Nødhjælp

Nødhjælp – medicinsk, helbredende og forebyggende

Millioner af mennesker verden over mangler adgang til medicin og behandling. Nye katastrofer og konflikter opstår, og langvarige kriser kræver vedvarende indsatser, og overalt er der mennesker, hvis liv, helbred og sundhed er afhængig af hjælp udefra.

 

I Læger uden Grænser yder vi den nødvendige medicinske nødhjælp i en virkelighed fuld af udfordringer – også de steder, mediernes søgelys ikke længere er rettet imod, og hvor den internationale offentlighed har mistet interessen.

 

Hver dag er Læger uden Grænser i gang med af hjælpe i mere end 60 lande, hvor befolkninger har behov for medicinsk nødhjælp.

 

Læger uden Grænser har hvert år flere end 6000 udsendelser til projekter verden over. De internationalt udsendte arbejder sammen med mere end 30.000 lokalt ansatte, der hjælper de mennesker, som er ofre for krige, naturkatastrofer, epidemier, hungersnød eller af andre årsager har behov for enten helbredende eller forebyggende, medicinsk nødhjælp.

 

Uafhængig nødhjælp kræver private midler

I Læger uden Grænser skal vi kunne sætte ind hurtigt med nødhjælp, når der er brug for det. Ofte skal vi skabe os adgang til krise- og krigsområder, hvor det er svært at få adgang, eller hvor mennesker har brug for vores hjælp på begge sider af konflikten.

 

Derfor er det yderst vigtigt for os, at vi som organisation yder en hjælp, som er neutral, upartisk og uafhængig. For Læger uden Grænser handler humanitær hjælp kun om én ting– at redde livet på de patienter, vi står overfor.

 

Derfor er vores nødhjælpsaktiviteter primært finansieret gennem donationer fra privatpersoner og virksomheder, der støtter op om vores arbejde.

 

Vi håber, at du vil hjælpe os. Donér det, du kan og vil, og hjælp os med at redde liv.