjælp i ugerne efter. Vi hjælper hospitalet med teknisk støtte og bidrager med fem sygeplejersker, to læger og fem assisterende sygeplejersker. Vi hjælper flere sundhedscentre i Marseilles med at screene, rådgive og teste beboerne i nogle af byens fattige kvarterer.
 • I Belgien hjælper vi flere hospitaler, så de kan håndtere flere smittetilfælde.Vores medarbejdere støtter flere plejehjem i bl.a. Bruxelles, Flandern og Vallonien ved at yde psykologisk støtte til personalet og ved at undersøge og hjælpe med isolation af smittetilfælde.Vi hjælper sårbare grupper, bl.a. hjemløse og migranter, der lever på gaden, bl.a. ved at drive en lægefaglig enhed, hvor op til 150 mennesker kan bo under ordentlige forhold, mens de er i isolation.
 • I Spanien samarbejder vi med sundhedsmyndighederne om at øge hospitalernes kapacitet. Vi har oprettet midlertidige hospitaler for milde og moderate tilfælde, så personalet på de regulære hospitaler kan fokusere på de kritiske tilfælde. Vi rådgiver om strategi i forhold til begrænsning af smitte ud fra vores erfaring med med at håndtere epidemier, bl.a. til plejehjem i området omkring Madrid. Vi har indtil videre hjulpet på omkring 100 plejehjem i Madrid og Catalonien, hvor vi har undervist personalet i smittebegrænsning, hjulpet med disinfektion og med implementering af beredskabstiltag, så beboere med symptomer kan isoleres fra resten af beboerne. Vi har også hjulpet med smertelindring til de beboere, der ikke overlever sygdommen.Vores medarbejdere forbereder rådgivning, undervisning og situationsvurdering i Andalusien.
 • I Geneve i Schweiz hjælper vi omkring 1.300 sårbare familier med at få adgang til ordentlige sanitære forhold. Vi samarbejder med universitetshospitalet i Geneve om vidensdeling om håndtering af smittetilfælde og ledelse af lægefagligt personale. Vi hjælper med smittebegrænsende tiltag i Lausanne.Vi støtter desuden håndteringen af afdøde.
 • I Grækenland er vi i kontakt med sundhedsmyndighederne for at koordinere indsatser, bl.a. oplysning og behandling af flygtninge og lokale beboere, der måtte blive smittet med coronavirus. På Lesbos har vi forberedt en beredskabsplan for det tilfælde, at coronavirus (COVID-19) spreder sig til flygtningelejren Moria. På Samos hjælper vi med isolation af milde tilfælde, og et beredskabshold hjælper med screening af patienter, før de kommer ind på sundhedscentrene og ind i lejrene.
 • I Danmark arbejder de fleste af vores medarbejdere i forvejen i sundhedssystemet, og de er derfor allerede involveret i den danske indsats mod coronavirus.
 • Vi har udvidet vores sundhedsundervisning i Ukraine til alle vores patienter og personale, så de får træning i at forebygge spredningen af coronavirus. Vi har oprettet telefonlinjer, hvor patienter kan få psykologisk støtte.
 • Vi hjælper myndighederne i Portugal ved at besøge plejehjem og ved at undervise personale og implementere smittebegrænsende tiltag.
 • I Tyskland hjælper vi myndighederne i delstaten Sachsen-Anhalt med at håndtere coronavirus på asylcenter i byen Halberstadt. Flere hundrede migranter er i karantæne i centeret. Vi underviser i bl.a. forebyggelse og inddæmning af smitte og vi yder psykologisk støtte i centeret. Forskellige steder i Tyskland rådgiver vi desuden organisationer, frivilliggrupper og statslige institutioner, der hjælper hjemløse, migranter og andre sårbare grupper, i at begrænse og inddæmme smitte, så de kan fortsætte deres arbejde. Bl.a. hjælper vi et netværk af frivillige organisationer, der uddeler mad til hjemløse i Berlin.
 • Vi hjælper i England på Londons COVID-19-center i samarbejde med Londons universitetshospital. På centeret kan man blive testet, man kan bo der, mens man er i isolation, og hjemløse mennesker kan få behandling.

