Tropemedicinske kurser

For at kunne blive udsendt som medicinsk personale på et af Læger uden Grænsers projekter skal man have gennemført et kursus i international sundhed eller have anden relevant uddannelse eller erhvervserfaring.

Københavns Universitet afholder hvert år i august et tre ugers kursus i international sundhed. Emnerne er blandt andet tropemedicin, sociokulturelle forhold i udviklingslandene, undervisning i de mest udbredte sygdomme og introduktion til seksuel- og reproduktiv sundhed.

Læs mere om sommerkurser på Københavns Universitet

Tropemedicinsk kursus i udlandet
Der er også mulighed for at tage et tropemedicinsk kursus i udlandet. Der er kurser i en lang række lande så kontakt os gerne hvis du har et udenlandsk kursus eller tænker over at tage et kursus i udlandet. Læs mere om: