James Oatway

Gavebrev

En guide til at donere til velgørenhed via et gavebrev

Få et større skattefradrag for din støtte til velgørenhed

Når du donerer til Læger uden Grænser, får du automatisk fradrag for din donation, hvis du har oplyst dit CPR-nummer. Med en donation til velgørende organisationer som Læger uden Grænser kan du få op til 18.300 kr. i fradrag i 2024. Hvis du vil opnå et større fradrag for dine donationer til velgørenhed, kan du lave et gavebrev. Det kan nemlig give dig flere fordelagtige vilkår, som du kan læse om her.

Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev er en juridisk bindende aftale mellem dig og Læger uden Grænser, hvor du forpligter dig til at donere et bestemt beløb hvert år i minimum 10 år. Et gavebrev giver dig mulighed for at opnå et større fradrag end ved normale donationer.

Faktisk kan du få fuldt fradrag for donationer svarende til op til 15 procent af din samlede indkomst (personlig indkomst inkl. positiv kapitalindkomst).

På den måde kan du få et større fradrag i din årsopgørelse, og vi kan hjælpe endnu flere mennesker, der akut har brug for lægehjælp.

En gavebrevsaftale kan ikke opsiges før tid, men bortfalder dog i tilfælde af død. Aftalen går ikke i arv til dine efterkommere.

Du bestemmer selv, hvordan og hvornår i løbet af året du ønsker at foretage dine donationer til os. Det kan ske som en fast månedlig donation eller på én gang. Det er helt op til dig. Det eneste krav er, at pengene skal være indbetalt senest den 31. december i det pågældende år.

Hvad er fordelene ved at bruge et gavebrev?

Her er tre gode grunde til, hvorfor det kan være en fordel for dig at tegne et gavebrev:

  • Du får mulighed for et større fradrag på dine donationer
  • Du sætter en klar og langsigtet retning for din velgørenhed
  • Du er med til at redde liv flere år ude i fremtiden

Et gavebrev giver os samtidig mulighed for at planlægge vores indsatser endnu bedre, da vi i højere grad kan forudsige vores indtægter for året.

EKSEMPEL PÅ EN GAVEBREVSAFTALE

Lad os sige at du har en samlet indkomst på 400.000 kr. Med et gavebrev kan du få fradrag for op til 15 % af dette beløb.

Din samlede indkomst: 400.000 kr.

Din årlige donation, som du får fuldt fradrag for: 60.000 kr.

Fradrag ved donationer uden gavebrev: Maks. 18.300 kr. (2024)

NB! Ovenstående er blot nævnt som et eksempel. De pågældende fradrag, som du kan opnå, er afhængige af dine individuelle økonomiske forhold. Hvis du har brug for konkret rådgivning, anbefaler vi, at du kontakter SKAT eller taler med en revisor. Læger uden Grænser kan desværre ikke yde rådgivning om personlige skatteforhold.

Du kan også læse mere om fradrag på SKAT’s hjemmeside her.

Hvad skal et gavebrev indeholde, og hvordan skriver man et gavebrev?

En gavebrevsaftale skal være skriftlig, så både du som gavegiver og Læger uden Grænser som gavemodtager har dokumentation for aftalen samt dens vilkår og betingelser. I forbindelse med oprettelse af gavebrevet har vi brug for nogle oplysninger fra dig, så vi kan indberette dine donationer til SKAT. Du behøver derfor ikke selv indberette dine donationer.

Ønsker du at oprette en gavebrevsaftale med Læger uden Grænser?

Hvis du ønsker at lave et gavebrev hos Læger uden Grænser, beder vi dig kontakte os på telefon 39 77 56 00 eller skrive en e-mail til gavebrev@msf.dk

NB! Vi gør opmærksom på, at vi, på grund af de administrative omkostninger forbundet med gavebreve, har sat en minimumsgrænse på 10.000 kr. årligt for et gavebrev.