Skattefradrag for donationer til velgørenhed

Du kan få fradrag for dit bidrag til Læger uden Grænser. Donationer helt op til 17.200 kr. pr. år er fradragsberettigede.

Det er ikke alle, der er opmærksomme på, at man kan få fradrag for velgørenhed. Når du eller din virksomhed støtter Læger uden Grænser økonomisk, er det muligt at opnå (ligningsmæssigt) skattefradrag for donationen.

Donationer op til 17.200 kr. pr. år er fradragsberettigede.

Støtter du med en gavebrevsaftale, kan du trække bidrag svarende helt op til 15 procent af din personlige indkomst fra i skat. Læs mere her

Læs mere om fradrag for donationer til velgørende organisationer på skat.dk (Ligningsloven §8 A).

Fradrag for velgørenhed

Læger uden Grænser indberetter alle gaver til SKAT via CPR-nummer (privatpersoner) eller CVR-nummer (virksomheder). Hvis du er en privatperson, der ønsker skattefradrag, kan du oplyse dit CPR-nummer her. Virksomheder bedes oplyse CVR-nummer her. Du behøver kun at give oplysningen til os én gang, så sørger vi for at sende oplysningerne videre til SKAT.

Fradrag for donationer via MobilePay

Hvis du ønsker skattefradrag for din donation via MobilePay, skal du skrive navn og adresse i tekstfeltet, når du betaler. Hvis du allerede støtter Læger uden Grænser og kender dit donornummer, er det tilstrækkeligt at skrive donornummeret.