Yuna Cho/MSF

Naturkatastrofer

Hos Læger uden Grænser har vi mange års erfaring med at yde akut lægehjælp efter naturkatastrofer. Her kan du få et overblik over, hvordan vi hurtigt rykker ud, når en katastrofe rammer. Se også vores film om naturkatastrofer.

I løbet af få minutter kan naturkatastrofer som jordskælv, tsunamier, orkaner eller oversvømmelser ramme og overvælde en hel befolkning.

Tusindvis af mennesker kan være blevet dræbt, kvæstet eller traumatiseret over tab af deres familie, venner og hjem. Adgangen til rent drikkevand, elektricitet og lægehjælp er ofte ødelagt.

Sådan hjælper Læger uden Grænser efter en naturkatastrofe.

Læger uden Grænsers arbejde under naturkatastrofer

Efter naturkatastrofer er det meget vigtigt med akut lægehjælp og en koordineret indsats for at beskytte de overlevende. Og det kan Læger uden Grænser.

Med over 40 års erfaring i at yde medicinsk nødhjælp under katastrofer er vi eksperter i hurtigt at etablere et nødhjælpsberedskab efter en naturkatastrofe. Uanset om der er tale om store naturkatastrofer som jordskælvet i Haiti i 2010 eller mindre naturkatastrofer som oversvømmelserne i Malawi i 2014.

Se vores film om naturkatastrofer længere oppe på siden. Så får du et indblik i, hvordan Læger uden Grænser arbejder, når vi rykker ud efter en katastrofe.

En af de store udfordringer efter en naturkatastrofe er at få forsyninger og lægehjælp ud til mennesker i nød. © Yann Libessart/Læger uden Grænser

Naturkatastrofer kræver akut lægehjælp

Læger uden Grænser har et netværk af medarbejdere, som er parate til at hjælpe, når naturkatastrofer rammer.

Vi har medicinsk personale, logistikere samt vand- og sanitetseksperter, der kan blive sendt ud med kort varsel til områder, som er blevet offer for en naturkatastrofe.

Flere steder rundt om i verden har vi store lagre med færdigpakket medicinsk og logistisk udstyr til katastrofeområder.

Lagrene indeholder alt det, vores ansatte skal bruge for hurtigt at komme i gang med det livreddende arbejde efter naturkatastrofer – hvad enten det drejer sig om et jordskælv, en tyfon eller en oversvømmelse.

Hurtig hjælp til verdens katastrofeområder

Da vi allerede har projekter i flere end 70 lande, har vi ofte nødhjælpsarbejdere klar i nærheden, når en naturkatastrofe opstår. Vi kan derfor hurtigt reagere på de medicinske behov.

Da jordskælvet rystede Haiti i 2010, havde vi allerede et nødhjælpsprojekt i landet. Derfor kunne vi behandle vores første patient inden for bare tre minutter efter, at katastrofen indtraf.

Vi har også nødhjælpsarbejdere på vores hovedkontorer. De er eksperter i hurtigt at vurdere omfanget af en naturkatastrofe og sætte arbejdet i gang.

Det betyder, at vi kan rykke ud i en fart efter naturkatastrofer og dermed redde flere liv.

Efter jordskælvet i Nepal i 2015 brugte vi helikoptere til at nå frem til de mennesker, der havde brug for hjælp i katastrofeområder i bjergene.

En af de store udfordringer efter en naturkatastrofe er at få forsyninger og lægehjælp ud til mennesker i nød. Veje og jernbaner er ofte ødelagt i katastrofen, og havne og lufthavne kan også være blevet hårdt ramt.

Vores logistikere er eksperter i at finde de bedste løsninger for at få personale og udstyr frem til de områder, hvor naturkatastrofer har ødelagt infrastrukturen og efterladt et katastrofeområde, der byder på store logistiske udfordringer.

Efter en naturkatastrofe bliver vi i området og hjælper den berørte befolkning, indtil det akutte behov er ovre, og deres sundhedssystem igen kan tage over og fortsætte behandlingen af ofre for katastrofen.

Private midler sikrer nødhjælp under naturkatastrofer

Omkring 95procent af vores midler til at yde nødhjælp under bl.a. naturkatastrofer kommer fra private donorer. Det er vi meget taknemmelige for.

Den store private støtte giver os uafhængighed og fleksibilitet. Vi kan dermed reagere hurtigt efter naturkatastrofer uden at skulle hente midler fra regeringer og institutioner, hver gang en naturkatastrofe rammer.

Det sker sjældent, at vi går ud og samler penge ind til specifikke naturkatastrofer. Læger uden Grænser har allerede kontorer, der indsamler midler i flere end 25 lande, og vi vil være sikre på, at vi kan bruge de penge, vi modtager.

Det er vigtigt for os, at vores donorer har tillid til, at vi bruger deres penge på den bedst mulige måde.

Vi samler kun penge ind til specifikke naturkatastrofer, hvis vi vurderer, at en naturkatastrofe er så omfattende, at der er behov for ekstra penge fra offentligheden.

Det var en af grundene til, hvorfor vi hurtigt valgte at takke nej til flere penge efter tsunamien i Det Indiske Ocean i 2004. Det var en af de største naturkatastrofer i nyere tid.

Inden for et par dage havde vi modtaget så mange donationer, at beløbet ville overstige, hvad vi faktisk havde mulighed for at bruge på hjælpearbejdet efter katastrofen.

Vi valgte derfor at kontakte vores donorer for at spørge, om vi i stedet måtte bruge pengene på andre kriser og naturkatastrofer rundt om i verden.

Det gjorde vi for at sikre, at vi altid hjælper i de katastrofeområder, hvor det giver mest mening.

Klik på videoen længere oppe og se vores film om naturkatastrofer, og hvordan Læger uden Grænser arbejder, når katastrofer rammer.