Vi yder lægehjælp til flygtninge fra Burundi og DR Congo. De bor i overfyldte lejre i Tanzania, hvor saniteten er ringe, og adgangen til sundhedspleje er begrænset.
© Luca Sola

Tanzania

Vi yder lægehjælp til flygtninge fra Burundi og DR Congo. De bor i overfyldte lejre i Tanzania, hvor saniteten er ringe, og adgangen til sundhedspleje er begrænset.

i 2020 hjalp vi sådan i tanzania:

293.600 lægekonsultationer

30.600 malariatilfælde behandlet

14.500 indlæggelser på skadestue

11.500 psykologkonsultationer