Vores bestyrelse

Vores bestyrelse

Læger uden Grænser i Danmark er registreret som en fond, Læger Uden Grænsers Fond, der har en bestyrelse med otte medlemmer. Bestyrelsen og bestyrelsens formand vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens formand skal være læge eller sygeplejerske.

Bestyrelsen ansætter en direktør, der leder kontoret i Danmark. Der afholdes bestyrelsesmøder hver måned. Arbejdet i bestyrelsen er principielt ulønnet. Bestyrelsen kan fastsætte et vederlag til formand og næstformand. Vederlaget skal være passende i forhold til arbejdets art og omfang. Der ydes ingen vederlag til formand eller næstformand for tiden.

Bestyrelsen for Læger uden Grænsers Fond i Danmark har fastsat mål for organisationens arbejde.

Læs vores vision 2020

Heidi Christensen, formand

Heidi Christensen er valgt som formand for bestyrelsen frem til 2019. Heidi er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2006.

Til daglig arbejder hun på Slagelse Sygehus, hvor hun er ved at uddanne sig til kirurg.

Heidi Christensen har været udsendt med Læger uden Grænser fem gange til Indien, Pakistan, Sydsudan, Afghanistan og Grækenland. Hun har været en del af bestyrelsen siden 2014.

Anders Bæhring

Anders Bæhring er valgt til bestyrelsen frem til 2019. Anders Bæhring er logistiker, uddannet Bygningskonstruktør og Master of Disaster Management.

Han har været udsendt med Læger uden Grænser til Liberia, Etiopien, Zimbabwe, Zambia, Sydsudan og Irak.

Anders Bæhring har desuden været udsendt med Red Barnet og Røde Kors i det nordlige Somalia og Kenya, Sierra Leone og Grækenland.

Kasper Pedersen

Kasper Pedersen er læge og valgt til bestyrelsen frem til 2019.

Kasper har været udsendt til Den Centralafrikanske Republik og DR Congo.

Marieke Leemreize

Marieke Leemreize er læge og valgt til bestyrelsen frem til 2019.

Marieke har blandt andet været udsendt til Libyen og Sydsudan.

Katrine Sørensen

Katrine Sørensen er valgt til bestyrelsen frem til 2020.

Hun er jordemoder og har været udsendt til både Sydsudan og Syrien.

Begge steder har hun stået for at hjælpe med at forbedre den lokale sundhedshjælp til fødende.

Mauro Lucardi

Mauro Lucardi er selvsupplerende medlem.

Han er uddannet arkitekt og har speciale i projektledelse og bæredygtighed.

Han har været udsendt for Læger uden Grænser i Luanda, Angola under koleraepidemien i 2006 og har derudover været i Moskva i 2005 og i Bo, Sierra Leone i 2007.

Mauro Lucardi har boet i Argentina, Canada og USA og har i Læger uden Grænser været engageret i en række frivillige opgaver inden for administration og PR.

Han har siddet i bestyrelsen siden 2004.

Kristoffer Vogler, suppleant

Kristoffer Vogler er blevet valgt som suppleant til bestyrelsen frem til 2019.

Han er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2009 og har siden da arbejdet inden for flere forskellige specialer, senest på børneafdelingen på Holbæk Sygehus.

Han har tidligere været udsendt til DR Congo fra maj 2013 til februar 2014 og blev sendt to måneder til Nepal efter jordskælvet i 2015.

I foråret 2016 var han på sin tredje udsendelse på et børnehospital i Liberia.

Michael G. Nielsen, suppleant

Michael G. Nielsen er valgt som suppleant til bestyrelsen frem til 2020.

Michael er tidligere direktør for Læger uden Grænser i Danmark.

Jay Achar, international member

Jay Achar er udpeget af bestyrelsen som internationalt medlem.

Jay er uddannet læge i England og har specialiseret sig inden for infektionssygdomme og intern medicin i Australien.

Han arbejder til daglig i England på Manson Unit, der er en af Læger uden Grænsers forskningsenheder.

Her arbejder han som medicinsk rådgiver for vores ebola-indsats og er involveret i forskning inden for tuberkulose og hiv.

Jay har bl.a. arbejdet i Uzbekistan, Tajikistan, Sierra Leone og Liberia.

Jørgen Andersen, kasserer

Jørgen Andersen er udpeget af bestyrelsen (co-opted medlem).

Han er kasserer.

Hvordan bliver jeg medlem?

Læger Uden Grænsers Fond er en organisation af udsendte. Det er vigtigt for os i Danmark at opretholde en tæt forbindelse med arbejdet i felten.

Derfor skal man for at blive medlem af Læger Uden Grænsers Fondsbestyrelse i Danmark og opnå stemmeret ved generalforsamlingen, have været udsendt i felten i mere end seks måneder eller have gennemført mindst to udsendelser uanset varighed.

Man kan også opnå medlemsskab ved at have været ansat på det danske kontor eller udstationeret som kontoransat i mere end et år (12 måneder) eller ved at være tilknyttet som frivillige i 384 timer i sammenhængende 12 måneder Kontoransatte har dog -i ansættelsesperioden- hverken stemmeret eller er valgbar ved valg til bestyrelsen så længe de befinder sig i et ansættelsesforhold med Læger Uden Grænsers Fond.

Læs vores vedtægter her