Mellemøsten

 • I Gaza har vi nedskaleret vores normale arbejde, så vi kan tage imod patienter, der er smittet med coronavirus. Vi følger situationen og er i kontakt med sundhedsministeriet for Gaza og Ramallah og med Verdenssundhedsorganisationen WHO. På Vestbredden yder vi psykologhjælp over telefonen, mens vores hjælpelinje i Hebron også inkluderer socialarbejdere, der kan rådgive befolkningen.
 • I Syrien underviser vi sundhedspersonalet og yder teknisk støtte til identifikation af smittede, opsætning af isolationsområder, brug af beskyttelsesudstyr og håndtering af smittetilfælde i de sundhedsfaciliteter, vi allerede støtter, i Azaz og Idlib. Vi fortsætter vores regulære arbejde med mobile klinikker i flygtningelejrene, men har tilpasset os omstændighederne, så der kan holdes afstand og patienter kan tilses, før de kommer ind på klinikkerne.I det nordøstlige Syrien er vi en del af de lokale sundhedsmyndigheders humanitære COVID-19-taskforce. Vi har oprettet et en isolationsafdeling med 48 sengepladser, og vi underviser i overvågning og identifikation af smitte, screening, brug af beskyttelsesudstyr, smittebegrænsning og behandling på Hassekeh National Hospital og i Al Hol flygtningelejr. Vi hjælper fortsats Raqqa Nationale Hospital, Raqqas ambulante klinik og Kobane fødselshospital. I Al Hold lejren, hvor 94 procent af beboerne er kvinder og børn, driver vi fortsat behandling for underernæring og af sår for dem, der ikke komme frem til klinikkerne. Vi hjælper også fortsat med at skaffe vand og toiletfaciliteter til lejren. Vi deler desuden hygiejnepakker ud med sæbe og desinfektionsmiddel til især dem, der er i risikozonen for et alvorligt sygdomsforløb. I Al Hassakeh kører vi også vand ud til de mest sårbare grupper.I Det nordvestlige Syrien hjælper vi nogle af de hospitaler og helbredscentrer, vi i forvejen støtter, med at forbedre deres screening af patienter, så smittetilfælde hurtigere opdages og kan isoleres fra resten af patienterne. På den måde kan patienter med symptomer holdes under observation, indtil de blive testet og modtage behandling.Vi har også oprettet hygiejnekomiteer, styrket tiltagene for forebyggelse og inddæmning af smitte og udstyret personalet med de nødvendige værnemidler. I nogle af de lejre, hvor vi arbejder har vi oplyst beboerne om smitten, vi har omlagt de indledende undersøgelser, som vi foretager i vores mobile klinikker, og vi har sørget for at kunne forsætte med at yde lægehjælp med minimeret smitterisiko.I Der Hassan lejren har vi desværre været nødt til midlertidigt at stoppe vores mobile klinikker, fordi der mangler værnemidler.I Idlib har vi uddelt 2500 hygiejnepakker i lejre for mennesker på flugt fra krigen. I Adana stoppe vi kortvarigt vores arbejde med patienter med ikke-smitsomme sygdomme, så vi kunne omlægge arbejdsgangen. Nu kan patienter få uddelt deres medicin udenfor helbredscentrene for at minimere smitterisikoen, ligeledes fik patienter to måneders medicin udleveret, så de ikke skal dukke op så tit og dermed risikere at blive smittet. I Afrin støtter vi to mobile klinikker, der drives af en lokal organisation.Vi har hjulpet Idlib Nationale Hospital med at oprette en isolationsafdeling. Vi har undervist andre organisationer og sundhedsministeriets personale. I Azaz har vi oprettet et telt til indeldende undersøgelser for coronavirus.
 • Vi har indrettet vores aktiviteter i Jordan, så vi kan fortsætte vores arbejde under pandemien og samtidig kan hjælpe de jordanske myndigheder med at håndtere udbruddet. Vores hospital i Amman behandler stadig allerede indlagte patienter, men modtager nu udelukkende patienter med coronavirus, når myndighederne beder os om det. I Irbid leverer vi dagligt medicin til de af vores patienter i Irbid og Ramtha, der har ikke-smitsomme sygdomme.
