Manja Leban/MSF

Jordemoder

Som jordemoder hos Læger uden Grænser arbejder du på fødsels- og mor-barn projekter. Disse projekter kan være både i landdistrikter, i flygtningelejre eller på større hospitaler. 

Som jordemoder arbejder du med komplicerede og normale fødsler i tæt samarbejde med nationale jordemødre, som du vil være ansvarlig for at supervisere og undervise. Ligeledes vil du være involveret i andre ydelser såsom familieplanlægning, behandling af seksuel vold og før- og efter fødselskonsultationer. Ligeledes skal du være forberedt på, at du vil være mere involveret i det neonatologiske felt end hjemme.  

Din ekspertise vil blive anvendt til at organisere fødselsgangen, kvalitetssikre og implementere Læger uden Grænsers standarder og undervise og lede lokalt sundhedspersonale. Du vil arbejde tæt sammen med lokalt og internationalt personale og andre medicinske professioner. Du vil som oftest have mere ansvar, end du er vant til hjemmefra, og du skal være forberedt på, at både arbejds- og leveforholdene kan være meget basale.   

Krav 

 • 12 måneders rådighed  
 • Dokumentation for afsluttet uddannelse 
 • Autorisation 
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring fra fødegang 
 • Tropemedicinsk kursus eller to års erhvervserfaring fra et tropisk land som jordemoder efter endt uddannelse   
 • Gode sprogkundskaber inden for engelsk eller fransk 
 • Villig til at arbejde i usikre områder 
 • Gode samarbejdsevner, kulturelle kompetencer og evnen til at håndtere stress  

Udsendelseslængden er minimum 6 måneder første gang.   

Relevante kvalifikationer  

 • Erfaring fra anden humanitær organisation 
 • Arbejde i Grønland 
 • Advanced Life Support in Obstetrics-kursus (ALSO) 
 • Erfaring med neonatologi 
 • Erhvervserfaring eller studier i tropemedicin, flygtninges sundhed eller international sundhed 
 • Undervisnings-, supervisions- og ledelseserfaring  
 • Evnen til at planlægge, prioritere og iværksætte arbejde 

Som jordemoder skal du indsende et færdighedsvurderingsskema i tillæg til de almindelige ansøgningskrav.

ansøg om at blive udsendt for læger uden grænser

Ansøgningen og alle dokumenter skal udfyldes på engelsk!
Hvis du vil gemme din ansøgning undervejs, skal du oprette en profil, inden du begynder på ansøgningen

Har du spørgsmål før eller efter, du har sendt din ansøgning,
så ring til vores rekruttør Kamma Skaarup på telefon 41 77 74 23
eller skriv på ks@copenhagen.msf.org

Vi gemmer din ansøgning og cv i op til 12 måneder.
Læs mere om Læger uden Grænsers privatlivspolitik her.