Job hos Læger uden Grænser - Partnership Relation Officer

Tyskland

Læger uden Grænser lancerede i 2017 et pilotprojekt, fordi asylansøgere i Tyskland har stort behov for psykologisk hjælp.

Tyskland

Tyskland

Indbyggere: 81,9 mio.

Forventet levealder m/k: 79/83 år

Børnedødelighed: 4 ud af 1.000 børn dør, før de fylder fem år

Læger uden Grænser arbejdede første gang i Tyskland i 2017. Projektet blev afsluttet i 2017.

Kilder: Læger uden Grænser og WHO