Arv og Testamente

Arv og Testamente

Her på siden har vi samlet noget nyttigt information omkring arv og testamente til dig der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Ved at betænke Læger uden Grænser i dit testamente kan du, når du dør, redde liv, som ellers ville gå tabt. Ved at oprette testamente gør du mange ting lettere for dine pårørende.

Med testamentet skal de således ikke være i tvivl om, hvad der er dine ønsker for hvad penge og arv skal bruges til.

Her på siden har vi samlet noget nyttigt information omkring arv og testamente til dig der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Zehra med et stort smil på læben efter hendes behandling af Læger uden Grænser i Jordan

Slip for boafgift (tidligere arveafgift) med et testamente

Velgørende organisationer er fritaget for den såkaldte boafgift til staten. Det betyder, at det beløb, der testamenteres til os, går ubeskåret til Læger uden Grænsers arbejde for mennesker i nød.

Hvis du opretter testamente og lader os betale boafgiften for de øvrige arvinger, kan du faktisk testamentere til velgørenhed, uden at arven til dine slægtninge bliver mindre.

Uden testamente, hvor noget af arven fordeles til velgørenhed, skal dine slægtninge betale mellem 15 -25 procent i arveafgift.

Fritag dine slægtninge for boafgift i dit testamente.

Læger uden Grænser i testamentet

Ved oprettelse af testamente har du flere muligheder for at bort-testamentere arv til vores nødhjælpsarbejde. Vi kan indsættes i testamentet som arving til et legat, til en procentdel af arven, eller som arving til hele den disponible formue.
Uanset hvordan du ønsker at oprette et testamente kan du få gratis hjælp og rådgivning, når du skal skrive det.

N.B. Ifølge Fondsloven § 9 stk. 1, nr. 2 skal det tydeligt fremgå i testamentet med følgende sætning, at det er testators hensigt og ønske, at arven til Læger uden Grænser skal anvendes til uddeling og ikke indgå i den bundne kapital.

Gratis advokathjælp til oprettelse af testamente

Hvis du har besluttet dig for at betænke os i dit testamente, kan du få gratis bistand og rådgivning til oprettelse af testamente fra en advokat med speciale i arveret.

Hos advokatfirmaet, Moltke-Leth Advokater, i København, tilbyder de gratis advokathjælp til oprettelse af testamente og Moltke-Leth Advokater støtter på den måde Læger uden Grænser.

Moltke-Leth er et af de advokatfirmaer i Danmark, der har størst erfaring inden for arveret.

Kontakt Vibeke Samuelsen på telefon 33 11 65 11 eller på mail vs@moltke-leth.dk og henvis til aftale med Læger uden Grænser. Alle oplysninger behandles fortroligt, og advokaten har tavshedspligt. Der må påregegnes en behandlingstid på op til tre uger med mindre det er presserende – venligst oplys dette ved henvendelsen. Du er også velkommen til at kontakte os for yderligere information på telefon 39 77 56 00.

Info-arrangementer om arv og testamente

Vil du vide mere om, hvordan man skriver testamente, og hvad din støtte betyder for Læger uden Grænser, så tilmeld dig vores info-arrangementer. Arrangementerne vil finde sted henholdsvis i København og i Aarhus.

Mail rh@msf.dk eller ring 41 77 74 15 for at få oplyst hvornår næste info-arrangement vil blive afholdt.

Spørgsmål og svar

Ved at betænke Læger uden Grænser i dit testamente kan du redde liv, som ellers ville gå tabt. Her kan du læse svar på nogle af de hyppige spørgsmål vi får vedr. arv og testamente.

Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til Læger uden Grænser, skal du oprette et testamente.

Du kan vælge at testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din formue. Hvis du ikke efterlader dig arveberettiget familie, er der mulighed for at betænke Læger uden Grænser med hele arven.

Er du gift eller har børn, er der i arveloven bestemmelser for, hvad familien skal arve. Ægtefælle og børn/børnebørn skal ifølge arveloven pr. 1. januar 2008 som minimum arve en fjerdedel af det, du efterlader dig.
I dit testamente kan du frit råde over den resterende formue – det vil sige 3/4 - og for eksempel betænke en ven, en fjernere slægtning eller en humanitær organisation. Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, kan du frit råde over hele din formue og vælge hvem der skal arve efter dig, såfremt du opretter et testamente.”

