Jason Rizzo/MSF

Over 42.000 flygtet fra Etiopien til Sudan – nogle er gået i dagevis uden ejendele

Vi er til stede i Sudan og hjælper mange tusinde flygtninge fra Tigray-provinsen i Etiopien. Mange er flygtet fra provinsens borgerkrigslignende tilstand uden penge, mad eller ejendele.

Flygtninge er over den seneste måned strømmet ud af Tigray-provinsen i det nordlige Etiopien og ind i Sudan. Væk fra de kampe, der har stået på mellem regeringshæren og styrker fra bevægelsen af regionale magthavere, Tigray-folkets Befrielsesfront (TPLF).

I Sudan har vi medicinske hold, der tager imod og behandler flygtningene fra øst, som er kommet i bølger siden 7. november.

Flere end 42.000 mennesker er blevet registreret af UNHCR. Men antallet, der har krydset grænsen, er sandsynligvis langt højere, end den officielle statistik viser.

Flygtede fra Etiopien med to par bukser

Siden midten af november har vi blandt andet hjulpet i staten Hamdayet, hvor vores team er vidne til flygtninge, der kommer over grænsen ved at krydse den flod, der adskiller Etiopien og Sudan netop her. Mange er flygtet fra deres hjem i en sådan hast, at de ikke har nogle fået nogen ejendele med. De har måttet gå i timevis, nogle gange i flere dage for at nå grænsen.

En ung flygtning, vi har talt med, fortæller, at både unge og gamle har været nødt til at gemme sig i bushen i Tigray. Og mange er flygtet ligesom ham selv.

”Det sværeste er, at vi ikke har nogen penge, ikke noget mad at tilberede. Ingen har fået noget med fra deres hjem. Vi har været nødt til at tage af sted. Jeg kom af sted med to par bukser,” siger han og forklarer, at heller ikke før krigen gik det godt.

”Før krigen startede, var elektricitet, telefonnetværk, banker alt sammen lukket ned.”

300 patienter om dagen

Ved grænsen er der udfordringer med både adgang til mad, vand og ly. Mange må sove under træer tæt på vejen, mens andre holder til ved markedet i den nærliggende landsby.

Vi laver almindelige lægetjek, hjælper flygtninge med psykiske problemer, screener nyankomne for, om de mangler mad og laver sundhedsformidling, så flygtningene ved, at vi er der.

Vi har lige nu 300 konsultationer om dagen. De fleste, vi ser, er ramt af luftvejsinfektioner, malaria eller diarré. Et mindre antal er kommet til skade under flugten, nogle har oplevet vold, og en del folk har brug for løbende behandling for kroniske sygdomme som for eksempel tuberkulose.

Dårlige forhold i flygtningelejr

I staten Gedaref er vi til stede i en flygtningelejr. Hertil kommer nogle flygtninge i busser fra Hamdayet, efter de er blevet registreret. I lejren, der kan rumme 10.000 mennesker, bor nu 8.000. Vand- og toiletforhold er ringe. Bl.a. er der ikke toiletter nok.

I lejren har vi haft 453 konsultationer på fire dage, hvor de hyppigste sygdomme, patienterne skal behandles for, er diarré og urinvejsinfektioner. To måtte vi sende videre til hospitalet med skudsår, og mange er underernærede.

Konflikten begyndte 4. november, da Etiopiens premierminister beordrede militæret til at angribe TPLF efter et angreb på en militærbase. Siden eskalerede konflikten og sendte hundredtusinder på flugt.

28. november offentliggjorde premierministeren på Twitter, at militærets offensiv i provinsen var slut. Men flygtningene er fortsat i Sudan, hvor vi bliver ved med at hjælpe.

Etiopien

Indbyggere: 126,5 mio.

Forventet levealder m/k: 64/70 år

Børnedødelighed: 47 ud af 1.000 børn dør, før de fylder fem år

Medarbejdere i 2022: 814

Læger uden Grænser arbejdede første gang i Etiopien i 1984.

Kilder: Læger uden Grænser og WHO