Hospitalstog i Ukraine
© AFP PHOTO/GENYA SAVILOV
En patient bliver flyttet fra en ambulance til vores hospitalstog.

Ukraine

Befolkningen i Ukraine har længe lidt under konflikten med Rusland, og nu er behovet for medicinsk nødhjælp endnu større. Vi arbejder hårdt på at tilpasse vores arbejde for at hjælpe dem, der har størst behov for det.

(Opdateret 17.02.2023)

Vi har hjulpet befolkningen i Ukraine i årevis.

Da konflikten eskalerede den 24. februar 2022, ændrede vi alle vores projekter (se indsatsen fra 2014 til 24. februar 2022 nedenfor).

Vi hjælper både i Ukraine og i flere af nabolandene. Situationen udvikler sig konstant, og vi ændrer hele tiden indsatsen for at hjælpe flest mulige.

I 2022 har vi blandt andet:

 • Leveret over 800 ton medicin, udstyr og humanitære forsyninger
 • Trænet hundredvis af læger, sygeplejersker, kirurger og andet medicinsk personale
 • Gennemført ca. 10.000 medicinske konsultationer i shelters til dem, der er flygtet
 • Ydet psykologhjælp til mennesker på flugt
 • Assisteret på operationsstuer tæt på fronten
 • Givet lægekonsultationer, psykologhjælp og hygiejnekits til befolkningen i fjerntliggende områder med vores mobile klinikker
 • Evakueret ca. 2.700 patienter, pårørende og sårbare fra overfyldte hospitaler ved fronten til hospitaler i mere sikre områder med vores hospitalstog
 • Støttet hospitaler ved frontlinjen med generatorer og solceller, så de har strøm og kan fortsætte arbejdet, selv hvis strømmen går under angreb
 • Givet fysioterapi og genoptræning til krigsskadede

Hvor mange ansatte har Læger uden Grænser i Ukraine?

 • Nationalt ansatte: Over 686
 • Internationalt ansatte: Over 124, men flere kommer til hver eneste dag
 • Vores ansatte er medicinsk personale (læger, sygeplejersker), psykologer, logistikere og inden for ledelse og administration

Hvor mange forsyninger har Læger uden Grænser sendt til Ukraine?

Siden 24. februar har vi fået over 800 ton forsyninger ind i Ukraine. De har blandt andet bestået af medicinsk udstyr, lægemidler og nødhjælp.

Hvor mange er på flugt fra Ukraine?

Omkring 8 mio. mennesker er flygtet ud af Ukraine (tal fra UNHCR 15.02.2023).

Derudover er ca. 5,3 mio. mennesker på flugt i selve Ukraine (internt fordrevne, tal fra IOM, januar 2023).

Ca. 5,5 mio. er vendt tilbage (IOM, januar 2023).

Hvad er behovet for hjælp i Ukraine?

Der er mange store og overlappende medicinske behov i Ukraine og et konstant behov for forsyninger. Vi træner sundhedspersonalet over hele landet i at håndtere et stort antal sårede. Vores hold tager ud til sårbare og udsatte grupper af patienter med mobile klinikker og giver konsultationer. Derudover er der også behov for hjælp til medicin og behandling af patienter med kroniske sygdomme:

 • Astmatikere
 • Patienter med forhøjet blodtryk
 • Diabetikere
 • Epileptikere
 • Tuberkulose-patienter
 • Hiv-patienter

Hvor arbejder Læger uden Grænser i Ukraine lige nu?

(Listen er opdateret 17.02.2023)

Vores hold arbejder i følgende byer:

 • Det østlige Ukraine: Dnipro, Lyman, Pokrovsk, Kostiantynivka, Kryvyi Rih, Apostolove
 • Det sydlige Ukraine: Mykolaiv, Odesa, Zaporizhzhia, Kochubeivka, Kherson
 • Den nordøstlige del: Kharkiv
 • Den nordvestlige del: Zhytomyr
 • Den centrale del: Kyiv, Poltava, Vinnytsia, Kropyvnytskyi
 • Den vestlige del: Ivano-Frankivsk, Lviv, Uzhhorod
Læger uden Grænser i Ukraine

Sådan arbejder vi lige nu i Ukraine

Det centrale Ukraine (opdateret 17.02.2023)

Kyiv-regionen:

Vi hjælper og behandler ofre for tortur i Hostomel i udkanten af Kyiv. Her giver vi psykologhjælp, fysioterapi, rehabilitering og generel lægehjælp. Vores hold yder også psykologhjælp 10 forskellige steder uden for Kyiv. I 2022 udførte vores hold knap 1.000 individuelle psykologiske konsultationer og 184 konsultationer i gruppe-terapi.

I Kyiv by giver vi fysioterapi og psykologhjælp til krigsskadede på et af hospitalerne.

Vi behandler patienter og træner personale inden for mental sundhed i at håndtere de store behov for psykologhjælp. På grund af situationen i landet er der et enormt behov for rehabilitering og psykologhjælp. Før krigen eskalerede, manglede der allerede genoptræning og psykologhjælp. Hvis traume-patienter ikke får den rette behandling og genoptræning, risikerer de at få varige mén af deres skader.

Vi giver også psykologisk førstehjælp til jernbanepersonale og træner dem i at håndtere svære situationer. De er nemlig ofte dem, som er de første til at hjælpe, når mennesker evakueres fra krigsramte områder.

Kropyvnytskyi-regionen:

Vi har forsynet 23 sundhedsfaciliteter i Kirovohrad-området, hvor Kropyvnytskyi ligger, og til den nordlige del af Mykolaiv-regionen. Mellem april og december 2022 gav vi 146 træningssessioner til sundhedsfaglige, psykologer og andre, der rykker ud først. Vi trænede dem i at håndtere et stort antal sårede, dekontamination, traumer og mental sundhed.

I alt deltog 2.301 personer i træningerne.

Siden april 2022 har vores psykologhold konsulteret 299 patienter (individuelt) og 9.463 patienter i gruppe-sessioner.

Vi har uddelt tæpper, puder, hygiejne-kits, mad og meget mere. Samtidig har vi sørget for vand og sanitet i shelters til internt fordrevne.

Vinnytsia:

Vi driver et rehabiliteringsprojekt på sundhedsministeriets hospital. Her giver vi fysioterapi og psykologisk vejledning til krigsskadede. Samtidig træner vi det lokale personale for at øge kapaciteten og dermed give patienterne bedre vilkår.

I den sydlige del af regionen og de fjerntliggende egne har internt fordrevne slået sig ned, men her er ikke adgang til sundhedsydelser. Vores mobile klinikker sørger for lægehjælp, sundhedsformidling og tilbyder konsultationer i mental sundhed.


Det sydlige Ukraine (opdateret 17.02.2023)

Kherson og Mykolaiv-regionerne

Vores mobile klinikker yder basal lægehjælp, psykologhjælp og hjælper med at genetablere sundhedsfaciliteter, der blev ødelagt, i genvundne områder i Mykolaiv- og Kherson-regionerne.

De største sundhedsrelaterede udfordringer, vi ser, er mangel på behandling af kroniske sygdomme som forhøjet blodtryk og diabetes. Sygdomme, der slet ikke eller i lav grad er blevet behandlet, mens byen var indtaget.

Vi oplever, at hvor der tidligere var lav tilslutning til psykologhjælp, opsøger befolkningen vores psykolog-team i de byer, vi hjælper i.

Selv om Kherson- og Mykolaiv-regionerne har været hårdt ramt af kampe, lykkedes det vores mobile klinikker at nå frem til 144 byer og give 8.307 medicinske konsultationer i alt. Her har vi ydet primær lægehjælp, givet konsultationer i seksuel og reproduktiv sundhed, psykologhjælp og sundhedsformidling.

