Skattefradrag for donationer til velgørenhed

Du kan få fradrag for dit bidrag til Læger uden Grænser. Donationer helt op til 15.900 kr. pr. år er fradragsberettigede.

Det er ikke alle, der er opmærksomme på, at man kan få fradrag for velgørenhed. Når du eller din virksomhed støtter Læger uden Grænser økonomisk, er det muligt at opnå (ligningsmæssigt) skattefradrag for donationen.

Donationer op til 15.900 kr. pr. år er fradragsberettigede.

Læs mere om fradrag for donationer til velgørende organisationer på skat.dk (Ligningsloven §8 A).

Fradrag for velgørenhed

Læger uden Grænser indberetter alle gaver til SKAT via CPR-nummer (privatpersoner) eller CVR-nummer (virksomheder). Hvis du er en privatperson, der ønsker skattefradrag, kan du oplyse dit CPR-nummer her. Virksomheder bedes oplyse CVR-nummer her. Du behøver kun at give oplysningen til os én gang, så sørger vi for at sende oplysningerne videre til SKAT.

Støtter du med en gavebrevsaftale, kan du trække bidrag svarende helt op til 15 procent af din personlige indkomst fra i skat.

Fradrag for donationer via MobilePay

Nu kan du få skattefradrag for MobilePay-donationer

Når du støtter Læger uden Grænser via betalings-app’en MobilePay, kan du nu få skattefradrag for dit bidrag.

Nu kan MobilePay-donationer til velgørende organisationer – også Læger uden Grænser – give skattefradrag. For at få fradrag for din donation skal du i MobilePay-app’en sige ja tak til, at Læger uden Grænser automatisk oplyser SKAT om din donation. Efterfølgende vil fradraget indgå i din årsopgørelse. Læger uden Grænser er tilmeldt ordningen fra 16.12.2016, så donationer fra og med denne dato giver fradrag.

”Der er mange, som ønsker at benytte MobilePay til donationer til Læger uden Grænser, så vi er glade for, at vi nu nemt kan sørge for, at vores donorer får skattefradrag for deres donationer, ” siger fundraisingchef Anne Larsen.

For at få fradrag for sin donation skal man tilmelde sig i MobilePay-app’en og give samtykke med NemID. Når man har gjort det, får man automatisk fradrag for alle fremtidige donationer til de organisationer, som er tilmeldt løsningen. Løsningen er blevet til i dialog mellem MobilePay, myndighederne og Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO.

Læger uden Grænsers MobilePay-nummer er 41777444. Læs mere om skattefradrag på donationer i MobilePay her.

Se nedenfor, hvordan du får skattefradrag med MobilePay

Spørgsmål og svar til MobilePay-brugerne

Hvordan tilmelder jeg mig skattefradragsløsningen?

Du kan altid tilmelde dig i MobilePay under Indstillinger. Ved tilmelding skal du give dit NemID-samtykke. Det er påkrævet, for at MobilePay kan sende dit cpr-nummer videre til Læger uden Grænser til brug for indberetningen til SKAT.

Hvem vil modtage mit cpr-nummer, og hvordan vil det blive anvendt?

Dit cpr-nummer vil kun blive videresendt til de velgørende organisationer, du har doneret til, og som er tilmeldt løsningen. Dit cpr-nummer vil blive sendt til de velgørende organisationer via en sikker kanal og vil kun blive anvendt til at sende videre til SKAT.

Kan jeg fortryde min tilmelding? 

Du kan altid fortryde din tilmelding vedr. skattefradrag i MobilePay og trække dit NemID-samtykke tilbage. Det har du hele året til, da MobilePay først sender dit cpr-nummer til de velgørende organisationer efter årets udløb. Hvis du afmelder funktionen i et nyt år, vil donationer fra sidste år stadig blive indberettet.

Hvor kan jeg se, hvilke velgørende organisationer, jeg vil få skattefradrag for?

Der vil løbende komme flere velgørende organisationer, som du kan få skattefradrag for, når du donerer. I app’en under Indstillinger, Donationer, kan du se en opdateret liste over de velgørende organisationer, hvor du lige nu kan få skattefradrag. Af listen fremgår også, hvornår den enkelte organisation har tilmeldt sig ordningen.

Hvornår kan jeg se, at jeg har fået skattefradrag for min donation?

Så snart din årsopgørelse fra SKAT ligger klar digitalt, vil du kunne se, at du har fået skattefradrag for din(e) donation(er). Du vil ikke kunne se de enkelte donationer, men en samlet sum. Har du spørgsmål til Læger uden Grænsers indberetning, bedes du kontakte Læger uden Grænsers donorservice (tlf. 39 77 56 56 eller donorservice@msf.dk).