 • I Irak behandler vi moderate tilfælde af coronavirus. Et af vores hold hjælper med screening af patienter og med tiltag til begrænsning og inddæmning af smitte på El Khateeb Hospital, der er et af de tre hospitaler i Baghdad, der håndterer smittede patienter. Her underviser vi også i screening og beskyttelse.I Mosul har vi udstyret en bygning på Al Salam-hospitalet, der skal bruges til isolation af smittede patienter. Al Shifa-hospitalet, som ligger i samme hospitalskompleks som Al Salam, blev bygget af Læger uden Grænser i 2019 og er nu det primære hospital for coronavirus-patienter i området. Vi hjælper Al Shifa ved at oprette 40 isolationsværelser og 30 sengepladser til milde såvel som kritiske smittetilfælde. Vi samarbejder med de lokale sundhedsmyndigheder om at sikre behandlingen af de indlagte.Vores projekter i Ninawa, Diyala, Kirkuk og Baghdad har styrket deres muligheder for at screene patienter, håndhæve smittebegrænsende tiltag og henvise patienter til de hospitaler, der kan håndtere coronavirus.I Erbil hjælper vi sundhedsmyndighederne med teknisk og logistisk støtte og ved at undervise deres personale i forebyggelse og inddæmning af smitte.
 • Vi har i Yemen sørget for at kunne fortsætte vores regulære projekter på tværs af landet, samtidig med at vi forbereder hospitalerne i områderne på at kunne modtage patienter med coronavirus. I Aden driver vi behandlingscenteret for coronavirus på al Amal hospitalet. Vi har også oprettet behandlingscentre i Haydan og Khamer.
 • De fleste af vores regulære projekter fortsætter i Libanon, men bliver naturligvis tilpasset situationen, så vores smittebegrænsende tiltag bliver styrket og vores kapacitet bliver øget.På Elias Hraoi Governmental Hospital, hvor vi driver en børneafdeling, hjælper vi hospitalets personale ved at screene, teste og behandle børn for coronavirus. Vi behandler mulige smittetilfælde blandt de indlagte og på den intensive børneafdeling. Vi har oprettet et modtageområde for muligt smittede, hvor hospitalets personale kan screene dem før indlæggelse.På vores hospital i Bar Elias har vi forberedt os på at modtage patienter med coronavirus ved at oprette 63 sengepladser, en intensivafdeling og ved at have over 200 medarbejdere på vagt.Vi hjælper flere hospitaler i Hermel, Tripoli og Saida med logistisk støtte, medicinsk udstyr og undervisning af personalet.Vi har sendt et lægefagligt hold til FN’s træningscenter i Siblin, der skal fungere som isolationsenhed. Holdet underviste personalet i smittebegrænsning og sikkerhed. Vi hjælper fremadrettet med at drive isolationsafdelingen og har medarbejdere på vagt døgnet rundt for at kunne overvåge patienternes tilstand og kunne sikre, at kritiske tilfælde bliver sendt til et hospital, der kan tage imod dem.Vores medarbejdere har kontakt til både lokalsamfund og flygtningegrupper for at oplyse dem om coronavirus og for at kunne uddele sæbe og vandbeholdere, så de får mulighed for at vaske deres hænder i det nødvendige omfang.I en forstad nord for Beirut har vi oprettet en telefonrådgivning, hvor migrantarbejdere under lockdown kan få lægefaglig rådgivning og hjælp, især kvindelige migranter, der udfører husligt arbejde.Vi har desuden drevet en oplysningskampagne i Akkar og over Tripoli til det sydlige Beirut og til Bekaa. Vi samarbejder med lokale ledere og organisationer om at oplyse befolkningen om, hvordan de beskytter sig selv, især i overbefolkede flygtningelejre og uformelle teltlejre.

