Laurin Schmid / SOS Mediterranee

Vores redningsindsats på Middelhavet

Læger uden Grænser er til stede i cirka 72 forskellige lande verden over. Lande, som er præget af krig, konflikt, intern uro, naturkatastrofer, epidemier, sygdomme etc.Ud af vores indsats i de cirka 72 lande har vi lige nu blandt andet et lægehold ombord på et skib, Aquarius, der sejler i Middelhavet. Aquarius drives i partnerskab med organisationen SOS Mediterranee.

Vi samarbejder ikke med menneskesmuglere. Når Læger uden Grænser arbejder på Middelhavet, sker det i samarbejde med de italienske myndigheder gennem The Maritime Rescue Coordination Centre (MCRC) i Rom.

Hvis skibet, vi arbejder på, observerer en nødstedt båd, informeres de italienske myndigheder straks, da de er ansvarlige for at koordinere redningsaktionerne. Det er dem, der beslutter hvilket redningsfartøj, der skal sendes – om det skal være EU’s Grænseagentur Frontex, EUNAVFOR Med (EU Navel Force Mediterranean), et kommercielt skib eller eventuelt et skib fra en humanitær organisation.

Andre gange beder de italienske myndigheder Aquarius om at sejle hen for at udføre en redningsaktion.

Vi vælger ikke, hvor de nødstedte skal sejles hen, efter at de er blevet samlet op. Det gør de italienske myndigheder. Det er dem, som udvælger den sikreste havn, og giver efterfølgende besked på, hvilken havn man skal søge mod.

Libyen bliver internationalt ikke anset som et sikkert land. Ved ankomst til havnen overtager de italienske myndigheder og andre humanitære organisationer den videre behandling.

Forensic Oceanography Department ved Goldsmiths, University of London, er en af flere institutioner, der har set på de reelle erfaringer og data, omkring hvad der sker i Afrika og på Middelhavet. De har blandt andet undersøgt påstanden om, at NGO’ers samt Frontex, EU’s flådenhed og handelsskibes livreddende arbejde øger menneskesmuglernes incitament for at sende flere både ud på Middelhavet.

Konklusionen fra forskerne er, at der ikke er noget bevis for, at der er nogen sammenhæng. Til gengæld betyder vores tilstedeværelse i Middelhavet, at færre menneskeliv går tabt.