Tropemedicinske kurser

For at kunne blive udsendt som medicinsk personale på et af Læger uden Grænsers projekter skal man have gennemført et kursus i international sundhed eller have anden relevant uddannelse eller erhvervserfaring.

Københavns Universitet afholder hvert år i august et tre ugers kursus i international sundhed. Emnerne er blandt andet tropemedicin, sociokulturelle forhold i udviklingslandene, undervisning i de mest udbredte sygdomme og introduktion til seksuel- og reproduktiv sundhed.


Læs mere om kursus i international sundhed på Københavns Universitet
 
Tropemedicinsk kursus i udlandet
Der er også mulighed for at tage et tropemedicinsk kursus i udlandet. Læs mere om: