Liberia

Vi hjælper patienter med psykiske lidelser og neurologiske lidelser som epilepsi. Vi støtter også sundhedsmyndighederne med pædiatrisk behandling.

Vi driver et børnehospital i Liberias hovedstad, Monrovia, og vi hjælper patienter med epilepsi og med mentale helbredsproblemer. Under sygdomsudbrud støtter vi sundhedsmyndigherne, blandt andet under et udbrud af mæslinger i 2022.

sådan hjalp vi i liberia i 2022:

  • 2.660 børn blev indlagt
  • 2.090 patienter modtog behandling for epilepsi eller mentale helbredsproblemer.

Læs mere

Hvert år dør 59.000 af rabies

Liberia

Indbyggere: 5,4 mio.
Forventet levealder m/k: 61/63 år
Børnedødelighed: 76 ud af 1.000 børn dør, før de fylder fem år
Medarbejdere i 2022: 258

Læger uden Grænser arbejdede første gang i Liberia i 1990

Kilder: Læger uden Grænser og WHO.