Ukraine

Befolkningen i Ukraine har længe lidt under krigen med Rusland, og nu er behovet for medicinsk nødhjælp endnu større. Vi arbejder hårdt på at tilpasse vores arbejde for at hjælpe dem, der har størst behov for det.

Vi har hjulpet befolkningen i Ukraine i årevis.

Da krigen eskalerede den 24. februar 2022, ændrede vi alle vores projekter (se indsatsen fra 2014 til 24. februar 2022 nedenfor). Vi hjælper både i Ukraine og i flere af nabolandene. Situationen udvikler sig konstant, og vi ændrer hele tiden indsatsen for at hjælpe flest mulige.

(Opdateret 19.06.2023)

I 2022 har vi blandt andet:

 • Leveret over 800 ton medicin, udstyr og humanitære forsyninger
 • Trænet hundredvis af læger, sygeplejersker, kirurger og andet medicinsk personale
 • Gennemført ca. 10.000 medicinske konsultationer i shelters til dem, der er flygtet
 • Ydet psykologhjælp til mennesker på flugt
 • Assisteret på operationsstuer tæt på fronten
 • Givet lægekonsultationer, psykologhjælp og hygiejnekits til befolkningen i fjerntliggende områder med vores mobile klinikker
 • Evakueret ca. 2.700 patienter, pårørende og sårbare fra overfyldte hospitaler ved fronten til hospitaler i mere sikre områder med vores hospitalstog
 • Støttet hospitaler ved frontlinjen med generatorer og solceller, så de har strøm og kan fortsætte arbejdet, selv hvis strømmen går under angreb
 • Givet fysioterapi og genoptræning til krigsskadede

Hvor mange ansatte har Læger uden Grænser i Ukraine?

(Tal fra 17. juni 2023)

 • Nationalt ansatte: 672
 • Internationalt ansatte: 97
 • Vores ansatte er medicinsk personale (læger, sygeplejersker), psykologer, logistikere og inden for ledelse og administration

Hvor mange er på flugt fra Ukraine?

Omkring 8,2 mio. mennesker er flygtet ud af Ukraine (tal fra UNHCR 23.05.2023).

Derudover er ca. 5 mio. mennesker på flugt i selve Ukraine (internt fordrevne, tal fra IOM, maj 2023).

Ca. 4,7 mio. er vendt tilbage (IOM, maj 2023).

Hvad er behovet for hjælp i Ukraine?

Der er mange store og overlappende medicinske behov i Ukraine og et konstant behov for forsyninger. Vi træner sundhedspersonalet over hele landet i at håndtere et stort antal sårede. Vores hold tager ud til sårbare og udsatte grupper af patienter med mobile klinikker og giver konsultationer. For at gøre hospitaler tæt på frontlinjen i stand til at fungere, når de bliver afskåret fra omverdenen, leverer vi pakker med blandt andet solcellepaneler, generatorer og vand. Derudover er der også behov for hjælp til medicin og behandling af patienter med kroniske sygdomme:

 • Astmatikere
 • Patienter med forhøjet blodtryk
 • Diabetikere
 • Epileptikere
 • Tuberkulose-patienter
 • Hiv-patienter

Hvor arbejder Læger uden Grænser i Ukraine lige nu?

(Listen er opdateret 17.06.2023)

Vores hold arbejder i følgende byer:

 • Det østlige Ukraine: Kharkiv-regionen herunder også Iziym, Poltava-regionen, Dnipropetrovsk-regionen, Zaporizhzhia-regionen og Kryvyi Rih. I Donetsk-regionen: Lyman, Pokrovsk, Kostiantynivka, Sloviansk, Pokrovske og Sviatohirsk
 • Det sydlige Ukraine: Mykolaiv-regionen, Kherson-regionen og Dariivka
 • Den centrale del: Kirovohrad-regionen, Vinnytsia, Cherkasy, Zhytomyr, Kyiv. I Kyiv-regionen-regionen inklusiv Irpin, Bucha, Hospomel, Horenka og Borodianka
 • Den vestlige del: Uzhhorod

Sådan arbejder vi lige nu i Ukraine

Mobile klinikker

Regioner, hvor vi har mobile klinikker: Donetsk, Kherson, Mykolaiv, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Poltava og Kharkiv.