Asien

 • I Hong Kong fortsætter vores arbejde med at hjælpe og informere de mest udsatte grupper om, hvordan de begrænser smittefaren. Vi hjælper den samme gruppe med at håndtere den frygt og stress, de føler i situationen.
 • I Pakistan driver vi en isolationsafdeling i Timurgara, og vi screener patienter for coronavirus. Vores ambulance henter patienter, der er testet positive for coronavirus, i Lower Dir-distriktet og bringer dem til vores isolationsafdeling.
 • I Bangladesh fortsætter vi vores regulære indsats i flygtningelejren for rohingyaer. Desuden har vi oprettet et særligt venteområde for patienter, der har symptomer på COVID-19, og en afdeling og et isolationsområde på det hospital, hvor vi arbejder.
 • I Cambodja hjælper vores medarbejdere med at udarbejde nationale forholdsregler for smittebegrænsning og behandling af patienter med coronavirus.
 • I Filippinerne er vores regulære arbejde sat på pause, mens behovet for en indsats i forhold til coronavirus bedømmes. I Manila støtter vi sundhedsfremmende aktiviteter. I Marawi driver vi en mobil sundhedsoplysningskampagne, der skal nå ud til sårbare grupper.
 • I Papua Ny Guinea har vi indledt undervisning i smittebegrænsning, screening og vurdering af patientens tilstand i flere af landets provinser.
 • Vi har indledt sundhedsoplysning om coronavirus i Indonesien, og vi underviser i smittebegrænsning og brug af beskyttelsesudstyr. Vi underviser i smittebegrænsning på de lokale sundhedscentre i Labuan og Carita.
 • I Malaysia er vi klar til at hjælpe sundhedsministeriet og lokale myndigheder med smittesporing tests. Vi oplyser om coronavirus på forskellige sprog i Penang, bl.a. på rohingya-sproget og på burmesisk.
 • Vi samarbejder med sundhedsministeriet i Kirgisistan i forhold til værnemidler og hygiejne.
 • I Usbekistan oplyser vi tuberkulosepatienter om coronavirus, da netop disse mennesker er nogle af de mest udsatte for udbruddet.
 • Vi har omlagt en sportshal til et behandlingscenter i Patna i Indien. Vi opskalerer vores undervisning, screeninger, tests og henvisninger for sårbare grupper i Mumbai, som er et af de steder i Indien, hvor smitten spreder sig hurtigt. I Kashmir yder vores medarbejdere psykologhjælp over telefonen, mens klinikkerne er lukkede. Vi deler mad ud til hjemløse og misbrugere i Manipur, hvor vi holder vores HIV- og tuberkuloseklinikker åbne.

Amerika

 • I Brasiliens største by, São Paulo, hvor størstedelen af landets smittetilfælde er registreret, har vi siden begyndelsen af april screenet hjemløse, migranter, flygtninge, misbrugere og ældre mennesker for coronavirus. Alvorlige tilfælde er blevet henvist til hospitaler i området. I samarbejde med lokale myndigheder og organisationer, der i forvejen arbejder med hjemløse, underviser vi også i, hvordan man opretholder en god nok hygiejne. Vi besøger også herberger, suppekøkkener og maduddelinger rettet mod hjemløse. Derudover underviser vi sundhedspersonale i brug af værnemidler. Vi hjælper også hjemløse mennesker i Rio. I Boa Vista har vi siden 2018 arbejdet med sårbare grupper, især migranter og asylansøgere fra Venezuela. Den indsats fokuserer nu på coronavirus, men fortsætter med også at tilbyde almene konsultationer. Vi besøger uformelle overnatningssteder, hvor titusinder af mennesker bor alt for tæt og uden adgang til rent vand, toiletter eller elektricitet. Derfor forsøger vi at skaffe dem rent vand, og vi uddeler hygiejnepakker, som kan indeholde sæbe eller desinfektionsmiddel. Vi underviser desuden sundhedspersonalet på det statslige felthospital i Boa Vista, der skal håndtere patienter med coronavirus, i smittebegrænsende tiltag.
 • I El Salvador har vi i samarbejde med sundhedsministeriet øget vores ambulancekørsel og behandlingskapacitet for at kunne håndtere de patienter, der ikke er smittet, og på den måde aflaste sundhedssystemet.
 • Vi har øget vores lægehjælp i asylcenteret i Matamoros i Mexico, så beboerne både får hjælp til fysiske og psykiske helbredsproblemer og sundhedsoplysning. Sådan hjælper vi også migranter i Tenosique og Nuevo Laredo. Derudover behandler vi patienter på et hospital i Ciudad de Mexico og på et center i Tijuana.
 • Vores projekter i Venezuela får hjælp med medicinsk udstyr og rekruttering af personale til håndtering af udbruddet. Projekterne ligger i Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Sucre og i hovedstadsregionen.
 • Vi har omlagt vores skadestue i Port-au-Prince på Haiti, så vi kan isolere og henvise mulige smittetilfælde. I det sydlige Haiti hjælper vi to offentlige sundhedsklinikker med at screene, isolere og henvise patienter samt med at undervise personalet.I Artibonite og Port-au-Prince oplyser vi desuden om sundhedsfremme og om smittebegrænsning.
 • Læger uden Grænser i USA har undersøgt mulighederne for at hjælpe sårbare grupper, bl.a. hjemløse mennesker, i New York og har efterfølgende doneret håndvaskestationer til bl.a. suppekøkkener og skæve boliger i byen. Vi hjælper desuden myndighederne i New York ved at udvikle et webinar om smittebegrænsning. Vi har derudover hjulpet andre NGOer, der arbejder med hjemløse og migranter i USA, med at bygge håndvaskestationer og har bidraget med oplysningsmateriale om smitteforebyggelse. På Manhattan har vi oprettet et midlertidigt område, hvor mennesker, der ikke ellers har mulighed for det, kan få et gratis bad, rene sokker og undertøj.I Florida driver vi i samarbejde med lokale myndigheder og organisationer bl.a. mobile ”virtuelle” klinikker for de tusinder af migrantarbejdere, der har meget begrænset adgang til lægehjælp, men som stadig arbejder under pandemien. Her kan de blive testet for coronavirus og komme til læge både i forhold til coronavirus, men også for andre helbredsproblemer.Vi støtter også sundhedsfaciliteter, der hjælper Navajo-befolkningen i det sydvestlige USA. Bl.a. har vi sendt to læger, tre sygeplejersker og jordemødre, to logistikere, en sundhedsformidler og en ekspert indenfor vand og sanitet til området.
 • Vi hjælper personalet på nogle af Argentinas plejehjem. I provinsen Córdoba yder vi teknisk støtte til beredskabet for blandt andet plejehjem, og vi deltager i undervisning af personalet. I Buenos Aires hjælper vi myndighederne med at håndtere coronavirus i byens udsatte kvarterer, hvor smitten spreder sig hurtigt.

