frivilliggruppe odense

Her kan du læse om Læger uden Grænsers frivilliggruppe i Odense, og hvordan du kan blive en del af vores indsats.

Historie

Frivilliggruppen i Odense blev oprettet i december 2015 i forbindelse med et ønske fra Læger uden Grænser om at udbrede kendskabet til Læger uden Grænser i hele landet. Hovedformålet er at lave oplysende arbejde, som støtter Læger uden Grænser internationalt på et lokalt plan. Vi planlægger både egne events og samarbejder med kontoret om nationale kampagner. Der er plads til alle, der har lyst til at fremme det arbejde, Læger uden Grænser står for, og det er ikke begrænset til sundhedsfaglige profiler.

I Odense består gruppen af en kontaktgruppe, en frivilliggruppe og vores venneliste.

Frivilliggruppen består af frivillige, som har lyst til at deltage i frivilligt arbejde for Læger uden Grænser, deltage ved oplæg, foredrag, udstillinger, løb og koncerter, og som også er interesserede i at mødes til frivilligmøder. Frivilligmøderne holdes ca. 6 gange årligt og handler delvist om, hvad der rører sig i Læger uden Grænser som organisation, hvor der arbejdes internationalt, et fagligt oplæg af en af de frivillige eller en ekstern person samt de kommende lokale arrangementer, der er i støbeskeen. En del af de frivillige er med til at arrangere eller være tovholder på forskellige arrangementer og kommer med forslag og ideer til disse. Det forventes, at man kommer til de fleste frivilligmøder og til de arrangementer, den enkelte har mulighed for.

Vennelisten er for dem, der gerne vil støtte Læger uden Grænser, men ikke som sådan ønsker at indgå i foreningsarbejde. ”Vennerne” får en mail i ny og næ, når vi har behov for frivillige til hjælp ved arrangementer. Der er ikke noget krav til, hvor meget eller hvor ofte man som ”ven” bør deltage.

Kontaktgruppen består af 5-8 frivillige, der deltager i de samme arrangementer som dem, der er frivillige i frivilliggruppen. Derudover står medlemmerne af kontaktgruppen for meget af det organisatoriske og planlægger arrangementer, oplæg og frivilligmøder. Udover frivilligmøderne mødes kontaktgruppen løbende til kontaktgruppemøder, når der er behov for dette.

Vi mødes til frivilligmøder i Frivilligcenter Odense i Borgernes Hus, og geografisk holder vi hovedsageligt arrangementer i Odense, men breder os indimellem lidt ud på Fyn og Region Syddanmark.

Kom med!

Vi kan altid bruge flere frivillige, så er du interesseret i at være med så send os endelig en mail.

Koordinatorer: Johan Bruus og Sofie Kristensen

Email: odense@copenhagen.msf.org