1. Lige nu: Christine Elmeskov er udsendt til DR Congo som Laboratorie manager.