Afrika

 • I Sydafrika har vi omlagt de fire projekter, vi allerede drev i landet, til håndtering af COVID-19-udbruddet. Vores medarbejdere hjælper med at undersøge smittekæder og med at få oplysningsmateriale sendt ud. De patienter, vi i forvejen behandlede for hiv/aids og tuberkulose får leveret deres medicin, så de ikke skal dukke op på vores sundhedfaciliteter.I Johannesburg har et hold af medarbejdere udført helbredskonsultationer på tre herberger, så beboerne kunne blive undersøgt for coronavirus.I Eshowe og Rustenburg har vi opstillet telte udenfor de sundhedsfaciliteterne, vi støtter, hvor medarbejdere kan udføre indledende undersøgelser på patienterne, før de kommer indenfor og potentielt kan smitte både andre patienter og personale.
 • Vi hjælper patienter på Fada Sundhedscenter i Burkina Faso, hvor vi også hjælper til med vand og sanitet og med indretning et flow af patienter gennem centeret, der minimerer risikoen for smittespredning.I samarbejde med sundhedsmyndighederne behandler vi patienter i Bobo-Dioulasso – hvor det andetstørste udbrud i landet er centreret. Da der ikke er særlig stor kapacitet på intensivafdelingerne, har vi sendt et apparat afsted, der kan producere medicinsk ilt til dusinvis af patienter på samme tid. Vi har desuden tilpasset vores undersøgelser og vores smittebegrænsende tiltag på vores projekter i Djibo, Kaya og Barsalogho. Vi har desuden oprettet et COVID-19-hospital i Ouagadougou.
 • I Cameroun hjælper vi de regionale hospitaler i Bamenda, Yaounde og Buea med at håndtere smittede patienter. Vi har styrket de smittebegrænsende tiltag på de sundhedscentre, vi støtter i Bamenda, Kumba, Muyuka, Mamfe, and Widikum. Vi støtter Tiko District Hospital med logistik og undervisning. Vi har oprettet områder ved hospitalernes indgange, hvor patienter kan screenes, før de kommer ind på hospitalerne. Vi har hjulpet med at oprette isolations- og behandlingsafdelinger for mulige såvel som bekræftede smittetilfælde, og vi har undervist det medicinske og ikke-medicinsk personale, der skal drive afdelingerne. Telefonoperatører er blevet undervist i at genkende mulige smittetilfælde og i at kontakte myndighederne. Ambulanceførere og reddere har modtaget særlig træning og udstyr, og visse ambulancer er blevet udvalgt til kun at køre med patienter, der måske er smittet med coronavirus. I det nordlige Cameroun har vi tilpasset patientflow og smittebegrænsende tiltag på hospitalerne i Maroua og Mora.
 • I Mali hjælper vi med at drive en coronavirus-afdeling på det hospital i Bamako, hvor vi normalt arbejder. Vi bidrager med læger, sygeplejersker, hygiejnepersonale og teknisk og logistisk støtte.På to andre hospitaler i Bamako hjælper vi med smittebegrænsende tiltag og med undervisning af personalet.Vi hjælper desuden sundhedsministeriet med at spore smitte og med at oprette håndvaskestationer.
 • I Elfenbenskysten behandler vi smittede patienter i Abidjan og har oprettet et behandlingscenter med 10 sengepladser i Bouake. Holdet sørger også for, at der er igangsat tiltag i sundhedssystemet, der kan begrænse og inddæmme smittespredningen.
 • I Sydsudan samarbejder vi med sundhedsministeriet om, hvordan smittetilfælde skal screenes og behandles. I hovedstaden Juba opretter vi håndvaskestationer i områder med mange mennesker, bl.a. omkring hospitaler og sundhedscentre og på byens største markedsplads.
 • I Senegal hjælper vi sundhedsmyndighederne på Hopital Dalal Jamm i det nordlige Dakar, hvor vi også underviser og hjælper med indsatser i forhold til vand og sanitet.
