1. 2020: Christine Elmeskov var udsendt til DR Congo som Laboratorie manager.