Vores mobile klinikker yder basal lægehjælp, psykologhjælp, konsultationer inden for seksuel og reproduktiv sundhed samt medicinske donationer og træning af ansatte.

Mobile klinikker i tal (1. januar 2023 – 30. april 2023)

 • 8.088 individuelle psykologkonsulationer
 • 56.502 ambulante konsultationer

Krigen i Ukraine har gjort, at mennesker med kroniske sygdomme som diabetes og forhøjet blodtryk ikke har kunnet fortsætte deres behandling. De voldsomme kampe, at leve i konstant frygt og for nogles vedkommende at leve isoleret har påvirket befolkningens mentale sundhed.

Mange har ikke længere adgang til lægehjælp, fordi de er på flugt og bor midlertidigt i andre dele af Ukraine. Tæt på frontlinjen er adgangen til lægehjælp er helt væk eller mindsket på grund af bombede hospitaler og klinikker og manglende medicinsk personale.

For at hjælpe hospitaler tæt på fronten sørger vi for, at hospitalerne har de rigtige forsyninger, så de fortsat kan behandle patienter, selvom de skulle blive afskåret fra omverdenen af kampe.

Vi giver hospitalerne udstyrspakker, så de kan fungere uden støtte udefra. Pakkerne indeholder solpaneler, generatorer og vand. Det vil betyde, at hospitalerne stadig kan fungere, selv om strømmen eller tilførslen af vand afbrydes. Med udstyrspakkerne kan hospitalerne køre op til en uge uden støtte udefra.

Vores mobilklinikker består af psykologer, læger og sundhedsformidlere, som støtter patienter og lokalområder med medicinske konsultationer, psykologhjælp, medicinske og ikke-medicinske donationer. Samtidig støtter vi sundhedssystemet ved at genopbygge sundhedsfaciliteter og træne sundhedspersonalet.

Vi træner også jernbanepersonale i psykologisk førstehjælp. De er nemlig ofte de første, der ankommer, når mennesker skal evakueres akut fra kampene, og dermed de første til at give psykologisk hjælp.

I regioner, der er hårdt ramt af kampe, ligger tæt på frontlinjen eller er generobret, behandler vores mobile klinikker især ældre mennesker. Dem, der ikke kan eller vil forlade deres hjem. Vores læger ser mange tilfælde af kroniske sygdomme som forhøjet blodtryk, diabetes, hjertesygdomme og epilepsi. Sygdomme, som kan få langvarige konsekvenser for patienten, hvis de ikke behandles og behandles kontinuerligt.

Vi har specialiserede mobile hold, som hjælper internt fordrevne i Dnipropetrovsk og Zaporizhzhia-regionerne. De støtter midlertidige opholdssteder for mennesker med handicap eller manglende mobilitet, og som er sengeliggende.

Eftersom adgangen til lægehjælp er ved at blive genetableret i Zaporizhzhia og Dnipro, er vores hold rykket videre til at hjælpe befolkningen tæt på frontlinjen, som ikke længere har adgang til sundhedsydelser.

Akutafdeling, intensivafdeling og kirurgiske indsatser

(Tal for Kostiantynivka hospitalet, Donetsk-regionen)

1. januar 2023 – 15. maj 2023

 • Over 700 skadestueindlæggelser
 • Over 115 operationer (både assisterede og udført af Læger uden Grænser)

August 2022 – april 2023

 • Over 1.392 skadestueindlæggelser
 • 763 patienter indlagt med krigstraumer

Hospitalet er en af de få fungerende hospitaler tæt på den østlige frontlinje. I august 2022 startede vi en akutafdeling, opsatte sengepladser til intensivafdelingen og en operationsstue for at styrke hospitalets traumefaciliteter.

