Forhøj din faste støtte til Læger uden Grænser

Tak, fordi du vil forhøje din støtte. Dit faste halvårlige bidrag er en støtte, vi kan regne med og planlægge ud fra, så vi sammen kan hjælpe flere patienter.

Forhøj din halvårlige støtte til Læger uden Grænser.

Navn

Jeg ønsker at forhøje min halvårlige støtte med:

For 100 kr.

kan vi behandle fem patienter med malaria.

For 200 kr.

kan vi give vores læger og sygeplejersker 520 sterile kanyler til vaccinationer

For 300 kr.

kan vi behandle to undernærede børn i 21 dage