 • I DR Congo underviser vi både vores egne medarbejdere og sundhedsministeriets personale i at håndtere COVID-19, og vi forbereder beredskabsplaner for hospitalerne. På Masisi General Reference Hospital har vi oprettet en isolationsafdeling. På St Joseph Hospital i Kinshasa underviser vi personalet i at identificere coronavirus og i at begrænse smittespredningen.
 • I Libyen underviser vi læger og sygeplejersker på hospitaler i Tripoli i håndtering af smitte.
 • I Tanzania er vi nogle af de eneste, der giver lægehjælp i Nduta flygtningelejren, der huser 73.000 mennesker på flugt fra Burundi. Vi fortsætter vores arbejde, mens vi forbereder os på at skulle tage imod patienter, der er smittet med coronavirus. Vi bygger screenings- og isolationsområder i forbindelse med hver af vores fire klinikker i Nduta samt et isolationscenter på vores hospital, hvor muligt smittede vil blive sendt hen.
 • Vi hjælper myndighederne i Zimbabwe med at screene og teste borgere, der er på vej tilbage ind i landet. Vi hjælper med behandling af smittede i isolation i Harare, hvor vi også hjælper med vand og sanitet i lokalsamfundene. Vi har undervist sundhedspersonale i blandt andet behandling af smittede, smittebegrænsende tiltag, vand og sanitet, kontaktsporing såvel som sikker transport af patienter med coronavirus.
 • Vi har indført tiltag, der begrænser og inddæmmer smittespredningen på de sundhedsfaciliteter, hvor vi i forvejen arbejder i Mozambique. Vi samarbejder med de lokale sundhedsmyndigheder om logistik og teknisk støtte til to hospitaler i Maputo. Vi har desuden doneret fire telte til Maputo Central Hospital.
 • I Eswatini hjælper vi sundhedsministeriet med smittebegrænsning og screening af patienter på sundhedsfaciliteter.
 • I Kenya er vi en del af den nationale taskforce for coronavirus. Vores medarbejdere har hjulpet flere sundhedsfaciliteter i Nairobi, Kiambu, Dadaab og Mombasa med at oprette isolationsområder og indføre øgede tiltag for smittebegrænsning, screening og øget sundhedsoplysningEt hold på syv af vores medarbejdere hjælper på Kibera South Health Centre, der ligger i Nairobis største slumområde. Medarbejderne hjælper bl.a. med smittebegrænsende tiltag, screening og henvisning af patienter.I Mathare, et andet slumområde, tilbyder vores klinik psykologhjælp til ofre for seksuel vold over telefonen, så de stadig kan få hjælp under pandemien.Patienter med ikke-smitsomme sygdomme har fået udleveret medicin til tre måneder i Embu, så de ikke skal dukke op så tit. Her hjælper vi desuden det lokale hospital med screening af patienter, og vi har hjulpet 11 sundhedsfaciliteter med at styrke deres smittebegrænsende tiltag.I området Homa Bay har vi udleveret tre måneders hiv/aids-medicin til patienterne, så de ikke behøver komme ind på hospitalet så tit. Vi har også hjulpet sundhedsministeriet med at oprette faciliteter for bekræftede smittetilfælde i Malela.I Dagahaley, som er Kenyas største flygtningelejr, har vi oprettet en isolationsafdeling for smittede patienter. Vi har også oprettet isolationsværelser på Mrima sundhedscenter i Mombasa, så kvinder, der er smittet, kan føde sikkert.
