Maya Abu Ata/MSF

Partnerskaber der redder liv

Læger uden Grænser samarbejder med store såvel som mindre danske virksomheder og fonde om at sikre lægehjælp under akutte katastrofer og forbedre den globale sundhed.

Udvalgte partnerskaber med danske virksomheder og fonde:

Grundfos sikrer rent vand og sanitet

Sundhed og vand hænger tæt sammen. Derfor er vi stolte over, at Grundfos er med til at støtte op om Læger uden Grænsers arbejde gennem medarbejderprogrammet Water2Life.

Gennem Water2Life støtter medarbejdere og Grundfos flere af vores projekter med særligt fokus på, hvordan rent vand og sanitet bidrager til at forbedre sundheden ved bl.a. at forebygge sygdomme.

Grundfos har støttet rent vand og bekæmpelse af kolera i Zimbabwe og sikrer nye vand-forsyningskilder i det nordlige Mozambique, hvor flere hundrede tusinde lever som fordrevne.

Lige nu samarbejder Grundfos og Læger uden Grænser om hospitalet i Tumeremo, Venezuela – hvor vi gennem et 3-årigt projekt sikrer rent vand samt nye og stabile forsyninger til hospitalet og beboerne i nærområdet.

Pilgrim skaber smykker, der kan redde liv
Pilgrim armbånd - MSF

Pilgrim har i mange år støttet Læger uden Grænser ved at designe, producere og sælge smykker, der tilgodeser vores arbejde. På den måde kombinerer Pilgrim deres særlige ekspertise inden for smykkedesign med et stort ønske om at redde liv ude i verden.

For hvert MSF-smykke, som Pilgrim sælger, går 100 kr. til vores medicinske nødhjælpsarbejde over hele verden. Pilgrim og deres kunder bidrager dermed til at sikre, at vi kan rykke hurtigt ud, når katastrofen rammer.

I vores webshop kan du se dette års særlige Pilgrim-smykke, som er med til at redde liv.

Augustinus Fonden sikrer akut medicinsk nødhjælp

Augustinus Fonden har igennem mange år bakket om vores medicinske indsatser i forbindelse med akutte og større humanitære indsatser som følge af konflikter eller katastrofer.

Augustinus Fonden er med til at hjælpe udsatte mennesker og sikre adgang til sundhedshjælp og behandling. Senest har Augustinus Fonden støttet vores medicinske nødhjælpsarbejde for ofrene for jordskælvskatastrofen i Tyrkiet og Syrien, givet lægehjælp og behandling i det krigsramte Ukraine og været med os i kampen mod den globale og langvarige COVID-19-pandemi.

Fonden har også tidligere doneret til andre akutte medicinske indsatser – bl.a. til vores fødselshospital i Khost i Afghanistan og til styrkelse af vores sundhedsklinikker i flygtningelejren Cox’s Bazar i Bangladesh.

Hempel Fonden hjælper børn og voksne under humanitære kriser

Hempel Fonden støtter løbende Læger uden Grænsers medicinske nødhjælpsarbejde i forbindelse med større humanitære kriser.

Hempel Fonden har senest bidraget til vores medicinske nødhjælpsarbejde i Ukraine.

De seneste tre år har fonden også støttet vores arbejde for de mange børn og voksne, som blev ramt af krisen i Afghanistan i 2021 og til bekæmpelse af COVID-19.


Kom i dialog med os

Ønsker I som virksomhed eller fond at indgå et partnerskab eller længerevarende samarbejde, der bakker jeres mærkesager op, er I altid velkomne til at kontakte os.

Vores partnerskabsteam sidder klar til at hjælpe jer med jeres ønsker.

Kontakt os:

Anne-Mette Krøyer, Head of Strategic Partnerships
akr@msf.dk, tlf. 41 77 74 10

Malene Egelund Jakobsen, Partnerships Relations Officer
mej@msf.dk, tlf. 41 77 74 33