Til- eller framelding af post

Hvis du ønsker fysisk post fra Læger uden Grænser, modtager du post cirka hver anden måned: dels vores nyhedsmagasin Journalen, og dels breve om vores arbejde.