Vi yder lægehjælp til flygtninge fra Burundi og DR Congo. De bor i overfyldte lejre i Tanzania, hvor saniteten er ringe, og adgangen til sundhedspleje er begrænset.
© Luca Sola

Tanzania

Vi yder lægehjælp til flygtninge fra Burundi og DR Congo. De bor i overfyldte lejre i Tanzania, hvor saniteten er ringe, og adgangen til sundhedspleje er begrænset.

i 2020 hjalp vi sådan i tanzania:

293.600 lægekonsultationer

30.600 malariatilfælde behandlet

14.500 indlæggelser på skadestue

11.500 psykologkonsultationer

Læs mere om vores arbejde

msf.org
Where we work

Se et samlet overblik over vores projekter verden over på msf.org