Vores bestyrelse

Vores bestyrelse

Læger uden Grænser i Danmark er registreret som en fond, Læger uden Grænsers Fond, der har en bestyrelse med otte medlemmer. Bestyrelsen og bestyrelsens formand vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens formand skal være læge eller sygeplejerske.

Bestyrelsen ansætter en direktør, der leder kontoret i Danmark. Der afholdes bestyrelsesmøder hver måned. Arbejdet i bestyrelsen er principielt ulønnet. Bestyrelsen kan fastsætte et vederlag til formand og næstformand. Vederlaget skal være passende i forhold til arbejdets art og omfang. Der ydes ingen vederlag til formand eller næstformand for tiden.

Bestyrelsen for Læger uden Grænsers Fond i Danmark har fastsat mål for organisationens arbejde.

Læs vores vision 2020

Heidi Christensen, formand

Heidi Christensen er valgt som formand for bestyrelsen frem til 2024. Heidi er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2006.

Til daglig arbejder hun på Bispebjerg Hospital som speciallæge.

Heidi Christensen har været udsendt med Læger uden Grænser seks gange til Indien, Pakistan, Sydsudan, Afghanistan, Grækenland og Venezuela. Hun har været en del af bestyrelsen siden 2014.

Amanda Godballe

Amanda Godballe er jordemoder og valgt til bestyrelsen som næstformand frem til 2023.

Amanda har blandt andet været udsendt til Syrien, Afghanistan, Sydsudan og Sierra Leone.

Kasper-til-hjemmesiden.jpg

Kasper Wolthers

Kasper H. Wolthers er valgt til bestyrelsen frem til 2023. Kasper er logistiker og uddannet tømrer.

Han har været udsendt med Læger uden Grænser til Libanon, Malawi og Sydsudan.

 

Søren Uhre

Søren Uhre

Søren Uhre er valgt til bestyrelsen frem til 2023.

Han har været udsendt flere gange, herunder til Yemen, Afghanistan og Nigeria – blandt andet som HR- og økonomiansvarlig.

Kjeld Kromand

Kjeld er valg til bestyrelsen frem til 2024.

Kjeld er rektor på Kragelundskolen i Aarhus. Han er uddannet lærer og har derudover en uddannelse indenfor HR og finans og en kandidatgrad i offentlig administration. Kjeld har været udsendt for Læger uden Grænser seks gange til Afghanistan, Sydsudan, Sierra Leone og Grækenland som Learning & Development manager og som HR-koordinator.

Bente Hyldahl Fogh

Bente Hyldahl Fogh er selvsupplerende medlem. Hun er uddannet cand.polit og har arbejdet i sundhedsvæsenet siden 1985 i forskellige ledende stillinger på Rigshospitalet og i organisationsverdenen. Hendes erfaring kommer bl.a. fra 15 år  som adm. direktør i Lægeforeningen.

Gitte Rønde, suppleant

Gitte er valgt til bestyrelsen som suppleant frem til 2023.

Hun er uddannet psykolog og har været udsendt til Tigray i Etiopien.

Alice Verghese, suppleant

Alice Verghese er valgt frem til 2024.

Hun har tidligere været udsendt til blandt andet Kenya og Etiopien og været tilknyttet det danske kontor.

Anne Louise de Barros Garioud, suppleant

Anne Louise er valgt frem til 2024.

Hun er uddannet læge og har været udsendt for Læger uden Grænser, blandt andet til Sydsudan.

Jørgen Andersen, kasserer

Jørgen Andersen er udpeget af bestyrelsen (co-opted medlem) frem til 2023.

Han er kasserer.

Philippe Latour

Philippe er udpeget af bestyrelsen fra MSF International (co-opted medlem) frem til 2023.

Hvordan bliver jeg medlem?

Læger uden Grænsers Fond er en organisation af udsendte. Det er vigtigt for os i Danmark at opretholde en tæt forbindelse med arbejdet i felten.

Derfor skal man have været udsendt i felten i mere end seks måneder eller have gennemført mindst to udsendelser uanset varighed for at blive medlem af Læger uden Grænsers Fondsbestyrelse i Danmark og opnå stemmeret ved generalforsamlingen.

Man kan også opnå medlemsskab ved at have været ansat på det danske kontor eller udstationeret som kontoransat i mere end et år (12 måneder) eller ved at være tilknyttet som frivillige i 384 timer i sammenhængende 12 måneder. Kontoransatte har dog – i ansættelsesperioden – hverken stemmeret eller er valgbar ved valg til bestyrelsen, så længe de befinder sig i et ansættelsesforhold med Læger uden Grænsers Fond.

Læs vores vedtægter her