1. Lige nu: Nina Söder er udsendt til Grækenland som Jordemoder.