Peter Casaer/MSF

Glemte kriser 2019

Vi udgiver igen i år en top 5 over glemte kriser, som medierne har overset i deres dækning, eller som danskerne ikke har hørt så meget om i årets løb. Der er både tale om humanitære kriser, konflikter, epidemier og langvarige sundhedskriser, som koster mange menneskeliv – uden at de har fået stor opmærksomhed i medierne.

”Vi har lavet undersøgelsen for at sætte fokus på kriser, som ikke har fået nok mediebevågenhed i løbet af året. Kriser, som finder sted langt væk i mere afsidesliggende områder, som kun udgør et problem i et udviklingsland og ikke herhjemme – eller som ikke lever op til de journalistiske nyhedskriterier og derfor ikke får nok spalteplads i mediedækningen,” fortæller presseansvarlig, Souha Al-Mersal.

Den manglende fokus kan forklares af krisernes geografiske placering og af, at de ikke udspiller sig “her og nu” og af den måde, som nyhedsmaskinrummet er skruet sammen på.

”Der er mange sundhedskriser, vi ikke har blik for i Danmark. For eksempel sårbare børns behov for effektiv hiv-behandling eller slangebid. I Danmark udgør de ikke et problem for os. Den eneste giftslange, vi har her, er hugormen, og både bid og komplikationer er sjældne, og mht. hiv er det primært voksne, der smittes i Danmark,” siger Alexandra Kruse, der er børnelæge og tidligere udsendt.

Hun forklarer, at mange kriser og epidemier kan være svært tilgængelige – både fysisk geografisk – når det gælder formidling. Forhåndskendskabet kan være begrænset, og det kræver forklaring og perspektivering, som kan være svært at gøre på begrænset spalteplads. Derfor trækker de ikke de store overskrifter i danske medier og bliver til glemte kriser.

Slangebid dræber omkring 100.000 om året

Hvert år bliver 2,7 millioner mennesker bidt af giftige slanger. Omkring 100.000 af dem mister livet – og omkring 400.000 får varige mén og handicap. Slangebid rammer de mest sårbare mennesker. Migrantarbejdere, der arbejder på de store marker i Etiopien, eller små børn, der leger uden fodtøj til at beskytte dem mod de giftige bid.

I år har Læger uden Grænser valgt følgende glemte kriser:

Børn med hiv mangler effektiv behandling

I 2018 levede 1,1 millioner børn under 9 år med hiv – og der var omkring 84.000 aids-relaterede dødsfald blandt børn i alderen 0-9 år. Børn med hiv er særligt sårbare, hvis de ikke modtager hiv-behandling, da de risikerer at dø tidligt. Ifølge FN var der i 2018 790.000 hiv-ramte børn, som ikke modtog behandling.

Usikre aborter i udviklingslande

Usikre aborter er en af de fem største årsager til mødredødelighed i verden. Ifølge Guttmacher Institute dør mindst 22.000 kvinder hvert år af usikre aborter. Men tallet kan være meget højere. Manglende adgang til lægehjælp, frygten for stigmatisering og strenge abortlovgivninger er blandt årsagerne til, at kvinder får foretaget usikre aborter uden kvalificeret fødselshjælp eller under usikre og uhygiejniske forhold. 97 procent af alle usikre aborter sker i udviklingslande, og selvom kvinden ikke nødvendigvis dør af indgrebet, kan konsekvenserne være flere og langvarige, såsom tab af muligheden for graviditet.

Over 500.000 børn under 5 år dør af diarré

Diarrérelaterede sygdomme er den næststørste dødsårsag blandt børn under 5 år – tal fra 2017 fra WHO viser, at de hvert år dræber omkring 525.000 børn under 5 år. De dødsfald kan undgås. En af de største årsager til diarrérelaterede sygdomme er mangel på rent drikkevand samt dårlig hygiejne og sanitære forhold. Samtidig er diarré også en af de største årsager til fejlernæring blandt børn under 5 år.

Krisen fortsætter i Den Centralafrikanske Republik

Siden 2012 har Den Centralafrikanske Republik været hærget af kampe og spændinger mellem forskellige etniske og religiøse grupper. I dag har næsten 3 millioner mennesker i landet brug for nødhjælp for at kunne overleve. Omkring 655.000 mennesker er internt fordrevne i landet, mens over 500.000 er flygtet til nabolande som Tchad, Cameroun og Den Demokratiske Republik Congo. Konflikten forværredes i 2017 og 2018 med voldsomme angreb, som øgede de humanitære behov.