Vores bestyrelse

Vores bestyrelse

Læger uden Grænser i Danmark er registreret som en fond, Læger uden Grænsers Fond, der har en bestyrelse med 11 medlemmer. Bestyrelsen og bestyrelsens formand vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens formand skal være læge eller sygeplejerske.

Bestyrelsen ansætter en direktør, der leder kontoret i Danmark. Der afholdes bestyrelsesmøder hver måned. Arbejdet i bestyrelsen er principielt ulønnet. Bestyrelsen kan fastsætte et vederlag til formand og næstformand. Vederlaget skal være passende i forhold til arbejdets art og omfang. Der ydes ingen vederlag til formand eller næstformand for tiden.

Bestyrelsen for Læger uden Grænsers Fond i Danmark har fastsat mål for organisationens arbejde.

Læs vores vision 2020

Heidi Christensen, formand

Heidi Christensen er valgt som formand for bestyrelsen frem til 2020. Heidi er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2006.

Til daglig arbejder hun på Bispebjerg Hospital som speciallæge.

Heidi Christensen har været udsendt med Læger uden Grænser seks gange til Indien, Pakistan, Sydsudan, Afghanistan, Grækenland og Venezuela. Hun har været en del af bestyrelsen siden 2014.

Kasper-til-hjemmesiden.jpg

Kasper Wolthers

Kasper H. Wolthers er valgt til bestyrelsen frem til 2021. Kasper er logistiker og uddannet tømrer.

Han har været udsendt med Læger uden Grænser til Libanon, Malawi og Sydsudan.

 

Amanda Godballe

Amanda Godballe er jordemoder og valgt til bestyrelsen frem til 2021.

Amanda har blandt andet været udsendt til Syrien, Afghanistan, Sydsudan og Sierra Leone.

Michael G. Nielsen

Michael er valgt til bestyrelsen frem til 2021.

Han har været en del af Læger uden Grænser siden 2003. Han har været direktør for kontoret i Danmark og har bl.a. været udsendt til Malawi, Liberia, Sydsudan, Pakistan, Indien, Zimbabwe og Armenien.

Han repræsenterer Danmark desuden ved den internationale generalforsamling.

Pernille Miller, suppleant

Pernille Miller er valgt til bestyrelsen som suppleant frem til 2021.

Hun er uddannet farmaceut og har været udsendt til Yemen og Bangladesh.

Mauro Lucardi

Mauro Lucardi er selvsupplerende medlem.

Han er uddannet arkitekt og har speciale i projektledelse og bæredygtighed.

Han har været udsendt for Læger uden Grænser i Luanda, Angola under koleraepidemien i 2006 og har derudover været i Moskva i 2005 og i Bo, Sierra Leone i 2007.

Mauro Lucardi har boet i Argentina, Canada og USA og har i Læger uden Grænser været engageret i en række frivillige opgaver inden for administration og PR.

Han har siddet i bestyrelsen siden 2004.

Jørgen Andersen, kasserer

Jørgen Andersen er udpeget af bestyrelsen (co-opted medlem).

Han er kasserer.

Hvordan bliver jeg medlem?

Læger uden Grænsers Fond er en organisation af udsendte. Det er vigtigt for os i Danmark at opretholde en tæt forbindelse med arbejdet i felten.

Derfor skal man have været udsendt i felten i mere end seks måneder eller have gennemført mindst to udsendelser uanset varighed for at blive medlem af Læger uden Grænsers Fondsbestyrelse i Danmark og opnå stemmeret ved generalforsamlingen.

Man kan også opnå medlemsskab ved at have været ansat på det danske kontor eller udstationeret som kontoransat i mere end et år (12 måneder) eller ved at være tilknyttet som frivillige i 384 timer i sammenhængende 12 måneder Kontoransatte har dog – i ansættelsesperioden – hverken stemmeret eller er valgbar ved valg til bestyrelsen, så længe de befinder sig i et ansættelsesforhold med Læger uden Grænsers Fond.

Læs vores vedtægter her