Salma Khan/MSF

Oversvømmelser og tsunamier

Kraftige regnskyl, skybrud eller tsunamier kan forårsage ødelæggende oversvømmelser, der efterlader tusindvis uden adgang til lægehjælp, mad og rent vand. Læger uden Grænser kan hurtigt mobilisere et katastrofeberedskab og redde liv i områder, der er ramt af en oversvømmelse.

Når en naturkatastrofe rammer og efterlader store ødelæggelser og mennesker med et akut behov for hjælp, rykker Læger uden Grænser ud.

Vi har ydet medicinsk nødhjælp til ofre for tsunamier og oversvømmelser i hele verden. Vi har stor erfaring med at sikre den bedst mulige hjælp til de ramte i katastrofeområdet.

Sådan hjælper Læger uden Grænser efter oversvømmelser.

En af de store udfordringer efter en oversvømmelse er at få forsyninger ud til området.

Der er ofte problemer med veje og jernbaner, som er ødelagt efter oversvømmelsen, og nogle gange fungerer havne og lufthavne kun i begrænset omfang.

Det er logistikernes opgave at finde de bedste løsninger for at få personale og udstyr frem til de områder, der ligger under vand efter en oversvømmelse.

Vi har mere end 40 års erfaring med at yde førstehjælp efter naturkatastrofer som oversvømmelser.

Vi er eksperter i at vurdere en naturkatastrofe, finde de bedste løsninger for at få medarbejdere og forsyninger ud i de berørte områder og sikre bedst og hurtigst mulig hjælp til de mange ofre.

Hvorfor rammer oversvømmelser?

En oversvømmelse opstår, når store mængder vand samler sig på ét sted.

Det sker ofte i forbindelse med kraftigt regnvejr, orkaner eller storme, eller når en tsunami rammer og presser store mængder havvand ind på landområder.

Oversvømmelser kan medføre store ødelæggelser. Både akut, når vandetstrømmer gennem landområder og river bygninger med sig, og over tid, når vandet bliver liggende og forårsager vandskader på de berørte områder.

Oversvømmelse i Malawi
En højgravid kvinde får hjælp af en af vores læger efter oversvømmelserne i Malawi i 2015, inden hun bliver fragtet til et hospital med helikopter. © Luca Sola

Sådan hjælper vi under oversvømmelser

Et stort indsatsområde efter oversvømmelser er at skaffe rent drikkevand.

Det er meget vigtigt for at forebygge udbrud af smitsomme sygdomme som for eksempel kolera. Kolera kan smitte gennem vand og er en stor trussel for den nu meget sårbare befolkning i området, der er påvirket af oversvømmelse.

Et udbrud af kolera blandt lokalbefolkningen efter oversvømmelser er et stort problem. Når folk ikke har tag over hovedet eller adgang til rent drikkevand, er de ekstra udsatte.

Det er en stor logistisk udfordring at skaffe rent drikkevand efter en oversvømmelse. Den første opgave er at identificere en vandressource – for eksempel grundvand.

I Læger uden Grænser har vi eksperter i vand og sanitet. De er specialiserede i arbejdet med at skaffe rent drikkevand, efterat en ødelæggende oversvømmelse har ramt.

I mange områder er håndpumper blevet beskadiget eller forurenet efter oversvømmelser. Her reparerer og rengør vi pumperne, så grundvandet igen kan hentes op uden risiko for at sprede smitsomme sygdomme.

Hvis der ikke er adgang til grundvand efter en oversvømmelse, kan vi bruge overfladevand fra søer eller floder.

Se mere i vores film om oversvømmelser længere oppe på siden. Her fortæller en af vores udsendte om arbejdet med at skaffe rent drikkevand efter oversvømmelser.

Vores vand- og sanitetsekspert Erik Heyer har været med til at lave nye brønde til rent vand efter oversvømmelser. © Florian Lems/Læger uden Grænser

Hurtig hjælp efter oversvømmelser

Læger uden Grænser har også færdigpakkede kits med medicinske forsyninger og andre nødvendige ting som vandpumper og generatorer. Alt står parat til at blive sendt af sted fra vores centrale lagre efter en oversvømmelse.

