Pressemeddelelse: Læger uden Grænser indgår treårigt partnerskab med Augustinus Fonden

Augustinus Fonden støtter Læger uden Grænsers arbejde i akutte, længerevarende og glemte kriser de næste tre år med i alt 21 millioner kroner. Samarbejdet gør det muligt for organisationen at rykke hurtigere ud til de steder, hvor behovene for medicinsk nødhjælp er størst.

Den medicinske nødhjælpsorganisation Læger uden Grænser modtager syv millioner kroner om året de næste tre år fra Augustinus Fonden – i alt 21 millioner kroner fra 2024 til 2026.

Og det er der i dén grad brug for:

”I Læger uden Grænser oplever vi i disse år, hvordan behovene for humanitær hjælp rundt om i verden vokser. Det kalder på et styrket beredskab i forhold til medicin og lægehjælp til de mange mennesker, som lever midt i kriserne – og til når akutte katastrofer rammer,” siger Malin Palmér, som er direktør i Læger uden Grænser.

Støtten til Læger uden Grænser er en del af en stor pulje på i alt 75 millioner kroner, som de fire andre organisationer DRC Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors Danmark og CARE Danmarkogså får en del af.

Organisationerne må frit vælge, om pengene skal gå til uforudsete og nyopståede katastrofer, eller om de skal gå til at afhjælpe længerevarende og glemte kriser.

En ny måde at lave fondsstøtte på

Hidtil er Augustinus Fondens støttemidler primært gået til konkrete projekter, hvor hvert projekt krævede sin egen specifikke ansøgning. En proces der krævede længere tid og flere ressourcer.

Den treårige samarbejdsaftale er derfor en ny måde for fonden at støtte på, som især imødekommer Læger uden Grænsers behov for at kunne rykke hurtigere ud:

”Rammeaftalen med Augustinus Fonden er fremsynet og giver os en høj grad af agilitet, så vi hurtigt og effektivt kan få den medicinske nødhjælp frem,” siger Malin Palmér.

Organisationernes egen medbestemmelse, over hvordan midlerne skal bruges, var også et centralt og afgørende element for Augustinus Fondens beslutning om at oprette aftalen om de tre års støtte:

”Det har været vigtigt for os at sikre en model, der giver organisationerne fuldt mandat til at vurdere, hvor der skal sættes ind med nødhjælp ud fra deres ekspertviden,” fortæller Frank Rechendorff Møller, administrerende direktør i Augustinus Fonden.

Partnerskabet og rammeaftalen med Augustinus Fonden er også den første af sin slags for Læger uden Grænser indenfor akutberedskaber:

”Aftalen er nytænkende. Fordi den strækker sig ud over en periode på flere år, minimeres de administrative processer i forbindelse med fondsansøgninger både for os og for fonden. Og det kommer vores patienter til gode, at vi får frigivet ressourcer,” forklarer Anne-Mette Krøyer, som er ansvarlig for strategiske partnerskaber i Læger uden Grænser.

Aftalens forudsigelighed og fleksibilitet gør det ikke kun muligt at rykke ud til akutte katastrofer. Den gør det også muligt at hjælpe i de længerevarende kriser, som er blevet glemt af offentligheden, fordi de ikke får opmærksomhed i medierne.

Og de glemte kriser kan være svære at indsamle støtte til:

”Partnerskaber med fonde, som denne, understøtter Læger uden Grænsers fokus på at hjælpe i alle typer kriser – også dem som ikke er i mediernes søgelys. Derfor sætter vi stor pris på aftalen og den tillid, Augustinus Fonden viser til vores forvaltning af midlerne,” siger Malin Palmér.

Organisationerne har inden for aftalen fuldt mandat til at disponere over midlerne og skal efterfølgende rapportere løbende tilbage til Augustinus Fonden om, hvordan midlerne bliver brugt.