To sygeplejersker fra Læger uden Grænser modtager hædersmedalje

Tre danske sygeplejersker modtager den 24. maj den prestigefyldte Florence Nightingale-medalje, som uddeles af Internationalt Røde Kors til sygeplejersker. De to sygeplejersker fra Læger uden Grænser er blandt tre danske modtagere, der har udvist exceptionelt mod og opofrelse i konflikt- og katastrofeområder eller for pionerarbejde inden for offentlig sundhed.

Det er sygeplejerskerne Astrid Opstrupog Anni Fjord fra Læger uden Grænser, der begge har en række udsendelser med ibagagen fra verdens konflikt- og katastrofeområder.

Anni Fjord og Astrid Opstrup

Astrid Opstrup, 37, har været udsendt med Læger uden Grænser siden 2014. Hun er intensivsygeplejerske med speciale i for tidligt fødte børn.

Hun er blandt de yngste i Læger uden Grænsers katastrofe-korps, som rykker ud, når en krise bryder ud, eller når naturkatastrofen rammer. Hun har arbejdet som sygeplejerske i Sierra Leone, Yemen, Mosul i Irak og i Bangladesh for at gøre en forskel. Astrid Opstrup vil ikke være til stede til medaljeoverrækkelsen, eftersom hun netop er startet på sin niende udsendelse til DR Congo.

Mere end 40 års arbejde

Anni Fjord, 65 år, har en over 40 årlang karriere inden for arbejde i flygtningecentre i Danmark og udsendelser tilmange krigs- og konfliktområder i henholdsvis Nigeria, Cameroun, Etiopien,Yemen, Bangladesh og Afghanistan.

Hun er sundhedsplejerske og har isærbeskæftiget sig med at forebygge og bekæmpe epidemier i flygtningelejre og medat arbejde i mor/barn-klinikker.

Hun blev udsendt første gang til Sudanmed Red Barnet i 1986, og hvis man lægger alle udsendelser sammen, har hunværet udsendt i det, der svarer til 18 år, heraf 10-11 år, hvor hun boede medfamilien i Uganda.

Hun har primært arbejdet for Lægeruden Grænser, og hun er senest kommet hjem fra tre måneder i Etiopien, hvor hunvar medicinsk ansvarlig i en flygtningelejr for internt fordrevne. I midten afjuni rejser hun til Cameroun, hvor arbejdet igen handler om internt fordrevne iflygtningelejre.

Anni Fjord blev uddannet sygeplejerskei 1977 fra Ringkøbing Sygeplejeskole.

Den tredje modtager af denprestigefyldte medalje hedder Charlotte Kirstine Boitumelo Ife, og hun harværet udsendt for Røde Kors til Libanon og Bangladesh. Hun befinder sig iøjeblikket i den pakistanske storby Peshawar, men rejser hjem og modtagermedaljen den 24. maj.

Florence Nightingale-medaljen bliver iår uddelt til 29 sygeplejersker verden over, og blev første gang uddelt i 1912. Medaljen bliver kun uddelt hver andetår og til højest 50 modtagere verden over. Det er Dansk Sygeplejeråd som kanindstille kandidaterne.