Et testamente skal være skriftligt og underskrevet foran en notar eller to vidner, der ikke er betænkt i testamentet. Vi anbefaler at du får testamentet underskrevet foran notaren, da notaren bevarer en kopi af testamentet. Dermed er du sikret at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at der ikke er tvivl om testamentets gyldighed.

I princippet kan du selv skrive dit testamente, men Læger uden Grænser tilråder at man henvender sig til en advokat. Det giver den største sikkerhed for, at ens testamente bliver udformet korrekt.

Et møde med en advokat behøver ikke være en dyr affære. Hvis man forbereder sig, tager det ikke lang tid at oprette et testamente. Her er en liste over de vigtigste overvejelser du skal gøre dig, samt oplysninger du bør medbringe til mødet med advokaten:

 • Har du tidligere oprettet testamente? (medbring gerne en kopi af dette).
 • Er du gift, eller har du tidligere været gift? (medbring personnummer på ægtefælle/samlever/tidligere ægtefælle)
 • Er tidligere ægtefælle eller børn afgået ved døden? (medbring dato herfor).
 • Sidder du i uskiftet bo?
 • Navn og adresse på eventuelle børn og børnebørn
 • Navn og adresse på dem, du ønsker at betænke (familie, venner og foreninger)
 • Hvordan skal arven fordeles? Skal særlige boeffekter overdrages til bestemte personer?
 • Hvad skal der ske med eventuelle husdyr?
 • Har du særlige ønsker om vedligeholdelse af gravsted?
 • Er der særlige bestemmelser i livs- eller ulykkesforsikring, kapital- eller ratepension om, hvem der skal have beløbet udbetalt efter din død?
 • Hvem skal stå for bobehandlingen?

Læger uden Grænser er som humanitær organisation fritaget for boafgift, og arven går derfor ubeskåret til vort arbejde for mennesker i nød. Familie og andre personer – undtaget ægtefælle – skal betale afgift til staten, når arven er over en vis størrelse.

Læger uden Grænser yder først og fremmest lægelig assistance til befolkninger i nød, og arbejder for at hjælpe dem med at genvinde kontrollen over deres fremtid. I visse situationer – f.eks. under ekstreme katastrofer - anvender Læger uden Grænser også andre midler; såsom at forsyne de nødlidende med vand, sanitet, føde, husly etc. Vi er glade for alle bidrag. Men penge, der ikke er øremærket til et bestemt formål, kræver mindre administration, og dermed går en større del direkte til nødhjælp dér hvor behovet er størst.

Fritag dine slægtninge for boafgift i dit testamente

Vidste du, at du kan betænke Læger uden Grænser i dit testamente – uden at det koster de øvrige arvinger noget.

Børn og børnebørn skal betale 15 procent i boafgift af det, de arver, mens øvrige arvinger (søskende, nevøer/niecer, kusiner/fætre, venner mfl.) skal betale 15 procent plus yderligere 25 procent i tillægsboafgift.

MSF er fritaget for at betale boafgift. Du kan – hvis du lader MSF betale boafgiften for dine slægtninge – faktisk både tilgodese slægtninge og et humanitært formål, uden at nogen får mindre i arv. *boafgiftsloven fra 1995.

Eksemplerne herunder gælder, hvis du ønsker at testamentere til andre i familien end din ægtefælle, børn og børnebørn.

Ekempel 1

Du indsætter din søster som universalarving til hele din formue på 1.000.000 kr. Af dette beløb skal din søster betale boafgift på 15 procent efter bundfradraget er trukket fra, og tillægsboafgift på 25 procent af det resterende beløb.

Eksempel 2

Du bestemmer, at din søster skal arve 666.233 kr. ud af de 1.000.000. Du indsætter Læger uden Grænser som universalarving til resten af formuen med bestemmelse om, at Læger uden Grænser skal betale boafgift for din søster.

Kontakt os for mere infomation om arv og testamente

Ønsker du yderligere information om oprettelse af testamente, er du velkommen til at kontakte Ramy Antoine Hoffmann fra Læger uden Grænsers kontor på telefon 39 77 56 00 eller ved at skrive en e-mail til arv@msf.dk

Læs mere om hvordan du kan oprette et testamente og testamentere til velgørenhed i vores arvefolder.