Abd Almajed Alkarh/MSF

Glemte kriser 2022

2022 har været præget af adskillige kriser, men det er langt fra alle, der har fået opmærksomhed. Det gælder både sygdomme og konflikter, viser en undersøgelse, som Læger uden Grænser har fået lavet i befolkningen.

Voldelige sammenstød og ekstrem vold i Haiti og i Tigray i Etiopien. To ebolaudbrud i Den Demokratiske Republik Congo. En stigning i tuberkulosepatienter efter årtiers nedgang. Og udbrud af kolera i 30 lande – langt flere, end vi ellers oplever.

Alt sammen er sket i 2022 og har kostet tusinder af menneskeliv. Men fælles for kriserne er også, at de er blevet overset eller helt glemt af danskerne. I hvert fald er de på top 5 over kriser, som færrest har hørt om. Det viser en rundspørge, som Voxmeter har lavet for Læger uden Grænser.

I år 2022 er én krise løbet med langt det meste af opmærksomheden – både i medierne og på andre platforme – og har derfor overskygget andre: Krigen i Ukraine.

”For første gang i årevis er der krig på europæisk jord. Det er så tæt på, at mange af os selv mærker konsekvenserne. Vi kan relatere til, at vores næsten-naboers hjem er omdannet til krigszoner. Kombineret med frygten for, at det også kan ske hos os, har krigen fyldt det meste af vores og pressens bevidsthed. Det har skubbet andre kriser i baggrunden, og for os i Læger uden Grænser har det været mere end almindeligt svært at trænge igennem til danskerne med andre dagsordener,” siger Malin Palmér, direktør i Læger uden Grænser, og fortsætter:

”Selv om der ikke har været plads på den danske dagsorden til alle kriser, betyder det selvfølgelig ikke, at de er mindre alvorlige. Derfor er det vigtigt, at vi nu sætter fokus på netop dem, vi har overset i årets løb. Og for os som humanitær aktør med adgang til områder og mennesker, som journalister og offentligheden generelt har svært ved at nå, har vi en forpligtelse til at fortælle om det på vegne af vores patienter,” siger hun.

Vibeke Brix
  • Læge
  • Medicinsk rådgiver i Læger uden Grænser

Det er utroligt frustrerende at se, hvordan mange års positiv udvikling pludselig bliver tabt på gulvet

Én af de kriser, som stort set er blevet glemt, er udviklingen i tuberkulose. Ironisk nok en sygdom, som er udbredt i netop Ukraine, men også andre konfliktramte lande, hvor folk ikke har adgang til behandling. Efter årtier, hvor bekæmpelsen af sygdommen kun er gået fremad, har COVID-19 spændt ben. Med behandling på standby mange steder og langt færre diagnosticeringer af patienter under pandemien, oplever vi nu, at antallet af smittede stiger og stiger.

”Det er utroligt frustrerende at se, hvordan mange års positiv udvikling pludselig bliver tabt på gulvet. Sidste år anslås det, at 1,6 millioner døde af tuberkulose, mens 10,6 millioner blev smittet. Vi skal helt tilbage til 2017 for at se det samme høje antal. Men vi ved også, at fælles vilje og globalt fokus igen kan vende udviklingen. Det så vi fra 2015 og frem til coronapandemien, hvor verdens lande blev enige om øget opsporing, behandling og ressourcer til bekæmpelsen. Og det er bydende nødvendigt at se det igen, for det redder menneskeliv,” siger Vibeke Brix, læge og medicinsk rådgiver i Læger uden Grænser.

Top 5 over glemte kriser 2022

Ekstrem vold i Tigray, Etiopien

Voldelige konflikter mellem militære grupper i Tigray i Etiopien har siden 2020 haft alvorlige konsekvenser for civilbefolkningen. Det har været så godt som umuligt ifølge FN at få adgang til kontanter og brændstof, og elektricitet, telefonlinjer og netforbindelse er også yderst begrænsede. Det har gjort det svært at få humanitær hjælp og afgørende forsyninger ind i regionen.

Under den blodige konflikt er tusinder blevet dræbt, millioner sendt på flugt, og i størstedelen af regionen mangler mennesker mad. 

FN’s Fødevareprogram (WFP) estimerer, at 5,4 millioner mennesker har brug for hjælp udefra for at kunne få mad. Det svarer til 90 procent af befolkningen i området.

Og med et sundhedssystem i knæ, fordi mange medicinske faciliteter er ødelagt – ifølge FN er kun tre procent fuldt funktionelle – er adgangen til lægehjælp meget begrænset for mennesker, der har hårdt brug for det. Derfor er situationen fortsat ekstremt farlig.

