Skattefradrag for donationer til velgørenhed

Du kan få fradrag for dit bidrag til Læger uden Grænser. Donationer helt op til 16.600 kr. pr. år er fradragsberettigede.

Det er ikke alle, der er opmærksomme på, at man kan få fradrag for velgørenhed. Når du eller din virksomhed støtter Læger uden Grænser økonomisk, er det muligt at opnå (ligningsmæssigt) skattefradrag for donationen.

Donationer op til 16.600 kr. pr. år er fradragsberettigede.

Læs mere om fradrag for donationer til velgørende organisationer på skat.dk (Ligningsloven §8 A).

Fradrag for velgørenhed

Læger uden Grænser indberetter alle gaver til SKAT via CPR-nummer (privatpersoner) eller CVR-nummer (virksomheder). Hvis du er en privatperson, der ønsker skattefradrag, kan du oplyse dit CPR-nummer her. Virksomheder bedes oplyse CVR-nummer her. Du behøver kun at give oplysningen til os én gang, så sørger vi for at sende oplysningerne videre til SKAT.

Støtter du med en gavebrevsaftale, kan du trække bidrag svarende helt op til 15 procent af din personlige indkomst fra i skat.

Fradrag for donationer via MobilePay

Fra 1.1.2019 tilbyder MobilePay desværre ikke længere, at man kan få skattefradrag for donationer via appen. Vi forsøger at finde en anden løsning og opdaterer denne side, når vi ved mere.