Agnes Varraine-Leca/MSF

Den humanitære krise i Yemen: Tiden løber ud

Lokalbefolkningen i Yemen lever lige nu under enaf verdens værste humanitære kriser. Med daglige luftangreb, lukning afhalvdelen af landet sundhedsfaciliteter og mangel på basale fornødenheder somvand og mad betaler befolkningen dagligt en høj pris.

Krigen i Yemen har nuvaret i fire år og har siden 2015 taget civilbefolkningen som gidsler i entilspidset og intens konflikt mellem de krigsførende parter.

Konflikten eskalerede for alvor i marts 2015, da koalitionsstyrkerne ledet af Saudi-Arabien startede med at bombe oprørsgruppen “Ansar Allah” fra luften. Målet var at stoppe oprørsgruppen og genindsætte Yemens præsident Hadi. Siden har adskillige luftangreb og kampe dræbt og lemlæstet tusindvis af yemenitter.

Siden krigen brød ud, harvores sundhedspersonale set, at bryllupsgæster, civile bygninger og hospitalerbliver mål for bombeangreb og koste mange mennesker livet. Og vi oplever, atmange sårede patienter ankommer til hospitalet alt for sent for at få behandletderes kære.

Situationen i dag er såalvorlig, at tusindvis af yemenitter må krydse frontlinjer for at opsøgelægehjælp, syge børn kan ikke få den livsnødvendige medicin, de skal bruge forat overleve, og gravide føder på bagsædet af taxier, fordi de ikke når frem tilet hospital i tide.

Siden 2015 har vibehandlet 119.113 patienter på vores klinikker, som er blevet såret under kampeeller bombeangreb.

Men denne hjælp er kun en dråbe i havet og dækker langt fra, hvad civilbefolkningen har behov for.

Det anslås, at tre fjerdedele af befolkningen i dag er afhængige afhumanitær nødhjælp og beskyttelse, og at 60 % af befolkningen er på randen tilhungersnød – og ifølge FN mangler 14 millioner mennesker akut lægehjælp.

Halvdelen af hospitalerne tvunget til at lukke

I dag manglercivilbefolkningen i Yemen flere livsvigtige fornødenheder som mad, vand,brændstof, lægehjælp og medicin.

Det er i dag kun 50 % afhospitaler og sundhedsklinikker i hele landet, som er fungerende – ogsundhedssektoren er bogstaveligt talt i knæ. På grund af mangel på brændstof ogstrøm kan hospitaler ikke operere, og patienter må opgive at få livsvigtigeoperationer.

Det skaber en livstruendesituation for millioner af yemenitiske kvinder, børn og mænd, som lider undermangel på kvalificeret lægehjælp.

Derfor har vi siden 2015intensiveret vores medicinske aktiviteter i Yemen, efter at krigeneskalerede mellem den saudisk og emiratisk ledede koalition og Ansar Allahsstyrker, der siden har kostet mange mennesker livet.

Vi har sendt 2.000 ansatte til Yemen og harmellem marts 2015 til december 2018 udført 81.102operationer på tværs af landet.

Kvinder og børn betaler en høj pris

Mellem 2016 og 2018 døde 36mødre og 1.529 børn – hvoraf 1.088 var nyfødte – på vores hospital ‘TaizHouban’ i Taiz og Abs-hospitalet i Hajjah. Ud af dødsfaldene i Taiz var næstenen tredjedel børn og nyfødte, der var døde ved ankomsten. Mange af de nyfødte,der blev kørt til vores hospital, havde lav fødselsvægt eller blev født fortidligt derhjemme.

Vi oplever i dag, hvordanflere kvinder og nyfødte dør ved ankomsten, fordi de ikke når frem i tide tilhospitalerne. Virkeligheden for tusindvis af yemenitter er, at de må køre itimevis og måske i flere døgn for at nå frem til et hospital.

Siden 2015 har vores jordemødre og sundhedspersonale hjulpet 68.702 nyfødtetil verden og hjulpet mødrene med at tackle svære fødselskomplikationer.

Mellem 2016 og 2017 har to bølger af kolera-udbrud ramt Yemen. Selvomsygdommen efterfølgende blev bragt under kontrol, ser sundhedsmyndighederne ogmedicinske organisationer fortsat koleratilfælde i næsten alle provinser ilandet.

Patienter krydser skudlinjer og går i flere døgn

På tværs af Yemen skal mange patienter nukrydse frontlinjer, passere gennem ingenmandsland eller forhandle sig gennemflere kontrolpunkter for at nå et fungerende hospital. I Houban tog det førkrigen 10 minutters kørsel til Taiz midtby. Nu kræver det en køretur på sekstimer, da patienterne skal rejse rundt om en aktiv frontlinje.

I Abs er patienter undertiden forhindret i atrejse på grund af luftangreb og kampe.

Vores sundhedspersonale står over for desamme udfordringer som vores patienter.

For nylig blev endnu et hospital i Taiz bytvunget til midlertidigt at stoppe sine aktiviteter på grund af intensesammenstød. Volden resulterede i lammelse af det eneste fungerende offentligehospital i området.