Vores ambulancer har overført patienter til hospitaler og kørt mellem medicinske faciliteter omkring Kryvyi Rih og områder i Kherson-regionen. I 2022 har vi overført 973 patienter med vores ambulancer.

Vi er nogle af de eneste blandt NGO’er, der hjælper i Kherson by. Vores hold yder medicinske konsultationer – primært for patienter med kroniske sygdomme. Khersons psykiatriske hospital mistede strøm, og 400 patienter måtte evakueres til andre medicinske faciliteter længere væk fra fronten. Det stod vi for med busser og vores tog.

I Kochubeivka og Svobodny har vi stabiliserings-spots, hvor vi behandler patienter, før de bliver overført til hospitaler.


Det nordlige Ukraine (opdateret 17.02.2023)

Kharkiv (nordøst):

Vores mobile klinikker giver primære sundhedsydelser, herunder reproduktive sundhedsydelser og psykologhjælp, i landsbyer i Kharkiv-regionen. De fleste af vores patienter er kvinder over 60 år med kroniske sygdomme som forhøjet blodtryk og diabetes.

Vi uddeler blandt andet hygiejne-kits og støtter sundhedsfaciliteter med medicinske forsyninger. Mange steder i regionen er blevet ødelagt eller beskadiget og har levet uden elektricitet og varme i månedsvis. Vejret og mangel på offentlig transport gør det endnu sværere for patienter at rejse til andre dele af landet med sundhedsfaciliteter.

Vores hold yder også psykologhjælp i faciliteter, der huser patienter med alvorlige psykiatriske og neuropsykologiske tilstande. De fleste af patienterne har ikke fået den rette psykiatriske eller medicinske behandling siden februar 2022. I januar 2023 støttede vi tre faciliteter i regionen.

Sundhedspersonalet i regionen, der er stressede eller udkørte psykisk, hjælper vi med psykologisk støtte og stress-håndtering.

Zhytomyr (nordvest):

Vores hold støtter befolkningen med fødevarer-pakker og hygiejne-kits. Tuberkulose-patienter giver vi psykosocial støtte for at hjælpe dem med at tage deres medicin korrekt og gennemføre deres behandling.

I samarbejde med sundhedsmyndighederne er vi begyndt at udføre kontakt-opsporing af børn, som har været i tæt kontakt med tuberkulose-patienter.

Vi transporterer også prøver til tuberkulose-hospitalet til test, for at patienternes udvikling bliver monitoreret.

Det regionale tuberkulose-hospital støtter vi med medicin, forsyninger til laboratoriet samt mad til patienterne.


Det sydøstlige Ukraine (opdateret 17.02.2023)

Dnipro og Zaporizhzhia

I Dnipro og omkringliggende områder støtter vi udsatte mennesker, det er lykkedes at flygte fra de voldsomme kampe i Donetsk og Luhansk. De er indkvarteret i over 40 midlertidige opholdssteder.

I Zaporizhzhia støtter vi tusindvis af mennesker, der er drevet på flugt fra Mariupol.

Vores teams har gennem mobile klinikker givet medicinske konsultationer og medicin til mennesker med kroniske sygdomme som forhøjet blodtryk, astma, diabetes, hjertesygdomme og epilepsi.

Vi henviser syge patienter til hospitaler, yder psykologisk førstehjælp og psykologhjælp og uddeler basale nødvendigheder. De mobile klinikker er nu skaleret ned, da det offentlige sundhedssystem selv kan sørge for den nødvendige hjælp.

Vi samarbejder med pensionater, som tager sig af de mest udsatte (ældre, mennesker med handicap, uledsagede børn m.m.) Vi træner personalet i plejeindsatsen og støtter med infektionskontrol, logistik og almen patient-pleje.

Samtidig har vi indsat et mobilt akut-hold, der koordinerer med myndighederne for at hjælpe civile, når frontlinjen flytter sig. Indsatsen inkluderer et medicinsk mobilt team, som besøger områder tættest på fronten og yder akut medicinsk behandling – herunder også evakuering af patienter.

