Juan Haro

Verdensmål og global sundhed


Læger uden Grænser giver lægehjælp til mennesker, der er ramt af konflikter, epidemier og katastrofer, eller som ikke har adgang til et sundhedsvæsen.
Vores arbejde har sikret millioner af menneskers sundhed siden vores grundlæggelse i 1971. Siden da har global sundhed fået en central position på dagsordenen for FN’s Verdensmål.

Verdensmål 3,  “Sundhed og Trivsel”, er ifølge FN tæt forbundet med over et dusin delmål relateret til sundhed i byer, lige adgang til behandling og ikke-smitsomme sygdomme. Områder, hvor Læger uden Grænser er med helt i front med alt fra bekæmpelse af epidemier, underernæring samt børne- og mødredødelighed.

Derfor taler Læger uden Grænsers kernearbejde automatisk ind i flere af FN’s Verdensmål, når vi dagligt kæmper for, at alle skal have ret til lægehjælp.

Men vores arbejde er ikke kun lægehjælp. Lige nu bygger vi også brønde for at sikre, at befolkninger har adgang til rent drikkevand. Vi uddanner lokalt personale, hvor vi arbejder. Vi uddanner lokalt personale, hvor vi arbejder. Vi giver psykologisk støtte, så samfund kan fungere igen efter krige og katastrofer, for blot at nævne nogle af vores  mange indsatsområder.

Gennem et samarbejde eller en donation er I med til at sikre bedre sundhed og redde liv for verdens mest udsatte og sikre medicinsk nødhjælp under kriser og konflikter.

Sundhed

Nedbringelse af mødredødelighed
Læger uden Grænser yder hjælp til sikre fødsler samt før- og efterkonsultationer til mor og barn.

Reducere børnedødelighed
Læger uden Grænser gennemfører forebyggende vaccinationsprogrammer og behandler for under- og fejlernæring.

Bekæmpe epidemier, hiv og tropiske sygdomme
Læger uden Grænser oplyser og formidler, vaccinerer og behandler.

Styrke mental sundhed
Læger uden Grænser yder traumebehandling og psykologiske konsultationer for børn og voksne på flugt og i forbindelse med akut opståede kriser.

Reproduktive sundhedsydelser
Lokalt forankret oplysning og uddannelse om familieplanlægning.

Løfte adgang til livsvigtige sundhedsydelser – læger, medicin og forebyggende indsatser
Læger uden Grænser giver hvert år over 10 mio. ambulante konsultationer samt styrker sundhedsstrukturer (bl.a. klinikker og hospitaler).

Gennem initiativet Access Campaign arbejder vi fortløbende for bedre adgang til medicin, vacciner og test til fair priser.

Uddannelse

Vi vejleder og uddanner lokalt sundhedspersonale på alle vores projekter. Dermed styrkes kompetencern og sikrer, at vores indsats er bæredygtig – også på lang sigt.

Vand og sanitet

Rent vand og sanitet er en forudsætning for sundhed og bekæmpelse af en lang række sygdomme. Derfor udgør vand og sanitet en vigtig del af vores arbejde med alt fra boring til vandforsyning og uddeling.

Infrastruktur

Læger uden Grænser bygger midlertidige og permanente sundhedsstrukturer, som er med til at sikre lægehjælp og dermed styrke lokalsamfundet.


Kom i dialog med os

Ønsker I som virksomhed eller fond at indgå et partnerskab eller længerevarende samarbejde, der bakker jeres mærkesager op, er I altid velkomne til at kontakte os.

Vores partnerskabsteam sidder klar til at hjælpe jer med jeres ønsker.

Kontakt os:

Anne-Mette Krøyer, Head of Strategic Partnerships
akr@msf.dk, tlf. 41 77 74 10

Malene Egelund Jakobsen, Partnerships Relations Officer
mej@msf.dk, tlf. 41 77 74 33