Vi yder lægehjælp til flygtninge fra Burundi og DR Congo. De bor i overfyldte lejre i Tanzania, hvor saniteten er ringe, og adgangen til sundhedspleje er begrænset.
© Luca Sola

Tanzania

Vi giver medicinsk hjælp til flygtninge fra Burundi, og vi arbejder med udbrud af kolera og COVID-19. I et nyt projekt arbejder vi sammen med sundhedsmyndighederne om at give bedre sundhedshjælp til gravide kvinder og børn under fem år.

i 2022 hjalp vi sådan i tanzania:

  • 18.700 ambulante konsultationer
  • 4.300 fødsler
  • 7.790 tilfælde af malaria behandlet

Læs mere om vores arbejde

msf.org
Where we work

Se et samlet overblik over vores projekter verden over på msf.org