En fredsaftale i november i år har dog åbnet for, at noget nødhjælp igen kan komme ind i dele af Tigray.

Flere tuberkulose-patienter efter COVID-19

Tuberkulose er den smitsomme sygdom, der dræber flest næst efter COVID-19. I 2019 lød det estimerede dødstal ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) på 1,4 millioner mennesker. Det svarer til, at et menneske dør af tuberkulose hvert 22. sekund. Desværre steg det anslåede dødstal året efter til 1,5 millioner og i 2021 til 1,6 millioner.

Efter årtier med positiv fremgang, hvor både antallet af mennesker, der smittes med tuberkulose, og dødsfald på grund af sygdommen er faldet, oplever vi nu, at det går den forkerte vej. For COVID-19 satte den globale kamp mod tuberkulose på pause.

Under pandemien var det sværere at få behandling, og færre blev diagnosticeret med sygdommen. Det gav plads til, at sygdommen kunne sprede sig, fordi mange smittede ikke blev tjekket og dermed kunne smitte videre.

WHO anslår, at 10,6 millioner mennesker blev syge med tuberkulose i 2021 mod 10,1 millioner året før. Det er en stigning på 4,5 procent, hvor der de foregående to årtier kun er sket fald. 1,2 millioner af dem var børn, der er sværere at diagnosticere og behandle.

Vi forebygger og behandler tuberkulose i flere end 25 lande.

Koleraudbrud i 30 lande

Den ekstremt smitsomme sygdom kolera har været i udbrud i 30 lande verden over i 2022.

Det er flere, mere udbredte og voldsommere udbrud, end hvad vi normalt ser på globalt plan. Til sammenligning har der gennemsnitligt været under 20 udbrud årligt de seneste fem år ifølge International Coordination Group (ICG), som Læger uden Grænser er en del af sammen med Verdenssundhedsorganisationen (WHO), UNICEF og Internationalt Røde Kors.

Udbruddene sker ofte i områder med begrænset adgang til rent vand. Mange af de ramte lande står i forvejen midt i alvorlige kriser og katastrofer, der har enorme konsekvenser for befolkningens adgang til lægehjælp. Og samtidig er mange sundhedssystemer presset i knæ efter COVID-19-pandemien.

På grund af eskalerende udbrud globalt er der også mangel på vacciner og andre midler til at bekæmpe sygdommen. Derfor støtter ICG og andre aktører beslutningen om at skrue ned fra to vaccinedoser til én i bekæmpelsen af udbruddene.

Vi forebygger og behandler lige nu sygdommen på koleraklinikker i 10 ramte lande, men vi er klar til at sætte ind flere steder alt efter, hvordan situationen ændrer sig.

Omfattende vold og kriminalitet med mange dræbte i Haiti

I Haiti er voldelige kampe mellem væbnede grupper blusset op i flere byer. Tusindvis af mennesker er fanget i deres hjem uden vand og mad.

Særligt slemt står det til i hovedstaden Port-au-Prince. I gaderne bliver der sat ild til huse og affyret skud, og der er ingen tryg rute ud af byen, hvor de væbnede grupper hærger. Mange kan ikke komme frem til livsnødvendig lægehjælp, og heller ikke ambulancer får lov at komme gennem vejblokaderne.

Det har sat den haitiske befolkning i en ekstremt sårbar situation. For landet er i forvejen i en dyb økonomisk og sundhedsmæssig krise. Familiers leveomkostninger stiger nærmest dag for dag, og lægehjælp er for mange umuligt at tilgå. Samtidig er der mangel på rent drikkevand, og den smitsomme sygdom kolera breder sig i landet.

Vi har intensiveret indsatsen og har i øjeblikket syv projekter i landet.

Ebolaudbrud i DR Congo

Den Demokratiske Republik Congo har været særdeles hårdt ramt af ebola, som har slået tusindvis af mennesker ihjel. I 2022 blev landet ramt af det 14. og 15. ebolaudbrud siden 1976.

Mange tusinde mennesker er døde af virussen, som kan dræbe op til 90 procent af de smittede.

27. september 2022 blev seneste udbrud erklæret overstået. Men sygdommen hærger fortsat i andre lande, blandt andre Uganda, hvor Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har hævet risikoniveauet fra højt til meget højt.

Vi hjælper sundhedsmyndighederne i både Uganda og DR Congo med indsatsen mod ebola.