Feltpartner Pro15+

Feltpartner Pro+

Når I vælger at støtte vores udsendte læger og sygeplejersker fast, er I aktivt med til at redde flere liv. I hjælper mennesker i nød og viser, at I tager ansvar der, hvor der er allermest brug for det. 

Medlemsmagasinet Journalen
Årsberetningen
Rejsebreve fra felten

 

Med disse ting kan I følge med i det arbejde, som I støtter, og samtidig kan I hjælpe os med at inspirere omverdenen til også at tage et socialt ansvar og lægge en CSR-strategi. Når din virksomhed støtter Læger uden Grænser økonomisk, er det muligt at opnå skattefradrag for donationen. I 2017 er donationer op til 15.600 kr. pr. år fradragsberettigede.

Troværdig CSR-partner

Læger uden Grænser er en troværdig nødhjælpsorganisation med et stærkt brand. Det kan I bruge i jeres CSR-strategi. Vi har blandt alle nødhjælpsorganisationer i Danmark den højeste troværdighed i forhold til vores kendskab. (Kilde: Aim Creates Imageanalyse 2015).

til direkte nødhjælp

Hos Læger uden Grænser gør vi alt, hvad vi kan, for at være så effektive som muligt. Vi har nogle af de laveste lønninger blandt hjælpeorganisationer, og en førstegangsudsendt læge får f.eks. 12.236 kr. om måneden. Se, hvordan vi bruger din støtte.

  • Medicinske indsatser 72%
  • Bidrag til projektstyring 5%
  • Information og fortalervirksomhed 3%
  • Fundraising 13%
  • Ledelse og administration 7%

Feltpartner Pro+

Som Feltpartner Pro+ kan I betale årligt på PBS. I udfylder blot formularen nedenfor.
Aftalen kan opsiges til enhver tid.

Bliv Feltpartner Pro