 • Vi er en del af det nationale beredskab i Sierra Leone, og vi hjælper sundhedsministeriet med at spore smittespredning, med sundhedsoplysning og med smittebegrænsende tiltag. I Freetown opretter vi et COVID-19 behandlingscenter og en af vores epidemiologer hjælper med at spore smittekæder, med undervisning og med rådgivning om dataindsamling.Vores projekter i Kenema, Gorama Mende og Wandor donerer regelmæssigt udstyr til forebyggelse og inddæmning af smitte til de statslige sundhedsfaciliteter i området, der i forvejen er ramt af lassafeber.
 • I Nigeria hjælper vi sundhedsministeriet og det nationale center for sygdomskontrol med at oprette isolationsafdelinger, med oplysning om sundhedsfremme, med at oprette håndvaske i lokalsamfund og flygtningelejre og med at oprette et testcenter for coronavirus.I Sokoto underviser vi sundhedsministeret i smittebegrænsning og med at oprette en 20-sengs isolations- og behandlingsafdeling.
 • I Liberia hjælper vi det statslige center for coronavirus med bl.a. at forbedre behandlingen, og vi oplyser om coronavirus og om smittebegrænsning i lokalsamfundene.
 • I Guinea har vi oprettet en isolationsafdeling på Hopital Préfectoral de Kouroussa.
 • I samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO og sundhedsmyndighederne i Sudan har vi undervist nøglepersoner blandt det medicinske personale på 90 offentlige og private hospitaler i at hjælpe deres medarbejdere med at øge kapaciteten og styrke de smittebegrænsende tiltag på hospitalerne.Vi driver desuden en mobile COVID-19-enhed, der støtter andre sundhedsfaciliteter.
 • I Niger har vi tilpasset vores arbejdsgang i forhold til indledende undersøgelser og smittebegrænsende tiltag i Magaria, hvor vi driver et børnehospital med 450 sengepladser. Vi har også oprettet isolationsområder. Vi støtter beredskabets telefontjeneste døgnet rundt såvel som beredskabshold i fem af byens kvarterer for at styrke sundhedsministeriets kapacitet. Vi yder desuden teknisk støtte, hjælp til vurdering af sager på telefontjenesten, henvisning af alvorlige tilfælde, og vi yder psykologhjælp.
 • Vi har bl.a. oprettet håndvaskestationer i Malawi. Vi har også sørget for, at vores hiv-patienter i Nsanje og Chiradzulu får medicin til længere tid ad gangen, så de ikke risikerer at blive smittet, fordi de skal dukke op på sundhedscenteret for tit.
 • Sundhedssystemet i Somalia og Somaliland, der i forvejen var skrøbeligt, er overbebyrdet på grund af coronavirus. Derfor hjælper vi sundhedsmyndighederne med bl.a. at oprette et COVID-19-center, undervise skadestuepersonale og ambulanceførere, oplysning og og implementering af smittebegrænsende tiltag.

Danmarks Indsamling sikrer lægehjælp til børn i Mosul

Vaccine-hamstring: Det er usolidarisk, forlænger pandemien og skaber mutationer

Cæcilie i Syrien: Pandemien var så slem, at folk blev bange for hospitalet

Danmark booster, mens vacciner er en mangelvare i store dele af verden

Vi mangler ilt verden over: Corona-patienter gisper efter vejret

Vi arbejder midt i Indiens COVID-19-kaos: ”Det er hjerteskærende at opleve”

Vores jordemoder på børnehospital i Sierra Leone: ”Det er fantastisk at hjælpe mennesker til verden”

COVID-19 i Brasilien: Tusinder dør, mens de venter på ilt

Børn dør af malaria på grund af frygt for COVID-19

Nødhjælp i pandemiens skygge: Et år med COVID-19

Lions donerer 525.000 kroner til Læger uden Grænsers indsats mod COVID-19 i Sydafrika

”Vi er ikke sikre, før alle er sikre”: Ophæv patenterne på COVID-19-vacciner nu

Vores sygeplejerske i Palæstina: ”Vi mangler vacciner”

Vores læge i Yemen: Syge mennesker afvises i hospitalsdøren på grund af COVID-19

Flere skal have mulighed for at producere coronavacciner