Vejledning om svig og bedrageri


Desværre sker det nu og da, at personer udgiver sig for at være tilknyttet eller udsendt af Læger uden Grænser for at franarre folk deres penge.

Dette sker via mail, sociale netværk som Facebook, datingportaler eller ved andre personlige henvendelser.

Derfor vil vi gerne give dig et par tip til, hvordan du kan spotte sådanne forsøg på bedrageri.

I vores opfordring til donationer vil vi:

Aldrig bede dig om at overføre penge til en anden konto end vores donationskonto.

Vores donationskonto er:

Læger uden Grænser

Danske Bank konto nr. 4190-0081000

Klik her hvis du vil se mere om, hvilke numre (mobilepay, giro mv.) du skal anvende, hvis du vil være sikker på at din støtte går til Læger uden Grænser.

Aldrig bede dig om at tilbageføre donationer og overføre dem til en anden konto.

Vores donationskonto er:
Læger uden Grænser
Danske Bank konto nr. 4190-0081000

Klik her hvis du vil se mere om, hvilke numre (mobilepay, giro mv.) du skal anvende, hvis du vil være sikker på at din støtte går til Læger uden Grænser.

Aldrig bede om kontanter

Vores fundraisingmedarbejdere har generelt ikke tilladelse til at tage imod kontante donationer. Vi afholder ikke landsindsamlinger/husstandsindamlingere længere.

Aldrig bede om økonomisk støtte til behandling af individuelle patienter

Vores projekter finansieres efter behov, så vores medarbejdere behøver aldrig at søge økonomisk hjælp til patienter andre steder.

Aldrig bede om økonomisk hjælp til at blive frigivet fra påstået tilbageholdelse

Alle vores medarbejdere har adgang til økonomiske ressourcer i nødstilfælde og behøver derfor aldrig at søge økonomisk støtte andre steder.

Aldrig bede om økonomisk hjælp til udrejse eller hjemrejse fra missionen

Vi tilrettelægger og koordinerer alle vores medarbejderes rejser selv. I tilfælde af tab af pas eller visumproblemer kontakter vores medarbejdere det ansvarlige Læger uden Grænser kontor. Vi vil derefter støtte den pågældende i enhver henseende.

Aldrig bede om at hjælp med at bestille en rejse til os

Vi arrangerer og koordinerer alle vores medarbejderes rejser selv. I tilfælde af tab af pas eller visumproblemer kontakter vores medarbejdere det ansvarlige Læger uden Grænser kontor. Vi vil derefter støtte den pågældende i enhver henseende.

Aldrig bede om betaling af gebyr i forbindelse med rekruttering

Al rekruttering foreståes af Læger uden Grænsers egne HR afdelinger og vi opkræver aldrig gebyrer i forbindelse hermed. Personer, der udgiver sig for at bistå Læger uden Grænser i forbindelse med rekruttering og opkræver gebyrer for at komme til samtale eller blive ansat hos Læger uden Grænser er svindlere.

Hvis du er blevet kontaktet

Hvis du bliver kontaktet af en person, der udgiver sig for at være udsendt for os og beder om penge, vil vi gerne høre fra dig. Kontakt os venligst på donorservice@msf.dk eller tlf. 3977 5656.

Er du blevet kontaktet på telefon, e-mail eller andet og er i tvivl, hvorvidt det er os? Så kontakt os endelig på ovenstående.

Hvis du har været udsat for svindel

Vi fordømmer svigagtig brug af vores navn og tager alle tilfælde af svindel og forsøg herpå meget alvorligt. Hvis du har mistanke om, at du er blevet offer for bedrageri i forbindelse med en, der har identificeret sig som medarbejder hos Læger uden Grænser, kan du skrive til os på følgende adresse: donorservice@msf.dk

Derudover anbefaler vi, at du anmelder svindlen til politiet, som kan efterforske sagen og foretage retlige skridt.