Forholdene er forfærdelige i en midlertidig teltlejr for mennesker på flugt i Dunkirk i Frankrig.
© Jon Levy/

Frankrig

Læger uden Grænser yder lægehjælp og sørger for rent drikkevand i midlertidige teltlejre for mennesker på flugt i Frankrig.