Luca Sola

Tanzania

Vi yder lægehjælp til flygtninge fra Burundi og DR Congo. De bor i overfyldte lejre i Tanzania, hvor saniteten er ringe, og adgangen til sundhedspleje er begrænset.

i 2022 hjalp vi sådan i tanzania:

18.700 ambulante konsultationer

4.300 fødsler

7.790 tilfælde af malaria behandlet

Tanzania

Indbyggere: 63,3 mio.

Forventet levealder m/k: 65/68 år

Børnedødelighed: 49 ud af 1.000 børn dør, før de fylder fem år

Medarbejdere i 2021: 233

Læger uden Grænser arbejdede første gang i Tanzania i 1993.

Kilder: Læger uden Grænser og WHO