Skattefradrag for donationer til velgørenhed

Du kan få skattefradrag for donationer til Læger uden Grænser. Donationer helt op til 18.300 kr. pr. år er fradragsberettigede. Læs her, hvordan du eller din virksomhed får fradrag for donationer til velgørenhed.


Det er ikke alle, der er opmærksomme på, at man kan få fradrag for velgørenhed. Når du eller din virksomhed støtter Læger uden Grænser økonomisk, er det muligt at opnå (ligningsmæssigt) skattefradrag for donationen.

Hvor stort et fradrag for donationer kan trækkes fra?

Donationer af velgørenhed op til 18.300 kr. pr. år er fradragsberettigede.

Støtter du med en gavebrevsaftale, kan du trække bidrag svarende helt op til 15 procent af din personlige indkomst fra i skat. Læs mere her

Du kan læse meget mere om fradrag for donationer til velgørende organisationer på skat.dk (Ligningsloven §8 A).

Hvordan indberettes fradrag for velgørenhed til SKAT (som privatperson)?

Læger uden Grænser indberetter alle donationer til SKAT via CPR-nummer (privatpersoner). Hvis du er en privatperson, der ønsker skattefradrag for din donation til velgørenhed, kan du oplyse dit CPR-nummer her.

Du behøver kun at give oplysningen til os én gang, så sørger vi for at sende oplysningerne videre til SKAT.

Hvordan får min virksomhed skattefradrag for donationer?

Virksomhedsdonationer er fradragsberettigede på lige fod med privat donationer. Hvis du ønsker fradrag for din virksomhedsdonation, skal du oplyse virksomhedens CVR-nummer. Hvis du oplyste dette, da du sendte donation til os, behøver du ikke oplyse CVR-nummer igen.

Du kan nemt sende det til os ved at bruge vores sikre, krypterede formular.

Du kan oplyse virksomhedens CVR-nummer her.

Vi oplyser SKAT om virksomhedsdonationer en gang om året i januar, men du skal også selv informere SKAT om donationen i dit årsregnskab. Vi anbefaler, at du kontakter din revisor eller SKAT, hvis du er usikker på, hvordan du gør dette.

Vi gør opmærksom på, at virksomheder kun kan opnå skattefradrag for donationer til velgørenhed, når dette oplyses til SKAT fra både os og i virksomhedens årsregnskab.

Hvordan får man fradrag for donationer via MobilePay?

Hvis du ønsker skattefradrag for din donation via MobilePay, skal du skrive navn og adresse i tekstfeltet, når du betaler. Du skal også oplyse dit CPR-nummer.

Hvis du allerede støtter Læger uden Grænser og kender dit donornummer, er det tilstrækkeligt at skrive donornummeret.

Kan jeg få skattefradrag fra tidligere år (private donorer)?

Du har mulighed for at få fradrag for 3 år tilbage, inklusiv indeværende år.

Det vil sige, at du i 2023 kan få fradrag tilbage til og med 2020. Dette gælder kun allerede indbetalte, men ikke indberettede donationer.

For at opnå fradrag skal du oplyse dit CPR-nummer til os, hvis vi ikke allerede har gjort det.

Det kan du nemt og sikkert gøre her.

Vi giver SKAT besked en gang om året i januar for alle donationer, der er modtaget året før. Det betyder, at du i 2023 får fradrag for de donationer, du gav til os i 2022. Det sker automatisk og du behøver derfor ikke at foretage dig andet end at sikre dig, at vi har dit CPR-nummer. Du behøver kun oplyse det én gang.

Hvis du ønsker fradrag for donationer længere tilbage, skal du kontakte os og give besked. Det gør du ved at skrive til vores donorservice på mail: donorservice@msf.dk .

Vi laver derefter en manuel skatteindberetning. Når du har været i kontakt med os, og vi har lavet indberetningen, skal du selv kontakte SKAT, da de ikke automatisk håndterer skattefradrag, der er mere end et år gamle.

Du skal ringe til SKAT og informere om, at du har fået fradrag for allerede indbetalte donationer, der er meget end et år gamle. Dernæst behandler de sagen manuelt indenfor et par måneder.

SÅDAN FÅR DU SKATTEFRADRAG FOR TIDLIGERE ÅR

  • Du kan få fradrag for 3 år tilbage, inklusiv indeværende år
  • Oplys dit CPR-nummer nemt og sikkert her
  • Skriv til vores donorservice på mail, at du ønsker fradrag fra tidligere år: donorservice@msf.dk
  • Vi laver derefter en manuel skatteindberetning
  • Kontakt derefter SKAT og oplys, at du har fået fradrag fra tidligere år
  • Sagen behandles derefter hos SKAT inden for et par måneder