1. 2022: Nina Söder var udsendt til Grækenland som Jordemoder.
  2. Lige nu: Nina Söder er udsendt til Bangladesh som Jordemoder.