Fysioterapi, pleje efter operationer samt psykologhjælp

(Kyiv by, Vinnitsya by, Kyiv-regionen)

Tal fra 2022 – marts 2023:

 • 8.202 sessioner for fysioterapi og genoptræning
 • 511 patienter

Et stort antal mennesker har fået alvorlige skader under krigen. Uden den rette genoptræning og behandling efter operationer er de enten meget længere tid om at komme sig, eller deres behandlingsforløb er ufuldstændigt, og de risikerer ikke at komme sig helt.

Det har stor betydning for patienternes liv, og det tynger et i forvejen overbebyrdet sundhedssystem.

Vores hold støtter det ukrainske sundhedssystem med specialiseret fysioterapi, træning af personale, genoptræning samt psykosociale konsultationer. Genoptræning og mentale sundhedsydelser var ikke en særlig stor del af sundhedssystemet før krigen, men det store antal patienter med voldsomme skader og behovet for genoptræning og opfølgende behandling er enormt. Uden den rette hjælp vil traumepatienter få langvarige mén.

I Kyiv by og Vinnitsya driver vores hold et projekt med fysioterapi og genoptræning, herunder er også rådgivning for krigsskadede på flere hospitaler, der drives af de ukrainske myndigheder.

I Kirovohrad, Ivano-Frankivska og Uzhhorod-regionen har vores teams givet fysioterapi-træning på syv hospitaler, for at personalet kan hjælpe patienter med krigsskader.

I Kyiv-regonen driver vores psykologer og fysioterapeuter en indsats for overlevere af tortur og overgreb. Vi giver blandt andet omfattende psykologhjælp, opfølgende medicinsk behandling og fysioterapi. Vores hold giver også psykologhjælp i 10 forskellige lokationer uden for Kyiv.

I 2022 gav vores hold næsten 1.000 individuelle konsultationer indenfor mental sundhed og 184 gruppekonsultationer. Vi donerede også kirurgisk og fysioterapeutisk udstyr til Cherkasy genoptræningsprojektet.

Andre aktiviteter i Ukraine: Sundhedsformidling, reproduktiv sundhed og tuberkulose

Vi har hold, der hjælper på pensionater for udsatte i Dnipropetrovsk-regionen. Her opholder sig ældre mennesker, mennesker med handicap og børn uden familie.

Vores hold træner også personalet på pensionaterne og støtter med infektionsforebyggelse- og kontrol.

Vi driver også en klinik for seksuel og reproduktiv sundhed. Blandt andet hjælper vi mennesker udsat for seksuel vold, og vi informerer om sundhed.

I Vinnytsia øger vores teams indsatsen på vores klinik for mental sundhed, hvor vi hjælper patienter med posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).

Vores hospitalstog

Vores første hospitalstog i Ukraine blev sat ind den 28. marts 2022 og begyndte at transportere og overføre patienter fra hospitaler tæt på fronten til hospitaler i mere fredelige dele af landet.

De første ni patienter blev overført fra et hospital i Zaporizhzhia i det sydøstlige Ukraine til regionshospitaler i Lviv.

I 2022 gennemførte toget 79 ture og evakuerede 2.558 patienter. 700 af dem var traume-patienter, og 136 blev indlagt på intensiv-vognen.

Der har også været en evakuering af alvorligt sårede patienter fra Kharkiv samt 78 babyer og små børn fra et børnehjem i Zaporizhzhia.

Ombord på alle evakueringer er der også familiemedlemmer og plejepersonale.

Hospitalstoget i tal (28. marts 2022 – 25. maj 2023):

 • Antal kørsler: 121
 • Antal patienter: 3.297
 • Patienter i intensivafdelingen: 275

Vores ambulancer

Vi har ambulancer, der kører med henviste patienter direkte til vores hospitalstog eller til andre hospitaler. Vores ambulancer sørger for at bringe patienter til de steder, hvor de kan få den rette behandling.