Desuden har vi medarbejdere i over 70 lande verden over. Det betyder, at vi hurtigt kan etablere et akutberedskab i det område, der er blevet ramt af oversvømmelser, så hjælpen når frem så hurtigt som muligt.

Det gjorde vi for eksempel efter de massive oversvømmelser i Pakistan i 2010, hvor der var hårdt brug for rent drikkevand.

Her var vi blandt andet med til at levere et mobilt vandværk på to lastbiler. I løbet af tre dage fik vi bygget et vandværk, der kunne levere 300.000 liter i døgnet.

Vi uddelte også tusindvis af telte, køkkenudstyr og hygiejnesæt, da oversvømmelser havde ødelagt både huse og afgrøder for de lokale.

Tsunamier – hvad er en tsunami?

En tsunami er en kraftig flodbølge, der oftest bliver dannet af et undersøisk jordskælv. Tsunamier bevæger sig med høj hastighed og forårsager stor skade og oversvømmelser, når de rammer kysten.

De største tsunamier i historien har været ekstremt ødelæggende og kostet mange menneskeliv, men en stor tsunami er en sjælden naturkatastrofe.

Den største tsunami i nyere tid fandt sted i 2004, hvor et meget kraftigt jordskælv ramte det Det Indiske Ocean og skabte en ødelæggende tsunami i hele Sydøstasien. 

Omkring 250.000 mennesker mistede livet i de omkringliggende lande som følge af flodbølgen og de efterfølgende oversvømmelser og ødelæggelser.

Vi arbejdede blandt andet på mobile klinikker i Aceh, Indonesien, efter den kraftige tsunami i slutningen af 2004. © Francesco Zizola

Vores hjælp under tsunamien i 2004

I dagene efter en af mest dødbringende tsunamier nogensinde rykkede Læger uden Grænser ud til de berørte lande i Sydøstasien for at yde akut lægehjælp og sørge for rent vand, mad og husly.

Men det stod hurtigt klart for vores udsendte, at behovet for medicinsk nødhjælp var begrænset.

Det nationale katastrofeberedskab samt civilsamfundet reddede mange liv i de første afgørende dage efter de kraftige oversvømmelser, og der var ingen større sygdomsudbrud.

Læger uden Grænsers vigtigste opgave blev derfor at identificere medicinske behov, som blev overset af de lokale sundhedstjenester efter de store oversvømmelser og ødelæggelser.

Vores største indsats var i Aceh, Indonesien, en provins som den enorme tsunami nærmest havde jævnetmed jorden.

Her havdemange sundhedsansatte mistet livet under tsunamien, og den sundhedsmæssige infrastruktur var blevet ødelagt.

Støtten fra vores donorer efter de voldsomme oversvømmelser som følge af den store tsunami var overvældende og uden fortilfælde.

Vi modtog så mange penge, at vi mindre end en uge efter tsunamien tog den kontroversielle beslutning om at stoppe indsamlingen til den akutte nødhjælpsindsats.

Vi vidste, at vi allerede havde nok midler til at hjælpe efter de kraftige oversvømmelser, der opstod efter den store tsunami.

Men mange andre humanitære kriser i verden fik ikke samme medieopmærksomhed og dermed donationer.

Vi bad derfor donorerne om tilladelse til at bruge bidragene på andre katastrofer og mere oversete kriser.

Svaret var overvældende positivt, og en stor del af de indsamlede donationer blev siden brugt til for eksempel indsatsen mod hungerkatastrofen i Niger og hjælpen til ofrene fra jordskælvet i Pakistan i 2005.

Hjælp Læger uden Grænser med at redde liv

Med din støtte giver du os mulighed for at sende læger og sygeplejersker til katastrofer og kriser verden over.