Vaccinationer er en af vores vigtigste medicinske indsatsområder. Her er det en vaccinationskampagne mod gul feber i DR Congo. © Dieter Telemans

Gavebrev – en langsigtet støtte, der redder liv – år efter år

Når du donerer til Læger uden Grænser, får du automatisk fradrag for din donation, hvis du har oplyst dit CPR-nummer. Med en donation til velgørende organisationer som Læger uden Grænser kan du få op til 17.700 kr. i fradrag i 2023.

Vælger du at lave en gavebrevsaftale med Læger uden Grænser, kan du få fuldt fradrag for bidrag svarende til helt op til 15 procent af din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Du får altid fuldt fradrag med et gavebrev op til 15.000 kr. uanset din indkomst (jf. Ligningslovens §12.) På den måde kan du få et større fradrag i din årsopgørelse, og vi kan hjælpe endnu flere mennesker, der akut har brug for lægehjælp.

Et gavebrev er en juridisk bindende aftale mellem dig og Læger uden Grænser, hvor du forpligter dig til at donere et bestemt beløb hvert år i minimum 10 år. Aftalen kan ikke opsiges før tid, men bortfalder dog i tilfælde af død. Aftalen går ikke i arv til dine efterkommere.

Fordele ved at tegne et gavebrev hos Læger uden Grænser:

  • Du får mulighed for et større fradrag på dine donationer
  • Du sætter en klar og langsigtet retning for din velgørenhed
  • Du er med til at redde liv flere år ude i fremtiden

NB! Fradrag ved gavebrevsaftaler gælder udover det fradrag, der opnås gennem normale donationer til velgørende organisationer jf. ligningslovens §8.A (17.700 kr.).

Et gavebrev giver os samtidig mulighed for at planlægge vores indsatser endnu bedre, da vi i højere grad kan forudsige vores indtægter for året.

Hvis du eksempelvis har en årlig personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst på 400.000 kroner, vil du kunne få fuldt fradrag med et gavebrevsaftale på 60.000 kroner per år.

NB! Ovenstående er blot nævnt som et eksempel. De pågældende fradrag, som du kan opnå, er afhængige af dine individuelle økonomiske forhold. Hvis du har brug for konkret rådgivning anbefaler vi, at du kontakter SKAT eller taler med en revisor. Læger uden Grænser kan desværre ikke yde rådgivning om personlige skatteforhold.

Hvis du ønsker at oprette en gavebrevsaftale med Læger uden Grænser, så print og udfyld venligst formularen her:

Send herefter formularen enten på mail til gavebrev@msf.dk eller med post til:

Læger uden Grænser

Strandlodsvej 44, 2.

2300 København S

Att: Ole Amsnæs

Har du spørgsmål til gavebrevsaftaler, er du velkommen til at kontakte os på telefon 39 77 56 00.