Vi støtter hospitaler tæt på frontlinjen i Zaporizhzhia med medicinske forsyninger. Vi øger de mentale sundheds-aktiviteter – herunder også til personale tæt på fronten, da byrden af psykiske traumer er stigende.

Vi driver en klinik for seksuelle og reproduktive sundhedsydelser – herunder prævention og behandling til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb – samt sundhedsformidling. I 2022 gav vores hold 372 konsultationer i Dnipro.

På Apostolove Hospital står vi for skadestuen og kirurgisk støtte. Vi har givet 972 konsultationer og indlagt 403 patienter, der havde krigsskader.

Donetsk-regionen:

Vi støtter hospitalerne med medicinske forsyninger og træner personalet i specialiseret nød-respons.

Efter måneders afbrudte eller nedsatte aktiviteter forsøger sundhedssystemet at komme sig, mens behovet for behandling stiger i takt med, at befolkningen vender hjem. Mennesker, som ikke har råd til at være på flugt længere. Derfor hjælper vi blandt andet med en ambulance i Soviansk og Pokrovsk for at øge akutberedskabet.

Vores ambulancer sørger for at få patienter transporteret mellem 16 forskellige sundhedsfaciliteter i Donetsk-regionen. Ofte for at flytte patienter fra faciliteter tæt på fronten til hospitaler længere væk fra kampene for, at de kan fortsætte deres behandling. De fleste af patienterne har alvorlige traumer. Ambulancerne har indtil videre transporteret 1.180 patienter.

Vi støtter akut-afdelingen, operationsgangen samt intensiv-afdelingen med medicinsk behandling på Kostiantynivka Hospital. Det har vi gjort siden juli 2022. I 2022 behandlede vi 752 patienter på skadestuen og foretog 168 operationer. De fleste af patienterne var inden for traume.
Vores hold arbejder sammen med hospitalets sundhedspersonale.

Lyman blev generobret i slutningen af 2022. I sidste kvartal udførte vi 3.152 medicinske konsultationer i Lyman og de omkringliggende områder og donerede medicinske forsyninger.


Det vestlige Ukraine

Uzhhorod og Ivano-Frankivsk:

I Ivano-Frankivsk støtter vi en ambulant afdeling samt en mobilklinik, der hjælper mennesker på flugt. Den drives af læger, som selv er fordrevet på grund af krigen. Sammen har vi indtil december måned udført 3.017 medicinske konsultationer – de fleste for forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, kronisk diabetes og luftvejsinfektioner.

I Uzhhorod og andre fjerntliggende områder driver vi mobile klinikker i offentlige modtagecentre.
Mellem juli og december udførte vi 3.925 medicinske konsultationer. Her behandlede vi især for forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme og luftvejsinfektioner.

Der er gennemført træninger af lokalt sundhedsfagligt personale, også mental sundhed for psykologer og førstehjælpere. Internt fordrevne støtter vi med gruppeterapi og individuelle psykologiske konsultationer.

Vi fortsætter den faste støtte af medicin og forsyninger til sundhedsfaciliteter. Vi har doneret 84 kits til ca. 20 klinikker i begge regioner. Vi uddeler nødhjælps-kit (tæpper og puder, hygiejne-kits, mad m.m.) til mennesker, der befinder sig i midlertidige modtagecentre. I 2022 har vores psykolog-hold i begge lokationer givet konsultationer til 797 patienter og til 4.593 patienter i gruppesessioner.

Vores hospitalstog

Vores første hospitalstog i Ukraine blev sat ind den 28. marts 2022 og begyndte at transportere og overføre patienter fra hospitaler tæt på fronten til hospitaler i mere fredelige dele af landet.

De første ni patienter blev overført fra et hospital i Zaporizhzhia i det sydøstlige Ukraine til regionshospitaler i Lviv.

I 2022 gennemførte toget 79 ture og evakuerede 2.558 patienter. 700 af dem var traume-patienter, og 136 blev indlagt på intensiv-vognen.

