Feltpartner Pro5+

Feltpartner Pro5+

Når I vælger at støtte vores udsendte læger og sygeplejersker fast, er I aktivt med til at redde flere liv. I hjælper mennesker i nød og viser, at I tager ansvar der, hvor der er allermest brug for det
Feltpartner Pro5+

Med disse ting kan I følge med i det arbejde, som I støtter, og samtidig kan I hjælpe os med at inspirere omverdenen til også at tage et socialt ansvar og lægge en CSR-strategi. Når din virksomhed støtter Læger uden Grænser økonomisk, er det muligt at opnå skattefradrag for donationen. Donationer op til 17.200 kr. pr. år fradragsberettigede.

Der er også mulighed for at få et skræddersyet partnerskab, der understøtter jeres CSR-profil. Kontakt Anni Kammer for mere information på ank@msf.dk.

Troværdig CSR-partner

Læger uden Grænser er en troværdig nødhjælpsorganisation med et stærkt brand. Det kan I bruge i jeres CSR-strategi. Vi har blandt alle nødhjælpsorganisationer i Danmark den højeste troværdighed i forhold til vores kendskab. (Kilde: Aim Creates Imageanalyse 2015).

78% går til direkte nødhjælp

Hos Læger uden Grænser gør vi alt, hvad vi kan, for at være så effektive som muligt. Vi har nogle af de laveste lønninger blandt hjælpeorganisationer, og en førstegangsudsendt læge får f.eks. 14.105 kr. om måneden. Se, hvordan vi bruger din støtte.

 

  • Medicinske indsatser 65%
  • Bidrag til projektstyring 10%
  • Information og fortalervirksomhed 3%
  • Fundraising 15%
  • Ledelse og administration 7%

Læs mere

Bliv FeltpartnerPro

Tilmeld jer betalingsservice eller årlig fakturering herunder.