lønpolitik

Læger uden Grænsers lønpolitik skal understøtte organisationens værdier og etik, vision, strategier og mål. Den skal være retfærdig og uafhængig af køn, etnisk baggrund, handicap, seksuel orientering og alder.

Læger uden Grænser skal være en ansvarlig arbejdsgiver, der giver lave, men rimelige lønninger – derfor må den højeste gennemsnitslønning maksimalt være 3 gange større end den laveste.

Vi sigter mod at have de laveste lønninger for tilsvarende stillinger i lignende NGO’er i Danmark. Det gør vi, fordi vi målrettet arbejder på at holde vores administrationsomkostninger på et fast lavt niveau for at kunne hjælpe flest muligt.

Lønnen fastsættes på baggrund af kompetencer og ansvar, og lønsystemet giver mulighed for og understøtter personlig og faglig udvikling.


Vi ønsker at fastholde kvalificerede og motiverede medarbejdere og opmuntre til kompetence og karriereudvikling – imellem kontoret i Danmark, resten af verden og vores arbejde i felten.


Læger uden Grænsers lønpolitik skal være gennemsigtig, offentligt tilgængelig samt kendt og forstået af alle medarbejdere – den skal revideres mindst hver tredje år.

Løneksempler

Direktør i Læger uden Grænser:
63.318 kroner + 10 procent pension

Minimumsløn:
22.372 kroner + 10 procent pension