Ambulancer i tal:

 • Antal kørsler: 4.320
 • Antal intensiv-transporter: 519 – heraf 60 % traumer

Både vores ambulancer og tog kan transportere og håndtere patienter i alvorlig tilstand, da toget har en intensivafdeling, og to af vores ambulancer har intensivkapacitet. Som støtte til evakuerings- og henvisningssystemet har vores hold oprettet et stabiliseringspunkt i Kherson-regionen tæt på Dnipro floden.

Indsatsen i nabolandene

Polen:

(opdateret 17.06.2023)

Over 11,7 mio. mennesker har krydset grænsen til Polen siden 24. februar 2022 (kilde: UNHCR, opdateret 22.05.2023). Vi støtter sundhedsministeriet med behandling af patienter med multi-resistent tuberkulose, inklusiv patienter, som vi tidligere har hjulpet i Ukraine.

Rusland:

(opdateret 17.06.2023)

Over 2,8 mio. mennesker har krydset grænsen til Rusland fra Ukraine (kilde: UNHCR, 03.10.2022).

Vi har arbejdet i Rusland i over 30 år. I øjeblikket samarbejder vi med sundhedsmyndighederne i regionerne Arkhangelsk og Vladimir for at støtte den essentielle, livreddende behandling for patienter med multi-resistent tuberkulose.

I de sidste par måneder har vi øget hjælpen til partner-organisationer i Skt. Petersburg og Moskva for at sikre behandlingen af hiv-patienter fra Ukraine og andre, der har behov for det. Vi har set en stigning i mennesker fra Ukraine med hiv og hepatitis C, som har haft brug for at få deres medicin.

Vi støtter flygtninge i Voronezh, Belgorod og Rostov-on-Don-regionerne. I tæt samarbejde med regionale organisationer har vi organiseret et team af lokale socialarbejdere, læger, psykologer og rådgivere, som hjælper flygtninge fra Ukraine. De sørger for, at de får den nødvendige medicinske behandling gennem statslige klinikker. Når det er nødvendigt, dækker vi den manglende behandling, der måtte være, og betaler for medicin og konsultationer.

Siden vi begyndte på disse aktiviteter, har vi hjulpet 7.786 mennesker, inklusiv medicinsk støtte til 4.775 – hvoraf 2.223 har fået psykologhjælp.

Vi støtter lokale organisationer regelmæssigt i Voronezh, Belgorod og Rostov-on-Don-regionerne med mad, hygiejne-kits og de mest nødvendige ting inden for husholdning. Over 22.000 nyankomne har vi hjulpet.

læger uden grænser i ukraine

Vi arbejdede første gang i Ukraine i 1999, hvor vi hjalp sundhedsmyndighederne med at behandle hiv.

Fra 2011 – 2014 drev vi et projekt, hvor vi behandlede multiresistent tuberkulose i Donetsk.

Vi rykkede ud til krigen i det østlige Ukraine i 2014 og har samtidig fortsat indsatsen med at behandle smitsomme sygdomme som hepatitis C.

Alle projekter blev nedlagt for at hjælpe under de nye, massive behov for medicinsk nødhjælp, som krigen har skabt.

Læs mere

Ukraine: ”Et hospital skal være et sted, hvor liv reddes – ikke hvor liv tages”

Ukraine: ”Alle operationsstuer var fyldt op”

Vi forbereder Ukraines hospitaler på angreb

Maria i Ukraine: Pigen blev ramt under missilnedslag

Ukraine: Smadrede hospitaler efterlader tusinder uden lægehjælp

Ukraine

Ukraine

Indbyggere: 36,7 mio.

Forventet levealder m/k: 68/78 år

Børnedødelighed: 8 ud af 1.000 børn dør, før de fylder fem år

Medarbejdere i 2022: 448

Læger uden Grænser arbejdede første gang i Ukraine i 1999.

Kilder: Læger uden Grænser og WHO