Civile og hospitaler skal ikke være mål for bombeangreb

Vi arbejder på højtryk på20 hospitaler, der drives af vores læger og sygeplejersker, og vi støtteryderligere 12 klinikker rundt omkring i landet.

Vi mener, at lægehjælp eren fundamental ret for alle mennesker – og opfordrer krigsførende parter til atrespektere international humanitær lov og sikre civilbefolkningens adgang tilmedicin og lægehjælp.

Gang på gang siden konfliktenbrød ud, har vi oplevet, at hospitaler og klinikker bliver mål for bombeangrebog beskydning fra den emiratisk og saudiskledede koalition.

Det er desværre ikke kuncivilbefolkningen, som krigen går ud over, men også sundhedspersonale, somforsøger at behandle mange af krigens sårede ofre.

Det var tilfældet i august 2016, da var vores hospital i Yemen blev angrebet. Patienter, der varindlagt efter operationer, gravide og babyer på fødegangen og sårede, blev ramtunder et luftangreb. Det resulterede i 20 dødsfald og 24 sårede.

I alt er vores hospitalerblevet bombet seks gange, siden krigen startede i 2015.

Vi opfordrer alle krigsførende parter til at sikre beskyttelsen afsundhedsarbejdere og andre civile for at give sårede og syge adgang til plejeog lette begrænsningerne for humanitære organisationer.F

Den humanitære krise i Yemen

 • Yemen ligger på den arabiske halvø og var det fattigste land i Mellemøsten, inden krigen eskalerede i 2015.
 • I dag er 50 % af landets sundhedsfaciliteter ude af funktion, og flere tusind yemenitter skal krydse krydslinjer for at få livreddende lægehjælp.
 • Krigen har fordrevet tre millioner mennesker internt i Yemen siden 2015.
 • I dag har 80 % af befolkningen i Yemen – eller ca. 22 ud af 28 millioner mennesker – behov for beskyttelse eller humanitær nødhjælp for at kunne overleve (OCHA).
 • 17 millioner mennesker sulter og ved ikke, hvor deres kommende måltid skal komme fra.
 • 14 millioner mennesker har brug for grundlæggende sundhedsydelser (OCHA).
 • 4,5 millioner børn, gravide eller ammende kvinder er akut underernærede.
 • 1.900 ud af 3.500 sundhedsfaciliteter i 16 provinser er enten ikke-funktionelle eller delvist funktionelle.
 • Befolkningen har som konsekvens af vandmangel, begrænset lægehjælp og ringe sanitære forhold været plaget af flere kolera-udbrud.
 • Krigen har dræbt mindst 9.245 civile og såret 52.807 (WHO – 12/17).

Forstå konflikten i Yemen

 • I 2011 brød protester ud i Yemen som følge af oprørene i resten af den arabiske verden kendt som ”det arabiske forår”. Protesterne tvang den sidende præsident, Ali Abdullah Saleh, til at overdrage magten til sin stedfortræder, Abdrabuh Hadi, efter tre årtier ved magten. [1]
 • Den politiske overgang skulle bringe stabilitet til Yemen, men i stedet mistede præsident Hadi kontrollen over landet, da han ikke kunne bevare loyaliteten blandt Salehs militærofficerer.
 • I 2014 udnyttede Houthi-oprørende, officielt kaldt for Ansar Allah, kontrol over Saada-provinsen.
 • Konflikten eskalerede for alvor, da den emiratisk og saudiledede koalition indledte en offensiv i marts 2015 og startede med at bombe Houthi-kontrollerede områder.
 • Siden 2015 har konflikten udviklet sig til en ”stedfortræderkrig”, som har skabt en stor humanitær krise, med gentagne angreb på civile hjem, bygninger og sundhedsfaciliteter, herunder også Læger uden Grænsers hospitaler.
 • I juni 2018 begyndte de saudiarabiske regeringsstyrker et angreb på den vigtigste havneby Hodeidah, som fungerer som indgangen til nødhjælp og medicinske forsyninger i byen.

Det gør Læger uden Grænser i Yemen

 • Læger uden Grænser har siden 2015 været massivt til stede i Yemen, hvor vi driver 12 hospitaler og støtter 20 sundhedsklinikker på tværs af landet.
 • I alt er 119.113 mennesker er blevet behandlet for krigs- og traumeskader mellem 2015-2019.
 • 116.687 kolera-patienter har modtaget behandling på vores kolera-centre og klinikker i landet.
 • Mellem marts 2015 til december 2018 udførte Læger uden Grænser 81.102 operationer.
 • Vores jordemødre og ansatte har hjulet 68.702 nyfødte til verden.
 • Fra og med 2019 har Læger uden Grænsers 2.200 ansatte i Yemen, og vi yder økonomisk støtte til 700 offentligt ansatte under sundhedsministeriet i hele landet.

Støt Yemens befolkning

Din støtte er afgørende for, at vi kan give den livsnødvendige medicinske hjælp i Yemen.