Sundhedspleje er fortsat svært tilgængelig for Indiens mest isolerede og marginaliserede befolkningsgrupper. Vi behandler blandt andet hiv, tuberkulose og kala azar.
© Matthew Smeal/MSF

Indien

Sundhedspleje er fortsat svært tilgængelig for Indiens mest isolerede og marginaliserede befolkningsgrupper. Vi behandler blandt andet hiv, tuberkulose og kala azar.

I Indien arbejder vi på at dække marginaliserede gruppers behov for lægehjælp – et behov, de ikke ellers får dækket i det indiske sundhedssystem.

Blandt andet yder vi psykologhjælp på flere hospitaler i Kashmir. Vi behandler også ofre for seksuel- og kønsbaseret vold på vores klinik i New Delhi, hvor folk af alle aldre kan komme ind og få behandling døgnet rundt.

Vi driver HIV-behandlingscentre i Manipur, og vi hjælper et lokalt behandlingscenter og distriktshospitalet med håndtering af HIV-behandling. Derudover uddeler vi blandt andet madkuponer til hjemløse misbrugere.

I Mumbai behandler vi patienter med medicinresistent tuberkulose, især har vi fokus på behandling af børn.

I 2020 hjalp vi sådan i Indien:

  • 21.900 mennesker fik deres første antiretrovirale behandling
  • 1.180 mennesker begyndte i behandling for tuberkulose
  • 400 ofre for seksuel vold modtog behandling

Læs mere om vores arbejde

msf.org
Where we work

Se et samlet overblik over vores projekter verden over på msf.org