Der har også været en evakuering af alvorligt sårede patienter fra Kharkiv samt 78 babyer og små børn fra et børnehjem i Zaporizhzhia.

I 2023 har toget indtil videre kørt 11 ture med 216 patienter.

Ombord på alle evakueringer er der også familiemedlemmer og plejepersonale.

Indsatsen i nabolandene

Polen:

Over 9,4 mio. mennesker har krydset grænsen til Polen (kilde: UNHCR, 24.02.2023). Vi støtter sundhedsministeriet med behandling af patienter med multi-resistent tuberkulose, inklusiv patienter, som vi tidligere har hjulpet i Ukraine.

Belarus:

Ifølge UNHCR befinder 19.673 ukrainske flygtninge sig i Belarus.

Vi støtter fortsat patienter med multiresistent tuberkulose gennem den nationale indsats og yder behandling og pleje for mennesker med tuberkulose, hiv og hepatitis C.

Rusland:

Over 2,8 mio. mennesker har krydset grænsen til Rusland fra Ukraine (kilde: UNHCR, 03.10.2022).

Vi har arbejdet i Rusland i over 30 år. I øjeblikket samarbejder vi med sundhedsmyndighederne i regionerne Arkhangelsk og Vladimir for at støtte den essentielle, livreddende behandling for patienter med multi-resistent tuberkulose.

I de sidste par måneder har vi øget hjælpen til partner-organisationer i Skt. Petersburg og Moskva for at sikre behandlingen af hiv-patienter fra Ukraine og andre, der har behov for det. Vi har set en stigning i mennesker fra Ukraine med hiv og hepatitis C, som har haft brug for at få deres medicin.

Vi støtter flygtninge i Voronezh, Belgorod og Rostov-on-Don-regionerne. Gennem regionale organisationer har vi organiseret et team af lokale socialarbejdere, læger, psykologer og rådgivere, som hjælper flygtninge fra Ukraine. De sørger for, at de får den nødvendige medicinske behandling gennem statslige klinikker. Når de ikke kan hjælpe, dækker vi den manglende behandling, der måtte være, og betaler for medicin og konsultationer.

Vi har ydet medicinsk støtte til ca. 4.800 mennesker – herunder også givet ca. 1.020 sessioner i mental sundhed.

Vi støtter organisationer regelmæssigt i Voronezh, Belgorod og Rostov-on-Don-regionerne med mad, hygiejne-kits og de mest nødvendige ting inden for husholdning. I alt har vi støttet over 20.925 nyankomne.

Vores arbejde i Rusland er fokuseret på at yde medicinsk hjælp, hvor vi kan. Alene baseret på de medicinske behov – ligesom alle andre lande, hvor vi arbejder.

Belarus:

Vi fortsætter vores normale aktiviteter i Belarus. Vi støtter det nationale tuberkulose-program og hepatitis C-behandling i fængslerne. Siden 2021 har vi hjulpet mennesker, der er strandet mellem Belarus og EU-lande.

Over 27.300 er flygtet fra Ukraine til Belarus (kilde: UNHCR 12.05.2022).

læger uden grænser i ukraine

Vi arbejdede første gang i Ukraine i 1999, hvor vi hjalp sundhedsmyndighederne med at behandle hiv.

Fra 2011 – 2014 drev vi et projekt, hvor vi behandlede multiresistent tuberkulose i Donetsk.

Vi rykkede ud til krigen i det østlige Ukraine i 2014 og har samtidig fortsat indsatsen med at behandle smitsomme sygdomme som hepatitis C.

Alle projekter blev nedlagt for at hjælpe under de nye, massive behov for medicinsk nødhjælp, som krigen har skabt.

Hjælp Læger uden Grænser med at redde liv

DIN STØTTE
REDDEr LIV

Med din støtte giver du os mulighed for at sende læger og sygeplejersker til katastrofer og kriser verden over.