Forhøj din faste støtte til Læger uden Grænser

Tak, fordi du vil forhøje din støtte. Dit faste bidrag er en støtte, vi kan regne med og planlægge ud fra, så vi sammen kan hjælpe flere patienter.

Forhøj din faste støtte til Læger uden Grænser.

I forbindelse med vores trykte materiale udsendt i februar 2021, er der ved en fejl blevet trykt forkert pris for sterile kanyler.
Den rigtige pris fremgår i eksemplet herover.