Tyskland

Læger uden Grænser lancerede i 2017 et pilotprojekt, fordi asylansøgere i Tyskland har stort behov for psykologisk hjælp.