Honduras

Honduras er hårdt plaget af vold. Det har store medicinske, psykologiske og sociale konsekvenser for civilebefolkningen. Vi behandler blandt andet ofre for seksuel vold og tager os af patienter med psykiske skader.

Mange års social, økonomisk og politisk ustabilitet har haft store konsekvenser for en befolkning, der må leve et højt niveau af fysisk og seksuel vold og fordrivelse af sårbare grupper.

I 2020 hjalp vi sådan i Honduras:

  • 26.800 lægekonsultationer
  • 4.660 psykologkonsultationer
  • 160 ofre for seksuel vold fik behandling